Franczyza

27 kwietnia 2022 • 11:30-13:00 • Sala konferencyjna 24

Tematyka

Znaczenie gospodarcze franczyzy w polskiej gospodarce i aktualne ramy prawne. Siła marki, zaplecze, know-how: atrakcyjność modelu i jego słabości. Dysproporcje pomiędzy stronami umowy franczyzowej. Przygotowanie franczyzobiorcy: informacja i wiedza, samodzielność i decyzyjność. Franczyza a stosunki pracy – jeszcze przedsiębiorca czy już pracownik? Franczyza, wolny rynek, uczciwa konkurencja. Jakość prawa i orzecznictwa a możliwości rozszerzenia rynku franczyzowego. Doświadczenia regulacyjne innych systemów prawnych.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie