EEC 2019

10:00-10:10

 • Otwarcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wojciech Kuśpik, prezes zarządu, PTWP SA, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego
  • Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego
  • Marcin Krupa, prezydent Katowic
  • Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski

10:10-12:00

 • Nowa Unia – młoda Unia: europejskie wyzwania społeczne a zdrowa gospodarka

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  W poszukiwaniu nowej Europy – potrzeba świeżego spojrzenia. Wnioski z brexitu. Alternatywa dla populizmu? Europa po wyborach – przewidywania i projekcje.

  Jak młodzi Europejczycy postrzegają swoje miejsce? Integracja europejska, Europa narodów – z jakimi projektami chcą się utożsamiać? Cynizm i zaufanie w polityce – młodzi jako przedmiot manipulacji czy partnerzy w dialogu? Kluczowe problemy młodego pokolenia – racjonalny wybór w sytuacji przesytu możliwości. Nowe technologie – przyjazne, wrogie, uzależniające?

  Europejska kultura innowacji i wiedzy – potencjał i jego wykorzystanie. Atrakcyjność modelu rozwojowego UE w świecie wobec tendencji globalizacyjnych i rosnącej siły ponadnarodowych koncernów. Europa wobec barier i ograniczeń w handlu.

  • Kamil Baran - prezes zarządu, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
  • Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC
  • Jadwiga Emilewicz - minister przedsiębiorczości i technologii, Polska
  • Julia Grzybowska - Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów
  • Luca Jahier - przewodniczący, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  • Günther Oettinger - Komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich
  • Iveta Radičová - premier Słowacji w latach 2010–2012
  • Patrycja Serafin - przewodnicząca, Niezależne Zrzeszenie Studentów
  • Konrad Szymański - sekretarz stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
  • Maciej Tomecki - Uniwersytet w Cambridge, alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi

12:30-14:00

 • Forum Afryka-Europa Centralna, edukacja

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Strategia błękitnego oceanu w edukacji afrykańskiej
  • Student afrykański jako klient – zmiana perspektywy
  • Afrykańscy absolwenci polskich uczelni – brama do ekspansji zagranicznej
  • Adeniyi Aderibigbe - działacz społeczny na rzecz diaspory afrykańskiej w Polsce
  • Malwina Bakalarska - trenerka i konsultantka biznesu, Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa, badaczka międzykulturowa, Polska Akademia Nauk
  • Mateusz Aleksander Bonca - prezes zarządu, Grupa LOTOS SA
  • Maurice Dezou - West Africa Consultant, International Business Festival
  • Roger Latchman - Executive Chairman, Maruti Global
  • Anna Masłoń-Oracz - trenerka i konsultantka biznes, kierownik projektu Jean Monnet Module AFROEU, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Krzysztof Zamasz - członek zarządu, Luma Holding, pełnomocnik Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii, pełnomocnik rektora, Politechnika Śląska, pełnomocnik rektora ds. współpracy z Afryką, Akademia WSB
 • Miasta, metropolie, regiony. Dylematy zrównoważonego wzrostu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Urbanizacja, społeczeństwo, gospodarka. Miasto generatorem wzrostu. Inwestycje i ich finansowanie – co wspierać, jakimi narzędziami. Partnerstwo publiczno-prywatne. Jakość życia jako „rozwojowy fetysz” – za jaką cenę? Technologie w mieście – eksperymenty na żywym organizmie? Ośrodki miejskie i regiony wobec środowiska – zielone, przyjazne, atrakcyjne. Zrównoważony transport we współczesnych miastach.

 • Międzynarodowy handel w cyfrowym świecie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Digitalizacja handlu zagranicznego – główne zjawiska i tendencje
  • Możliwości technologii blockchain w wymianie handlowej
  • Digitalizacja handlu a nowe regulacje
  • Andrzej Bobiński - dyrektor zarządzający, Polityka Insight
  • István Lepsényi - radca ministra, Ministerstwo Innowacji i Technologii, Węgry
  • Adrian Malinowski - zastępca dyrektora, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska
  • Magdalena Rogalska - członek zarządu, szefowa pionu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, Deutsche Bank Polska SA
  • Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
  • Krzysztof Szubert - sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w latach 2017-2018, Visiting Fellow, Uniwersity of Oxford
  • Eirini Zafeiratou - Head of Public Policy EMEA, Amazon
 • Europejskie inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Bilans Planu Junckera. Alternatywa dla UE dwu prędkości?
  • Inwestycje a integracja. Kluczowe programy, instrumenty, budowanie współzależności, korzyści z synergii
  • Nowoczesna infrastruktura siłą wspólnoty. Potrzeby i bariery inwestycyjne
  • Dokończenie kluczowych projektów integracyjnych (unia bankowa, strefa euro)
 • Budownictwo 4.0

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Robot na budowie. Lekarstwo na brak pracowników?
  • Rewolucja w procesie inwestycyjnym – rozwiązania BIM i zarządzanie cyklem życia budynku
  • Przykłady wdrożeń innowacyjnych rozwiązań: prefabrykacja, druk 3D, Lean Construction, VR
  • Inteligentne narzędzia pracy i środki ochrony na placu budowy
 • Przyszłość stosunków UE i Wielkiej Brytanii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Aktualne uwarunkowania relacji politycznych Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej
  • Implikacje dla współpracy gospodarczej
  • Sytuacja pracowników na unijnym i brytyjskim rynku pracy
  • Warunki współpracy naukowej – obecnie i w przyszłości
  • Normy, regulacje, łańcuchy dostaw, koszty działalności
  • Biznes wobec nowych realiów rynkowych. Strategie firm
 • Logistyka między Europą i Azją

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wymiana towarowa Chin i UE a stan i rozwój infrastruktury
  • „Wąskie gardła” komunikacyjne między Azją i Europą
  • Chiński program inwestycyjny (One Belt One Road) – jego rozmach i potencjalne znaczenie. Oczekiwania i obawy
  • Perspektywy rozwoju dalekobieżnych połączeń kolejowych
  • Jak skutecznie wykorzystać nowe możliwości? Konkurencja w logistyce w naszej części Europy
 • Harm reduction – z najmniejszą szkodą

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zachowania i zjawiska szkodliwe. Ryzyko i porażka. W kręgu definicji
  • Minimalizacja skutków niepowodzeń w biznesie. Taktyki, narzędzia, liderzy
  • Innowacje technologiczne i organizacyjne w procesie redukcji szkód
  • Razem bezpieczniej? Rola współpracy i odpowiedzialnego zarządzania
  • Przegląd dobrych praktyk. Rozwiązania alternatywne
  • Czy człowiek może mniej sobie szkodzić – jak budować świadomość społeczną?
 • PEP 2040. Długoterminowa strategia dla polskiej energetyki

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Historia i diagnoza polskiego sektora energii
  • Perspektywy i trendy w światowej energetyce
  • Cele unijne a globalna polityka klimatyczna
  • PEP 2040, Strategia długoterminowa KE 2050
  • Transformacja energetyczna na świecie, w UE i w Polsce (modele, skutki gospodarcze i społeczne, ramy czasowe procesu)
  • Modele efektywnej społecznie i ekonomicznie transformacji (Idea Just transition, platforma „Coal regions in transition”)
 • Roboty wśród nas. Technologie i społeczeństwo

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Nowy wspaniały świat? Lęki i nadzieje epoki cyfryzacji. IV rewolucja przemysłowa – uwarunkowania gospodarcze i społeczne wprowadzania nowych (cyfrowych) technologii. Ich gospodarczy potencjał.

  Praca inaczej – jak technologie zmieniają zatrudnienie. Robotyzacja i automatyzacja a zmiany w systemie kształcenia i życiu społecznym – w zachowaniach, potrzebach i zwyczajach. Cyberzagrożenia, ich źródła i rodzaje. Jak się zabezpieczyć? Sztuczna inteligencja, dostęp do danych wobec potrzeby prywatności i bezpieczeństwa.

14:45-16:30

 • Centralny Port Komunikacyjny. Stan przygotowań i oczekiwania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Najnowszy etap przygotowań do budowy lotniska
  • Lotnicza Polska na mapie transportowej Europy. Perspektywy dla CEE
  • Potencjał CPK dla gospodarki. Skala inwestycji i jej oddziaływanie
  • Airport City. Inwestycje komercyjne wokół lotniska
  • Nadzór ruchu lotniczego a CPK. Zmiany i ich koszty
 • Europejska gospodarka wobec spowolnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Szczyt koniunktury za nami. Co teraz? Fakty, prognozy, scenariusze
  • Jak stymulować rozwój gospodarczy w dobie spowolnienia?
  • Wyzwania dla europejskiej gospodarki: cyfryzacja i rozwój e-gospodarki, uszczelnianie podatkowe, optymalizacja podatkowa, protekcjonizm i wojny handlowe
  • Rynek lokalny a globalne zjawiska i megatrendy – mechanika wpływów
  • Wspólny rynek UE i gospodarki krajów członkowskich. Wolność, konkurencja, patriotyzm gospodarczy
 • Sukcesja i firmy rodzinne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Co z następcami liderów w firmach o rodzinnym/autorskim rodowodzie? Kłopot z sukcesją problemem polskiej i europejskiej gospodarki – obserwowane skutki, przyszłe zagrożenia i ryzyka. Scenariusze przekazania władzy – w gospodarkach stabilnych i dojrzałych oraz młodych i szybko rozwijających się. W dynamicznym krajobrazie: inwestorzy zewnętrzni, fuzje, restrukturyzacje. Modele biznesowe i style zarządzania: tradycja wobec wyzwań nowoczesności. Strategia zmiany przywódcy – bilans strat i zysków. Zmiana pokoleniowa szansą na skok rozwojowy?

 • Drony – obiecująca branża

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rynek dronów – rozwój technologii i spektrum zastosowań
  • Ekonomiczne podstawy wykorzystania bezzałogowców w różnych dziedzinach gospodarki
  • Ramy regulacyjne. Stan na dziś, potrzeby, oczekiwania
  • Metropolia poligonem technik dronowych? Zaangażowanie firm
 • Industry 4.0 – rewolucja trwa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Finalna wersja Industry 4.0: inżynieria, informatyka, marketing, logistyka, zarządzanie
  • Informacje, dane, ich wartość. Technologie, które zmieniają świat
  • Rewolucyjne zmiany w umiejętnościach pracowników, systemie kształcenia i życiu społecznym
  • Potrzeby i realia, czyli 4.0 w różnym rytmie. Liderzy, naśladowcy, kooperanci, sceptycy
 • Forum Afryka-Europa Centralna, ICT/HEALTH

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Regulacje w sektorze ICT
  • Dostęp do informacji i danych
  • Blockchain: sposób na rozwój usług i instytucji bez „twardej” infrastruktury
  • Rola inkubatorów dla start-upów i platform do mikropłatności
  • Maurice Dezou - West Africa Consultant, International Business Festival
  • Beata Gładysz - Business Partner, Rehasport Clinic, Business Partner, Headway, Vice-President, Polish-African Business Association
  • David James Egwu - Co-Founder, Young CEOs Business Forum, CEO, Eden integrated Services Limited, Board Member & Director of Government Communications, African Achievers Awards
  • Anna Masłoń-Oracz - trenerka i konsultantka biznes, kierownik projektu Jean Monnet Module AFROEU, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Justina Mutale - Justina Mutale Foundation, African Woman of the Year 2012
 • Inwestycje zagraniczne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Skąd, ile, gdzie? Aktywność zagranicznych inwestorów w krajach Europy Centralnej
  • Jakich inwestycji chcemy? Projekty "z wartością dodaną" i ich rola w polskiej gospodarce
  • Warunki i otoczenie sprzyjające inwestycjom opartym na technologiach i wiedzy
  • Inwestorzy nowi i zakorzenieni. Strategie firm wobec przeobrażeń gospodarczych i zmian na rynku pracy
  • Hamulce i zachęty. Regulacje pozwalające przyciągać pożądane rodzaje inwestycji
 • Zrównoważony transport w miastach

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jakość powietrza, taniejące technologie niskoemisyjne w transporcie, inwestycje
  • Transport publiczny: nowy, nisko- lub zeroemisyjny tabor. Kierunki i tempo zmian
  • Strefy czystego transportu w miastach. Doświadczenia europejskie. Ich wpływ na miejską logistykę, biznes i handel
  • Sieci wynajmu pojazdów, carsharing. Rozwiązania smart w sterowaniu ruchem
  • Ograniczenia dla ruchu prywatnych pojazdów w europejskich metropoliach
  • Pożegnanie z dieslem? Przyszłość flot pojazdów dostawczych i usług biznesowych
 • Przyszłość cyfrowej Europy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • UE na tle globalnej mapy cyfryzacji gospodarek i społeczeństw
  • Unijne programy na rzecz cyfryzacji gospodarek w UE
  • Biznesowe realia cyfrowej transformacji – opinie europejskich firm
  • Gdzie wytyczyć granice? Regulacje a wolność, prywatność a bezpieczeństwo
  • Unijne prawo i instytucje wobec cyberzagrożeń
 • Wyzwania w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rok 2018 w przesyle i dystrybucji. Dane, wskaźniki, projekty w realizacji
  • Inwestycje – potrzeby, nakłady, skala, efekty
  • Technologie i innowacje w budowie i eksploatacji sieci
  • Wyzwania rozwojowe w energetyce przesyłowej i dystrybucyjnej
  • Nowe moce energetyczne a nowoczesne sieci energetyczne

   

  Podczas panelu po raz pierwszy zaprezentowany zostanie najnowszy raport Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pt. „Energetyka. Dystrybucja i przesył”. Będzie on punktem wyjścia do rozmowy z udziałem przedstawicieli spółek energetycznych – operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych.

  • Andrzej Kojro - prezes zarządu, Enea Operator sp. z o.o.
  • Wojciech Lutek - prezes zarządu, PGE Dystrybucja SA
  • Michał Roman - dyrektor, Pion Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ENERGA-OPERATOR SA
  • Mariusz Swora - członek rady odwoławczej, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
  • Robert Zasina - prezes zarządu, TAURON Dystrybucja SA, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • Długoterminowe finansowanie dla polskiej gospodarki

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Alternatywa dla obligacji korporacyjnych – pozyskanie długoterminowego źródła finansowania
  • Rozwój polskiego rynku obligacji korporacyjnych w ostatnich latach
  • Luka inwestycyjna w Polsce – innowacje z myślą o konkurencyjności?
  • Kredyty podwyższonego ryzyka a obciążenie bilansów
  • Niezabezpieczone kredyty dla przedsiębiorstw jako długoterminowe źródła finansowania
  • Tzw. kapitał „cierpliwy” (długoterminowy) – czy istnieje?
 • Klimat i gospodarka po COP 24. Dokąd teraz?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Ustalenia szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach (COP 24) i przyszłość globalnej polityki ochrony klimatu. Unijne cele emisyjne i system EU ETS a strategie klimatyczne innych krajów świata. Gospodarki rozwinięte i rozwijające się – różnice postaw wobec efektu cieplarnianego i jak je zniwelować.

  Zrównoważony rozwój w strategiach firm. Odpowiedzialność w kwestiach środowiskowych a konkurencyjność i wymagania konsumentów. Adaptacja do zmian klimatu. Gospodarka obiegu zamkniętego i zagospodarowanie odpadów. Regulacje i innowacje chroniące klimat. Źródła emisji gazów cieplarnianych – co mogą zmienić nowe „zielone” technologie?

 • Polski lobbing na forum Unii Europejskiej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Lobbing państw Unii w Brukseli. Obserwacje i doświadczenia
  • Czy rząd jest w stanie skutecznie reprezentować polskie przedsiębiorstwa przed instytucjami Wspólnoty?
  • Dostępność i wykorzystanie środków pomocowych przez nasze firmy – historia i następna perspektywa budżetowa
  • Lobbing polskiego biznesu w organach Unii – sukcesy i błędy
  • Bussines & Science Poland szansą na nowe otwarcie?
 • Inwestycje infrastrukturalne – od Bałtyku po Karpaty. Współpraca państw Europy Środkowej i Południowej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Współpraca w dziedzinie rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Północno-Wschodniej. Podstawy, wspólne cele, koordynacja działań
  • Rola Rail Baltica w handlu międzynarodowym. Potencjał, stan zaawansowania, najtrudniejsze odcinki, perspektywy ukończenia
  • Państwa bałtyckie a Via Baltica i Via Carpatia. Priorytety i oczekiwania
  • Dalsze finansowanie prac. Nowa perspektywa finansowa UE
  • Projekty kolejowe i drogowe w regionie wobec postulatu spójności Transeuropejskiej Sieci Transportowej
 • Wymiar sprawiedliwości i biznes

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Stabilność prawa, przejrzystość systemu – niespełnione marzenie polskiego biznesu
  • Kierunki zmian w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości i ich potencjalne skutki dla życia gospodarczego
  • Obawy krajowego biznesu i zagranicznych inwestorów. Podstawy, argumenty, emocje
  • Efektywność działania sądownictwa w sprawach gospodarczych. Poziom wiedzy ekonomicznej w sądach i prokuraturze
  • Skutki ekonomiczne błędów prawnych, przewlekłości postępowań, braku profesjonalizmu
  • Katarzyna Bilewska - partner, Dentons
  • Barbara Dolniak - wicemarszałek Sejmu RP, poseł na Sejm RP
  • Zbigniew Jakubas - właściciel, Grupa Kapitałowa Multico Sp. z o.o.
  • Roman Kusz - przewodniczący, Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, Naczelna Rada Adwokacka
  • Przemysław Schmidt - prezes, Sąd Arbitrażowy Lewiatan
  • Janusz Steinhoff - przewodniczący rady, Krajowa Izba Gospodarcza, wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001
  • Michał Wójcik - sekretarz stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Andrzej Zwara - prezes, Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Adw. Witolda Bayera, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat, partner, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara
 • Reforma szkolnictwa wyższego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Założenia reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. Punkt wyjścia – potrzeba zmian
  • Spór o Ustawę 2.0. Impuls rozwojowy czy zagrożenie dla polskiej nauki?
  • Centra i peryferia. Dobrzy i kiepscy. Jak kategoryzować, by nie skrzywdzić?
  • Kwestia autonomii uczelni – obawy środowiska, rola polityków. Rektor czy menedżer?
  • Kwestie „wrażliwe”: kadry a poziom naukowy, parametryzacja, koszty
 • Polskie ciepło

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ciepłownictwo w toku zmian. Czy zdąży dostosować się do nowych norm emisyjnych?
  • Technologie, miks paliwowy, ceny
  • Konieczność modernizacji ciepłownictwa. Skala i koszty
  • Konkurencyjność ciepłownictwa systemowego
  • Czy nowy model wsparcia dla kogeneracji przyczyni się do wzrostu inwestycji?

17:00-18:30

 • Zrównoważony rozwój miast i regionów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Deglomeracja w regionach. Problemy komunikacyjne, infrastrukturalne, przykłady rozwiązań polskich i europejskich miast
  • Miasto wspiera, inicjuje, zachęca. Zasady i praktyka współpracy z inwestorami
  • Zrównoważony rozwój miast i regionów – najważniejsze rozwiązania z obszaru smart city
  • Promocja współpracy między samorządami. Bariery, narzędzia wsparcia, przykłady
 • Polska scena start-upowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Młoda, innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce – podstawowe dane i trendy
  • Start-up i sukces. W poszukiwaniu uniwersalnej formuły
  • Wsparcie i akceleracja w oparciu o instytucje. Przegląd możliwości. Szanse i pułapki
  • Innowacje a minimalizacja i akceptacja ryzyka. Skuteczne narzędzia i modele
  • Dylematy niezależności i rozwoju, czyli start-up i inwestor. Partnerstwo mimo dysproporcji?
 • Centralny Port Komunikacyjny. Czy ta inwestycja się zwróci?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Czy budowa CPK ma ekonomiczny sens? Czy da się na niej zarobić?
  • Czy Polska może być hubem także dla lotniczego cargo?
  • Wpływ CPK na porty regionalne. Czy można funkcjonować razem z CPK?
  • Program Kolejowy CPK. 10 kolejowych "szprych"
  • Kolejowy wpływ inwestycji CPK na regiony (w tym na Śląsk)
  • Kolejowa obsługa CPK. Tabor i zasilanie
 • Praktyka działalności na rynkach zagranicznych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Pomysł i strategia. O czym trzeba pamiętać, zanim wystartujemy za granicą?
  • Szacuj, przewiduj, inwestuj. Koszty związane są z ekspansją zagraniczną
  • Wiedza o nowym rynku. Na co zwracać uwagę przy korzystaniu z usług doradczych
  • W świecie gustów, zwyczajów i... różnic. Jak dobrać towar/usługę do egzotycznego rynku?
  • Silniejsi razem? Czy warto współpracować na rynkach zagranicznych?
  • Rola PolChambers we wsparciu polskiego eksportu i inwestycji
 • Cała Polska strefą inwestycji

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rok od zmian przepisów dotyczących ulg i funkcjonowania stref ekonomicznych
  • Strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej – wciąż skuteczne? Tylko ulgi podatkowe i niskie koszty pracy?
  • Rola samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu (rynek pracy, infrastruktura, planowanie przestrzenne)
  • Struktura inwestycji w SSE. Czy strefy sprzyjają rozwojowi technologii?
 • Energia i energetyka – rewolucja, regulacja, rynek

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Zmiany w strukturze zużycia paliw – główne trendy w Europie i w świecie. Przyszłość wspólnej europejskiej polityki energetycznej.

  Wzrost cen energii – skutki dla gospodarki i konkurencyjności firm. Nowe technologie w energetyce – magazynowanie energii, elektromobilność, alternatywne paliwa i techniki pozyskania energii. Cyfryzacja w energetyce – nowe możliwości.

  Znaczenie odnawialnych źródeł energii i nowe możliwości związane z ich wykorzystaniem; generacja rozproszona. Prosumenci na rynku energii. Rynek mocy w Europie i w Polsce. Inwestycje w energetyce. Bezpieczeństwo systemów.

 • Rynek kapitałowy w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polski rynek kapitałowy na tle rynku finansowego; możliwości rozwoju i perspektywy finansowania inwestycji
  • Rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego. Warunki skutecznej realizacji
  • Emitenci i inwestorzy: bariery i zachęty. Redukcja kosztów, podatków, obciążeń regulacyjnych – czy to wystarczy?
  • Co po OFE? Wnioski na przyszłość
  • PPK, czyli wielkie nadzieje. Jak przekonać Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania na rynku kapitałowym?
  • Prognozy dla GPW. Mnożenie parkietów. Globalizacja obrotu
  • Nowe technologie i ich wykorzystanie na polskim rynku kapitałowym
 • Kobiety w biznesie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kobiety na rynku pracy. Kobiety jako przywódczynie
  • Stereotypy, współpraca, operatywność, partnerstwo. Co pomaga, a co przeszkadza na drodze sukcesu?
  • Biznes ma płeć? Zdolności komunikacyjne, kształtowanie relacji, negocjacje
  • Psychologia i strategia. Budowanie pozycji w męskim świecie
  • Sonia Draga - prezes, redaktor naczelna, Wydawnictwo Sonia Draga
  • Beata Drzazga - właściciel, prezes, BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie
  • Malka Kafka - startuperka, właścicielka restauracji, Tel Aviv Food & Wine
  • Kamila Kalińczak - redaktor naczelna, Instytut Dobrego Życia, (Wysokie Obcasy)
  • Anna Kieszkowska-Grudny - trenerka biznesu, psychoterapeutka, właścicielka, Minds of Hope, inicjatorka AkademiI Przywództwa Kobiet LiderShe w Akademii Leona Koźmińskiego
  • Barbara Misiewicz-Jagielak - dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Grupa Polpharma, wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
  • Joanna Mosiej-Sitek - zastępczyni dyrektora wydawniczego, Gazeta Wyborcza, dyrektor zarządzająca, redaktorka naczelna Wysokich Obcasów Praca

19:30

 • Inwestor bez granic

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Kolejna edycja wyróżnień przyznawanych najskuteczniejszym polskim inwestorom realizującym ekspansję zagraniczną oraz aktywnym, odpowiedzialnym zagranicznym inwestorom w Polsce wpływającym na pozytywne zmiany w gospodarce i na rynku pracy.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.