EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Ryszard Brejza

Ryszard Brejza

Stanowisko: prezydent Inowrocławia

Urodzony 13 marca 1958 r. w Inowrocławiu. Magister historii, absolwent studiów podyplomowych z zakresu administracji publicznej.

Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMK w Toruniu (1980-81). Marszałek Konwencji NZS oraz delegat na pierwszy Zjazd NZS. Od 1981 r. członek NSZZ ,,Solidarność” Pracowników  Oświaty i Wychowania – założyciel Koła w SP nr 2 i jego pierwszy przewodniczący. W stanie wojennym działacz opozycji demokratycznej. Pracował              w SP 2 w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Medycznych, a następnie w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W latach 1992-1998 piastował stanowisko Marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego. Radny Rady Miejskiej Inowrocławia w latach 1990-1998.                      W latach 1997-2001 Poseł na sejm RP. Przewodniczył stałej podkomisji do spraw polityki regionalnej, był członkiem komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, posłem sprawozdawcą m.in. ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego. Inicjator powstania województwa kujawsko-pomorskiego.

Od 2002 r. pięciokrotnie wybierany przez mieszkańców na urząd Prezydenta Miasta Inowrocławia. Siedmiokrotnie wybierany na radnego. Nie przegrał żadnych wyborów samorządowych. Od 2003 r. nieprzerwanie jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich.

Założyciel i lider lokalnego komitetu pn. ,,Porozumienie Samorządowe” (2002),                          a następnie ,,Porozumienie Ryszarda Brejzy” (2014), które systematycznie od kilku kadencji wygrywają wybory do Rady Miejskiej Inowrocławia.

Był członkiem Rady Polityki Regionalnej Państwa przy Prezesie Rady Ministrów  (2000-2004). Jest członkiem Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny, Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami, a od lat w czołówce rankingów najlepszych prezydentów tygodnika Newsweek.

Prywatnie mąż kompozytorki Aleksandry, ojciec dwóch synów i trojga wnucząt.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie