EEC 2019

09:30-11:00

 •  
  • Polskie górnictwo i energetyka oparta na węglu w dobie dekarbonizacji
  • Koniunktura nie jest wieczna. Trendy na światowym rynku węgla
  • Polski sektor węgla kamiennego po restrukturyzacji. Bilans i prognoza
  • Zapotrzebowanie na węgiel i import. Wydobycie i inwestycje
  • Wydajniej i bezpieczniej. Nowe technologie i rozwiązania organizacyjne w górnictwie
  • Polska branża maszyn i urządzeń dla górnictwa. Konkurencja, ekspansja, dywersyfikacja
 • Kolej nowych możliwości

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Trwające i planowane inwestycje Grupy PKP. Harmonogram i finansowanie
  • Skala inwestycji, wpływ na sektor budowlany, spodziewane efekty dla gospodarki
  • Innowacje na kolei. Współpraca z dostawcami technologii i sektorem BR
  • Pomysły na przestrzeń. Zagospodarowanie gruntów i innych nieruchomości kolejowych
 • Globalny rynek LNG

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Perspektywy LNG na rynku światowym. Zmiany w strukturze wykorzystania paliw
  • Rozwój infrastruktury (gazoporty, flota, instalacje zgazowania)
  • Import LNG jako obszar współpracy USA i UE
  • Rola i miejsce Unii Europejskiej na globalnym rynku LNG
  • Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
 • Międzynarodowa ekspansja polskich firm

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak budować strategie wejścia dopasowane do specyfiki rynku?
  • Źródła sukcesu. Skuteczni w rywalizacji z silniejszą konkurencją
  • Dyplomacja gospodarcza i wsparcie firm w praktyce
  • Nauki z porażek – własnych i cudzych. Sztuka odwrotu i powrotu
  • Rola wiedzy i kompetencji, elastyczności, współpracy i wsparcia
  • Atrakcyjne branże, obiecujące rynki, przetarte ścieżki
 • Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce. Stan, trendy, główni gracze

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Awans Polski w indeksie FTSE Russell a reakcje i plany inwestorów
  • Polska na celowniku zagranicznego kapitału? Prognozy wolumenu transakcji i stóp kapitalizacji
  • Biura, magazyny, centra handlowe czy hotele – na jakie okazje mogą liczyć inwestorzy w kolejnych latach? Deficyt najbardziej poszukiwanych aktywów
  • Gdzie jest szklany sufit? Jak długo rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce będzie bił kolejne rekordy?
 • Polityka energetyczna Polski

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Unijny pakiet klimatyczny 2021-2030. Ramy i narzędzia realizacji
  • Zintegrowany plan na rzecz energii i klimatu – zobowiązania, cele, metody ich osiągnięcia
  • Polityka energetyczna Polski i docelowy miks energetyczny
  • Rola państwa w energetyce. Własność, regulacje, samowystarczalność
  • Ceny energii. Perspektywa długofalowa
 • Przyszłość infrastruktury. Infratech

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Infrastruktura zaawansowana technologicznie (infra-tech). Główne kierunki rozwoju
  • Digitalizacja infrastruktury w różnych sektorach i branżach
  • Smart grid i jeszcze dalej... Sieci energetyczne przyszłości. Elektromobilność
  • Więcej i szybciej. Infrastruktura telekomunikacyjna – 5G, sieci szerokopasmowe
  • Inteligentne systemy w miastach. Komunikacja, informacja, zarządzanie, media
  • Infrastruktura jutra – dokąd zmierzamy?
  • Marcin Bejm - partner, praktyka energetyki i projektów infrastrukturalnych, szef zespołu infrastruktury i finansowania projektów, Kancelaria CMS
  • Stanisław Drzewiecki - prezes zarządu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Wojciech Kamieniecki - p.o. dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Dawid Kmiecik - prezes zarządu, NEXITY Sp. z o.o.
  • Paweł Lider - Business Development Manager, Eurovia Polska SA
  • Krzysztof Szubert - sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w latach 2017-2018, Visiting Fellow, Uniwersity of Oxford
  • Anna Sabina Wojciechowska - członek zarządu, PKP Informatyka Sp. z o.o.
  • Robert Zasina - prezes zarządu, TAURON Dystrybucja SA, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • Studenci zagraniczni w uczelniach Europy Centralnej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rynek studiów zagranicznych w Europie Centralnej. Wartości, trendy, perspektywy
  • „Popyt” ze strony systemu szkolnictwa wyższego. Stopień umiędzynarodowienia
  • Atrakcyjność uczelni krajów Europy Centralnej dla obcokrajowców
  • Dominujące nacje, preferowane kierunki kształcenia. Plany zawodowe a rynek pracy
  • Erasmus w Polsce i w regionie. Próba ewaluacji, uwagi na przyszłość
  • Nowe nakłady na programy integracyjne i edukacyjne w UE
 • Europo, co dalej? Strategiczne wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Przyczyny i przejawy kryzysu demokracji liberalnej w Europie
  • Proeuropejskie „przebudzenie”. Czy jest alternatywa dla antyunijnego populizmu?
  • Nowe ruchy polityczne w Europie. Wybory Europejczyków; ich podatność na populizm
  • UE jednej czy dwu prędkości? Wspólnota wartości czy „stowarzyszenie ochrony wspólnego rynku”?
  • Atrakcyjność modelu rozwojowego UE (demokracja, bezpieczeństwo, współzarządzanie, osłabianie potęgi ponadnarodowych koncernów)
  • Dylematy rozszerzania i zamykania. Jaka polityka wschodnia UE?
  • Wpływ migracji na przyszłość Wspólnoty
  • Christine Bosse - Chairman, PLANBørnefonden, Chairman, Danish European Movement, Chairman, Bank Nordic, Chairman, Tele Post Greenland, Chairman, Nunaoil, Member of the Board, Allianz, Member of the Board, Assistansbolaget
  • Piotr Buras - dyrektor, European Council on Foreign Relations (ECFR), Warszawa
  • Anna Diamantopolou - przewodnicząca, „DIKTIO” Network for Reform in Greece and Europe, Komisarz EU ds. Zatrudnienia I spraw społecznych w latach 1999-2004
  • Ana Palacio - minister spraw zagranicznych Hiszpanii w latach 2002-2004
  • Konrad Szymański - sekretarz stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
 • Forum Afryka-Europa Centralna, inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Klimat i zachęty inwestycyjne
  • Perspektywiczne branże i sektory
  • Rynek usług i towarów dla konsumentów. Normy i standardy
  • Kwestie międzykulturowe we współpracy
  • Polskie inwestycje w Afryce
  • Amare Asgedom - Deputy CEO, Industrial Parks Development Corporation
  • Malwina Bakalarska - trenerka i konsultantka biznesu, Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa, badaczka międzykulturowa, Polska Akademia Nauk
  • Maurice Dezou - West Africa Consultant, International Business Festival
  • Daniel Janusz - prezes zarządu, Feerum
  • Araya Kidane - dyrektor pionu biznesu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Etiopia
  • Anna Masłoń-Oracz - trenerka i konsultantka biznes, kierownik projektu Jean Monnet Module AFROEU, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Jerzy Pietrucha - prezes zarządu, CEO, Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. k.
  • Temesgen Tilahun - zastępca komisarza, Ethiopian Investment Commission
  • Krzysztof Zamasz - członek zarządu, Luma Holding, pełnomocnik Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii, pełnomocnik rektora, Politechnika Śląska, pełnomocnik rektora ds. współpracy z Afryką, Akademia WSB
  • Robert Zduńczyk - prezes, Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia
 • Przyszłość branży leasingowej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Leasing w świetle globalnych trendów
  • Nowe technologie a przeobrażenia w branży
  • Uwarunkowania zmian: digitalizacja, ekonomia współdzielenia, mobilność
  • Współpraca z fintechami vs. rozwiązania wypracowane „in house”
  • Wpływ leasingu na poziom krajowych inwestycji. Nowe regulacje
 • Pracownicze Plany Kapitałowe

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Rewolucja w systemie emerytalnym i finansach państwa?
  • Demografia, możliwości systemu zabezpieczenia społecznego i PPK
  • Odzew społeczny i reakcje rynku. Jak skutecznie zachęcić do oszczędzania na emeryturę?
  • Spodziewane efekty programu – dla rynku kapitałowego i dla przyszłych emerytów
  • Rafał Benecki - dyrektor biura analiz makroekonomicznych, ING Bank Śląski SA
  • Grzegorz Chłopek - prezes zarządu, Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
  • Paweł Jaroszek - członek zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Stanisław Kluza - Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, minister finansów w 2006 r., przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011
  • Bartosz Marczuk - wiceprezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA
  • Małgorzata Rusewicz - prezes, Izba Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
  • Maciej Samcik - redaktor naczelny, bloger, Subiektywnie o finansach
 • Samorządowe inwestycje ze wsparciem

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ostatnia fala inwestycji? Finansowanie po 2020 r. Co się zmieni?
  • Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w rozbudowie infrastruktury
  • Jak inwestycje wpływają na lokalne społeczności?
  • Fundusz Dróg Samorządowych. Od planów do realizacji
  • Mieszkanie plus – pierwsze efekty, problemy, wyzwania. Wsparcie budownictwa czynszowego
  • Nowa formuła wyliczania wskaźnika zadłużenia – jej wpływ na inwestycje JST
 • Zmiana pokoleniowa w biznesie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Demografia a kwestie własności w firmach prywatnych. Problemy z sukcesją
  • Pokolenie polskiej transformacji i następcy. Suma doświadczeń, wiedza, umiejętności
  • Jak przygotować proces przekazania władzy? Bezpieczeństwo i stabilność
  • Proces przekazywania władzy w firmie rodzinnej. Pokoleniowe różnice
  • Firma w toku zmian i pod nowym przywództwem. Zagrożenia i ryzyka
  • Prawo, które ułatwia sukcesję. Sprawdzone rozwiązania
 • Przemysł obronny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kondycja spółek polskiego sektora obronnego. Stopień wykorzystania najnowszych technologii
  • Potentaci światowego przemysłu obronnego na polskim rynku
  • Polityka unowocześniania polskiej armii. Założenia, nakłady, realizacja
  • Przetargi i zakupy dla wojska – prościej, szybciej, skuteczniej. Co zmieni powstanie Agencji Uzbrojenia?
 • Forum współpracy gospodarczej Polska-Chiny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Stan polsko-chińskich relacji gospodarczych. Fakty, dane, zjawiska
  • Wpływ sytuacji międzynarodowej (w tym – wojen handlowych) na chińską gospodarkę
  • Polityczne fundamenty polsko-chińskich relacji gospodarczych i handlowych
  • Nowe uwarunkowania i wyzwania. Jak w aktualnych realiach prowadzić biznes w Chinach?
  • Gdzie jest potencjał? Czy rynek chiński jest nadal atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców?
  • Logistyka, transport, infrastruktura – obszar ważny i obiecujący
  • Wizerunek i marka. Jak postrzegana jest Polska w Chinach?
 • Roboty w przemyśle

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Perspektywy branży robotycznej i jej potencjał rozwoju
  • Kierunki zastosowań w produkcji przemysłowej. Gdzie robot ma najwięcej do zrobienia?
  • Jakie technologie z obszaru Przemysłu 4.0 mogą wdrażać mniejsze firmy?
  • Gdzie mają zastosowanie roboty współpracujące (coboty)?
  • Sztuczna inteligencja, inne technologie i materiały, z których korzystają producenci robotów
 • Miasto atrakcyjne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Co decyduje o wyborze miejsca do zamieszkania? Miasto i jego atuty
  • Kultura? Infrastruktura? Przemysł czasu wolnego? Galerie handlowe ponad wszystko?
  • Prawdziwe centrum miasta – wymagania mieszkańców wobec przestrzeni publicznej
  • Nieruchomości poprzemysłowe – "trudne” obiekty i tereny. Jak wykorzystać ich potencjał?
  • Drugie życie starych dzielnic. Nowe standardy i poprawa jakości życia

11:30-13:00

 • Elektromobilność – teraz realizacja

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polska elektromobilność – czas pierwszej weryfikacji. Koszty i perspektywy
  • Główne trendy, obszary aktywności, efekty. Polskie rozwiązania na rzecz e-mobilności
  • Bariery rozwoju elektromobilności
  • Rola biznesu, innowatorów i administracji. Preferencje, zachęty, oczekiwania
  • Elektromobilność w polskich miastach. Dokonane i planowane inwestycje
  • Czy w elektromobilności potrzebna jest współpraca międzynarodowa? Transfer technologii, know-how
  • Łukasz Berak - partner, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
  • Szymon Byliński - dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii
  • Włodzimierz Hrymniak - dyrektor, Departament Programów Sektorowych, Polski Fundusz Rozwoju SA
  • Marcin Korolec - minister środowiska w latach 2011-2013, prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
  • Magdalena Malewska - dyrektor marketingu i sprzedaży, Biznes Elektryfikacji, ABB Sp. z o.o.
  • Piotr Michalczyk - partner, lider zespołu doradztwa dla branży motoryzacyjnej, PwC
  • Kazimierz Rajczyk - dyrektor zarządzający sektorem energetycznym, ING Bank Śląski SA
  • Paweł Śliwa - wiceprezes zarządu ds. innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
 • Europa w globalnej gospodarce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Miejsce i rola Europy w globalnej gospodarce i handlu międzynarodowym
  • Globalny system wolnego handlu vs „ruchy izolacjonistyczne”
  • Państwo jak korporacja? Strategie agresywnej konkurencji w światowej wymianie handlowej
  • Negocjowane porozumienia o wolnym handlu. Potencjalne korzyści
  • Geopolityka, biznes, stabilność. Wspólnie mimo barier?
  • Potencjalne obszary współpracy: zrównoważony rozwój, technologie, energia, bezpieczeństwo
 • Przemysł w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Reindustrializacja po nowemu? Potrzeba rozwoju przemysłu w czasach Przemysłu 4.0
  • Ile produkcji, ile usług? Zmiany strukturalne. Jaki przemysł w Europie?
  • Przemysł energochłonny w Europie. Polityka wsparcia w państwach europejskich i w Polsce
  • Zmniejszanie energochłonności poprzez zwiększenie efektywności energetycznej
  • Nauka, sektor badawczo-rozwojowy. Czy digitalizacja może uratować unijny przemysł ciężki?
  • Automatyzacja i robotyzacja. Dylematy rynku pracy i świadomości pracowników
 • Polski hub gazowy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ekspansja LNG w świecie – sytuacja na globalnym rynku
  • Skąd LNG dla Polski? Co z kierunkiem rosyjskim?
  • Gaz zza Oceanu? Długoterminowe perspektywy importu z USA
  • Inwestycje w infrastrukturę. Czy Polska może stać się hubem LNG w regionie?
  • Rola i znaczenie gazu / LNG w transformacji energetycznej
 • Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – główne założenia i narzędzia
  • Obowiązki wynikające z ustawy dla operatorów usług kluczowych
  • Opinie, reakcje i pierwsze działania w sektorze finansowym, energetyce, transporcie, służbie zdrowia i instytucjach publicznych
  • Analiza ryzyka, zespoły reagowania, zasady i procedury. Strategie bezpieczeństwa w formule case studies
 • Inwestycje infrastrukturalne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Inwestycje w infrastrukturze drogowej i kolejowej w Polsce i w regionie
  • Kluczowe projekty i ich znaczenie. Priorytety. Finansowanie. Współpraca międzynarodowa
  • Przetargi – ich zaawansowanie, sprzeczne interesy, bariery proceduralne, dobre praktyki
  • Inflacja kosztów w budownictwie zagrożeniem dla realizacji programów
 • Zrównoważony rozwój w strategiach firm

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Trend zrównoważonego rozwoju tu i teraz. Skala i głębokość zmian. Charakter procesów adaptacyjnych
  • Motywacje we wprowadzaniu „zielonego” komponentu do biznesowych strategii
  • Presja regulacyjna. Dlaczego niektóre firmy wyprzedzają przepisy i normy?
  • Czekać czy reagować? Ryzyko niedostosowania firmy do zmieniającego się rynku i nowych preferencji konsumenta
  • Ekonomika transakcyjna czy relacyjna? Rola współpracy z partnerami, rynkiem, nauką
 • Ekspansja krok po kroku

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wyjście na obce rynki – główne przesłanki niełatwej decyzji
  • Jak się przygotować – narzędzia rozpoznania rynku
  • Wsparcie instytucjonalne, finansowanie, asekuracja i zarządzanie ryzykiem transakcyjnym i kursowym
  • Logistyka i dystrybucja. Solo czy z lokalnym partnerem?
 • Integracja rynku energii w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Główne założenia unii energetycznej. Co się udało zrealizować?
  • Rynek energii w Europie – stopień integracji, przejrzystość, różnice regulacji krajowych
  • Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Sukcesy, porażki, wnioski
  • Wspólne inwestycje infrastrukturalne w europejskiej energetyce
  • Transgraniczny handel energią. Ograniczenia prawne, organizacyjne i techniczno-infrastrukturalne
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – gospodarka i inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Źródła finansowania inwestycji. Rola rodzimego kapitału
  • Skutki wprowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych dla pracodawców
  • Co dalej z OFE? Obraz rynku po wprowadzeniu PPK
  • Wpływ PPK na gospodarkę, inwestycje, rynek finansowy (GPW)
 • Otoczenie prawno-podatkowe rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Podatek dochodowy, zakaz handlu w niedziele, koniec użytkowania wieczystego czy ustawa o REIT-ach. Jak otoczenie prawne i podatkowe wpływa na biznes deweloperski?
  • Kapitał lubi spokój i przewidywalność. Na jakie ułatwienia czeka biznes?
  • Samorządy miast i regionów – współpraca z inwestorami. Otoczenie regulacyjne na poziomie lokalnym
  • Walka ze stereotypami. Jak inwestorzy zagraniczni postrzegają polski rynek nieruchomości komercyjnych?
 • 2050 Polska dla Pokoleń

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polska dla Pokoleń: scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego i przewidywane skutki ich realizacji
  • Metody pomiaru sukcesu i wzrostu ekonomicznego a kwestie związane z ochroną środowiska
  • Zrównoważony rozwój – czy to się opłaca? Firma w otoczeniu (pracownicy, opinia publiczna, klienci)
  • W drodze do zeroemisyjnej gospodarki. Cel, narzędzia, strategie
  • Bez sprzeczności – polityka gospodarcza uwzględniająca dobro środowiska naturalnego. Rola przemysłu, nauki, rządu i organizacji
 • Miasta – generatory rozwoju

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Miasta jak samochody – ekonomiczne, ekologiczne, ale też rodzinne i wygodne. Smart czy agile?
  • Miasto jak firma? Poniekąd... Czego administracja może uczyć się od sektora prywatnego?
  • Aplikacje mobilne w transporcie. Jak to robić skutecznie?
  • Nowe (cyfrowe) technologie w zarządzaniu organizmami miejskimi. Dobre praktyki
 • Zielona energia w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Odnawialne źródła energii w nowej sytuacji. Bodźce rozwoju branży
  • Dostępność technologii – spadające koszty
  • Kiedy OZE się opłaca? Na progu rentowności
  • OZE na rynku energii. Regulacje zachęcające do inwestowania
 • Polska w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • (Szefowie najważniejszych partii o przyszłości Polski w Unii w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego)
  • Miejsce Polski w Europie i Polexit w wewnętrznej debacie publicznej. Poglądy, deklaracje, fakty
  • Elity, interesy i sojusze. Europa partykularnych opcji i zróżnicowanych prędkości?
  • Integracja a suwerenność. Unia jako wspólnota interesów czy wartości?
  • Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2021-27. Polskie stanowisko w negocjacjach
  • Koszty i korzyści wynikające z członkostwa. Jakie skutki dla gospodarki?
 • Nowoczesna logistyka i magazyny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Magazynowy boom w Polsce trwa. Skąd apetyt na powierzchnie magazynowe i przemysłowe w Polsce?
  • Polskie magazyny na celowniku międzynarodowych inwestorów. Jakich produktów poszukują fundusze?
  • Jak wielkie inwestycje zmieniają rynek? Porty nad Bałtykiem, Nowy Jedwabny Szlak, CPK?
  • Nowe technologie w centrach logistycznych. Automatyzacja i robotyzacja
  • Zmiany w łańcuchach dostaw. Reakcja rynku na nowe realia (e-commerce, oczekiwania klientów)
 • Zarządzanie kadrami w czasie transformacji

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Cyfryzacja i przemiany technologiczne a problemy z kadrami
  • Czy młode pokolenia pracowników wymagają nowego modelu zarządzania?
  • Turkus w natarciu. Czy polskie firmy są gotowe na zmiany?
  • Kij i marchewka do lamusa. Nadciąga motywacja 3.0
  • Lider i przywódca w procesie transformacji
 • E-sport w gospodarce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • E-sport i przemysł gier komputerowych a gospodarka
  • Wielkie wydarzenia e-sportowe: koszty organizacji, przychody, praca
  • Gracze i kibice, czyli... konsumenci. Eventy e-sportowe jako forum komunikacji
  • Rynek gier i jego otoczenie. Dynamika polskiego rynku na tle globalnym
  • Branża gier jutro. Główne trendy, nowe modele biznesowe i źródła przychodów
 • The Future of The Market – nowy konsument

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Trendy i preferencje konsumenckie kształtujące rzeczywistość
  • Procesy zakupowe a różnice pokoleniowe. Nowe modele zachowań
  • Najmłodsi konsumenci na zakupach – online czy stacjonarnie?
  • Zakupy online czy stacjonarnie, a może omnichannel?
  • Personalizacja, wyjątkowość, marka – co się liczy dla młodych klientów?
  • Reakcje na różne formy reklamy. Zaufanie, lojalność, prywatność

12:40-13:00

 • My Way. Inspiracje

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Idea projektu „My Way. Inspiracje” to prezentacja ludzi z pasją, z ponadprzeciętną motywacją, którzy niezwykłe i śmiałe koncepcje wprowadzili w życie dzięki wytrwałości i konsekwencji; którzy wbrew sceptykom zrealizowali zaskakujące dla wielu scenariusze i pomysły.

13:30-13:50

 • Keynote speech: AI na wyciągnięcie ręki

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Jako młody człowiek György Lévay przeszedł wyniszczające zapalenie opon mózgowych, które doprowadziło do amputacji zarówno nóg, jak i rąk. Uświadomiwszy sobie ograniczenia związane ze stosowaniem protez w chwili, gdy po raz pierwszy je założył, postanowił skupić się na strategiach sterowania tymi urządzeniami. Dzięki stypendium Fulbrighta ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, gdzie przedmiotem jego badań było sterowanie protezami kończyn górnych oparte na uczeniu maszynowym. Podczas prezentacji György Lévay przedstawi możliwości, jakie oferują tego typu systemy na przykładzie własnej protezy ręki, podkreślając jednocześnie ich ograniczenia i badając kolejne kroki, które można podjąć w dziedzinie interfejsów człowiek-maszyna.

13:30-14:30

 • Transformacja tradycyjnej gospodarki w cyfrowych czasach

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Czym są cyfrowe czasy i jakie zmiany w funkcjonowaniu biznesu niosą ze sobą?
  • Największe wyzwania w skutecznej transformacji spółek sektora tradycyjnej gospodarki
  • Jak to się robi? – praktyki skutecznej transformacji cyfrowej
  • Jakie szanse i wyzwania dla menadżerów niosą cyfrowe czasy?
  • Iain Begg - Professorial Research Fellow, European Institute, London School of Economics and Political Science
  • Piotr Matczuk - Country Advisor, International Finance Corporation, Work Bank Group
  • Wojciech Orzech - prezes zarządu, PKP Energetyka
  • John Reiners - Managing Editor Thought Leadership, Oxford Economics
  • Marcin Wojtysiak-Kotlarski - kierownik, Zakład Strategii Międzynarodowych, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

13:30-15:00

 • Urbanistyka, przestrzeń, prawo

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dobra architektura i chaos. Planowanie przestrzenne w polskich miastach. Czego nam brak?
  • Zysk a ład przestrzenny – w kręgu sprzecznych interesów
  • Wzrost czy rozwój? Spory wokół nowych rozwiązań prawnych
  • Po pierwsze nie psuć. Przestrzeń publiczna jako wartość. Jakie miasto dla zwykłych ludzi?
 • Największe wyzwania dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • W jakim kierunku zmierza polska branża BPO/SSC? Ewolucja sektora i rynku
  • In- czy outsourcing? Potrzeby firm a nowe rodzaje usług. Kwestia kosztów
  • Problem braku pracowników i sposoby ich pozyskania. Coraz bardziej skomplikowane procesy
  • Jak podnosić poziom edukacji i zmieniać jej charakter, by nie stracić konkurencyjności w regionie i na świecie
  • Teraz robot? Automatyzacja usług BPO
 • Szanse i wyzwania stojące przed polskim przemysłem paliwowo-energetycznym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Transformacja globalnego sektora energii. Kierunki i cele. Technologie i regulacje
  • Polskie firmy sektora surowcowego i paliwowo-energetycznego wobec nowych wyzwań i megatrendów
  • Struktura a potencjał. Konkurencyjność i perspektywy rozwoju championów polskiego przemysłu
  • Obszary współpracy międzybranżowej strategicznych firm. Wspólne cele. Efekty dla polskiej gospodarki
  • Kwestie strategiczne: dywersyfikacja źródeł energii i surowców, regulacje środowiskowe, logistyka, finansowanie inwestycji
  • Uwarunkowania społeczne. Jak budować w firmach trwałe miejsca pracy?
 • GoGlobal – ekspansja polskiej branży kosmetycznej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Branża kosmetyczna jako przykład eksportowego fenomenu polskiej gospodarki
  • Know-how udanej ekspansji. Wybór optymalnej drogi na obce rynki
  • Wyzwania regulacyjne w UE i na rynkach pozaeuropejskich
  • Nowoczesne systemy sprzedaży (e-commerce, influences sale)
  • Zmiany własnościowe: specyfika transakcji M&A i JV w branży kosmetycznej
 • Gospodarka obiegu zamkniętego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polityka unijna. Regulacje. Priorytetowe obszary gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Po pierwsze mniej odpadów. Powrót do opakowań zwrotnych
  • Wzrost gospodarczy i PKB wobec gospodarki cyrkularnej
  • Wyzwania dla przemysłu. Kto straci, a kto zyska?
  • GOZ w Europie i na świecie. Czy Polska sprosta unijnym wymaganiom?
 • Europa i migracje

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Migracja z Afryki i Azji do Europy. Obecna sytuacja
  • Jak rozwiązać węzeł? Kwestie humanitarne – bezpieczeństwo – polityka
  • Koncepcje wzmocnienia europejskich granic. Weryfikacja polityki azylowej
  • Demografia i potrzeby gospodarek. Czy Europa może się rozwijać bez pracowników spoza kontynentu?
  • Mapa migracji zarobkowych w Europie. Czym grozi drenaż mózgów?
  • Imigranci sposobem na niedobory kadrowe na rynku pracy? Jak ich zatrzymać?
  • Dysproporcje regionalne i migracje wewnątrz kraju za pracą. Polityka lokalna i regulacje
  • Marta Anacka - zastępca dyrektora, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
  • Myroslava Keryk - prezes, Fundacja Nasz Wybór
  • Stanisław Kluza - Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, minister finansów w 2006 r., przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011
  • Stanisław Szwed - sekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska
  • Wojciech Wilk - prezes, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
  • Jadwiga Wiśniewska - poseł do Parlamentu Europejskiego , Prawo i Sprawiedliwość
  • Paweł Wojciechowski - główny ekonomista, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, minister finansów w roku 2006, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2009-2010
  • Karolina Zbytniewska - redaktor naczelna, EURACTIV.pl
 • Trudny dialog. Przyszłość stosunków UE-USA

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Bilans polityki transatlantyckiej ostatniej dekady
  • Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Konflikt we wspólnocie euroatlantyckiej?
  • Obszary konkurencji. Metody działania. Akcja i odwet?
  • Europejskie działania przeciwko dominującej roli amerykańskich korporacji technologicznych
  • Pragmatyzm zwycięży? Scenariusze ograniczonej współpracy
  • Rola Polski w kształtowaniu relacji USA-UE. Aspekt gospodarczy i polityczny
 • Moje królestwo. Modele, style, generacje a zarządzanie firmą

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Skala biznesu i struktura firmy – wpływ na taktykę i decyzje „sukcesorów”
  • Drogi sukcesji w rodzinach najbogatszych Polaków
  • Strategia zmiany – konstytucja rodzinna, trust, zewnętrzny menedżer?
  • Jak przygotować następców – praktyczne sposoby dla MSP. Rola edukacji
  • Wiek i doświadczenie – atut czy przeszkoda w Zarządzaniu 4.0?
  • Technologiczne zmiany wspomagające zarządzanie
  • Zespół wobec zmiany przywództwa. Komunikacja, polityka kadrowa, adaptacja
 • Euro w nowej dekadzie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak kryzys zmienił euroland? Euro łączy czy dzieli?
  • Wspólny budżet dla strefy euro? Konsekwencje polityczne i gospodarcze
  • Co generuje problemy: koncepcja wspólnego pieniądza czy nieefektywne gospodarki?
  • Grecja, Cypr, Portugalia – udane akcje Europejskiego Banku Centralnego. Włochów powrót do lira?
  • Co dalej z euro? Jeśli Włochy wrócą do lira...
  • Polska wobec euro. Nie teraz, czyli kiedy? Potrzeba strategii
  • Scenariusze dla krajów UE pozostających poza strefą euro
 • Dialog jako przyszłość we współpracy administracji z biznesem

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zasada zaufania do administracji w polskim porządku prawnym – teoria i praktyka
  • Administracja publiczna w opinii przedsiębiorców
  • Pomagać? Nie przeszkadzać? Oczekiwania biznesu wobec urzędu
  • Relacje biznes-administracja i... jak je zmienić? Transparentność, komunikacja, konsekwencja
  • Czas na dialog. Kto i jak na nim skorzysta? Jak do niego zachęcać?
 • Edukacja dla rynku pracy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zawody deficytowe dziś i jutro. Kogo brakuje na rynku pracy?
  • System edukacji powszechnej – poziom szkoły podstawowej i średniej a kwalifikacje pracownika
  • Potrzeba praktycznych umiejętności. Dopasowanie kompetencyjne pracowników
  • Szkolnictwo branżowe odpowiedzią na potrzeby biznesu i zmiany na rynku pracy
  • Zaangażowanie pracodawców i rola samorządów w kształceniu przyszłych kadr
 • Elektromobilność / Gaz / Wodór – co rozwijać i jak sfinansować rozwój?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Infrastruktura ładowania – stan i perspektywy rozwoju – czy rok 2019 będzie rokiem przełomu?
  • Zakup pojazdów o napędach alternatywnych – cena zakupu, dostępność, TCO – co jest decydujące dla klientów flotowych?
  • Źródła finansowania infrastruktury i zakupu pojazdów – Fundusz Niskoemisyjnego Transportu czy finansowanie komercyjne?
  • Preferencje podatkowe dla alternatywnych napędów – czy preferencje obowiązujące od 2019 roku są wystarczające
 • Dane są wszędzie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja potężnym źródłem danych. Big Data – groźba potopu?
  • Co zrobić z przyrostem danych wytwarzanych w ramach Przemysłu 4.0?
  • Zarządzanie informacją w przemyśle, usługach, finansach, medycynie
  • Nie tylko statystyka. Data Science w poszukiwaniu najważniejszych odpowiedzi
  • Jak sztuczna inteligencja może pomóc w agregowaniu, magazynowaniu i przetwarzaniu danych?
  • Infrastruktura i energia potrzebna, by wykorzystać dane. Gdzie są granice?
 • Forum Europa-ASEAN

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Perspektywy współpracy politycznej
  • Znaczenie umów o wolnym handlu
  • Sytuacja makroekonomiczna w Azji
  • Bariery we współpracy gospodarczej
 • Koszty energii – teraz efektywność

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak sobie radzić w czasach drogiej energii? Strategie firm wobec rosnących kosztów energii
  • Zmiana sprzedawcy energii. Grupy zakupowe. Umowy Power Purchase Agreement (PPA)
  • Technologie i modele działania sprzyjające efektywności energetycznej
  • Energetyka przemysłowa. Klastry energii. Outsourcing dostaw mediów
  • Kogo ochronią regulacje?
 • Regiony górnicze UE: transformacja gospodarcza, energetyczna i społeczna – szanse i wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Transformacja regionów górniczych UE – główne wyzwania
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej
  • Program dla Śląska – cele, wyzwania i plan działania
  • Szanse w zakresie finansowania
  • Rola innowacji i nowych technologii
  • Dialog ze strona społeczną i organizacjami pozarządowymi
 • Budownictwo przemysłowe i energetyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zakończenie dużych inwestycji w budownictwie energetycznym
  • Niepewna przyszłość firm wyspecjalizowanych w tym sektorze
  • Alternatywa? Jak i gdzie wykorzystać doświadczenie i kompetencje?
  • Nowe strategie firm. Potrzeba dywersyfikacji, eksportu
 • Automaty, roboty, coboty

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Daleko do czołówki, ale… Osiągnięcia robotyki w Polsce
  • Bariery robotyzacji – kompetencyjne, finansowe, organizacyjne. Jak je pokonać?
  • Wpływ robotyzacji na rynek pracy, wynagrodzenia, bezpieczeństwo
  • Automatyzacja handlu. Oczekiwania klienta, relacje, czynnik ludzki
  • Automatyzacja w zaawansowanych usługach dla biznesu
  • Robot w domu i życiu codziennym, w handlu i przemyśle czasu wolnego
 • Oblicza nowych technologii medycznych – szanse i wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Badania nad nowymi technologiami lekowymi i nielekowymi – wybrane trendy
  • Miejsce innowacyjnej medycyny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Przemysł farmaceutyczny – czy jest motorem innowacyjnej gospodarki w Polsce?
  • Rozwój biotechnologii. Jak wykorzystujemy ten potencjał?
  • Cyfryzacja sektora medycznego. Czy jesteśmy przygotowani do tej rewolucji?
  • Wsparcie instytucjonalne i rola państwa we wdrażaniu do praktyki klinicznej i komercjalizacji nowych technologii w medycynie
  • Historie polskich start-upów medycznych

14:30-15:00

 • Keynote speech: Przyszłość gospodarki cyfrowej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Supreet Manchanda, Generalny Partner Zarządzający w firmie Raiven Capital, zabierze nas w podróż po wschodzącej gospodarce cyfrowej, koncentrując się na tym, w jaki sposób dotarliśmy do miejsca, w którym dziś jesteśmy, a także na przyczynach, dla których doniosłość gospodarki cyfrowej będzie miała wielkie znaczenie w nadchodzących latach. Kraje, które przygotowują i rozwijają sposoby inwestowania w gospodarkę cyfrową oraz angażują się w jej mechanizmy, zostaną zwycięzcami. Supreet wtajemniczy nas w ryzyko i korzyści płynące z bycia prekursorem w tej dziedzinie, przyglądając się temu, w jaki sposób różne kraje zarówno wygrały, jak i przegrały rywalizację o innowacyjność na drodze rozwoju od epoki przemysłowej aż do ery informacji. Rewolucyjne technologie, takie jak 5G, AI czy Blockchain, stworzyły własne trendy – niektóre z nich robią jedynie szum wokół siebie, podczas gdy inne są całkiem realne. Jako działający w Dolinie Krzemowej inwestor kapitału podwyższonego ryzyka, Supreet przedstawi nam swój punkt widzenia dotyczący inwestycji firmy Raiven Capital. Opierając się na rzeczywistych przykładach firm, omówi nadchodzące kluczowe etapy, w których najważniejsi interesariusze (np. VC, start-upy, decydenci, rządy oraz instytucje o ugruntowanej pozycji) muszą odegrać swoją rolę w kształtowaniu przyszłego dobrobytu regionów i krajów.

14:40-15:00

 • My Way. Inspiracje

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Idea projektu „My Way. Inspiracje” to prezentacja ludzi z pasją, z ponadprzeciętną motywacją, którzy niezwykłe i śmiałe koncepcje wprowadzili w życie dzięki wytrwałości i konsekwencji; którzy wbrew sceptykom zrealizowali zaskakujące dla wielu scenariusze i pomysły.

15:30-17:00

 • Forum Polska-Ameryka Łacińska

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Potencjał współpracy gospodarczej
  • Kultura biznesowa i handel
  • Bariery wejścia na rynek: Argentyna i Meksyk
  • Perspektywiczne sektory i inwestycje
  • Emilio Apud - dyrektor, YPF, członek rady naukowej, fundacja Libertad y Progreso, Argentyna
  • Juan Carlos Baker Pineda - Escuela de Gobierno y Economía, Universidad Panamericana, CEO & Founding Partner, Consultores Internacionales Ansley, Viceminister for International Trade in the years 2016-2018, Mexico
  • César Guerra Guerrero - Minister-Counsellor for trade, Mission of Mexico to the European Union, Ministry of Economy, Mexico
  • Adrian Malinowski - zastępca dyrektora, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska
  • Alejandro Negrín Muñoz - Ambasador Meksyku w Polsce
  • Javier Sosnowski - prezes, Hiszpańsko-Polska Izba Handlowa, wiceprezes, Polskie Izby Handlowe za Granicą (PolChambers)
  • Beata Wojna - uniwersytet Tec de Monterrey, ambasador Polski w Meksyku w latach 2014-2018
  • Radosław Wydrych - wiceprezes, Brazylijsko-Polska Izba Handlowa
 • Wciąż w smogu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Problem trudniejszy niż oczekiwano? Skuteczność dotychczasowych działań
  • W chaosie programów i dopłat. Wsparcie tylko dla zaradnych?
  • Zdrowo czy tanio? Zgubna alternatywa. Skala ubóstwa energetycznego i środki zaradcze
  • Prawo i jego egzekwowanie. Ekonomiczne bariery w zwalczaniu niskiej emisji
  • Kontrola i sankcje na poziomie gminy. Służby i koszty
  • Sektor ciepłowniczy w walce ze smogiem. Perspektywy termomodernizacji
 •  
  • Presja polityki ochrony klimatu i zaostrzanie norm środowiskowych
  • Hutnictwo wobec barier w handlu międzynarodowym
  • Rosnące ceny energii a granice efektywności procesów produkcyjnych w hutnictwie
  • Nowe technologie adekwatną odpowiedzią na wyzwania?
  • Nisze, zaawansowane technicznie produkty i materiały, specjalistyczne przetwórstwo stali
 • Polskie porty morskie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dynamiczne wzrosty w polskich portach morskich. Liczby, czynniki, strategie
  • Znaczenie portów dla wymiany handlowej. Konkurencja w basenie Morza Bałtyckiego
  • Warunki optymalnej współpracy operatora, administracji portu i regulatora
  • Funkcjonowanie portów morskich a lądowa infrastruktura transportowa w kraju
  • Korytarz Bałtyk-Adriatyk, Trójmorze i inne projekty znaczące dla dalszego rozwoju polskich portów
 • Forum Europa-ASEAN

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Współpraca polsko-tajlandzka: od handlu po wsparcie start-upów
  • Specyfika rynku Tajlandii: Klasa średnia, konsumenci i ich oczekiwania
  • Perspektywiczne sektory wymiany handlowej Polski i Tajlandii
  • System wsparcia inwestycji
 • Rynek energii i rynek mocy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Podwyżki cen energii – stan kryzysu?
  • Przyczyny i skutki dla gospodarki. Przewidywania i prognozy
  • Reakcje odbiorców i nowe regulacje
  • Rynek mocy w Polsce. Kształt systemu i oczekiwania uczestników
  • Pierwsze aukcje i pierwsze wnioski
  • Koszty rynku mocy. Korzyści dla sektora energii i dla gospodarki
  • Maciej Bando - prezes, Urząd Regulacji Energetyki
  • Tomasz Dąbrowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Energii, Polska
  • Leszek Juchniewicz - główny ekonomista, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Henryk Kaliś - przewodniczący prezydium, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, kierownik, Dział Zarządzania Energią Elektryczną, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA
  • Krzysztof Kilian - niezależny członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, CD Projekt SA
  • Krzysztof Müller - wiceprzewodniczący rady, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME
  • Aneta Muskała - wiceprezes zarządu, dyrektor finansowa, International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.
  • Rafał Zasuń - redaktor naczelny, WysokieNapiecie.pl
 • Energetyczna rewolucja w budownictwie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowe przepisy UE dotyczące powstających budynków
  • Czysto, efektywnie, oszczędnie. Wymagania i oczekiwania użytkowników
  • Czy instytucje publiczne i samorządy są gotowe na zmiany?
  • Obiekty o zerowym zużyciu energii zewnętrznej. Jak się to robi? Reakcje rynku wykonawczego
  • Nowe technologie w budownictwie. Inteligentny budynek. Smart grid. Zintegrowana fotowoltaika
 • Infrastruktura energetyczna wobec nowych zjawisk

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Najważniejsze wyzwania, szanse, zagrożenia dla infrastruktury energetycznej
  • Czynniki wpływające na stan i przyszłość infrastruktury energii: elektromobilność, OZE, handel energią, rynek mocy
  • Nowe zachowania odbiorców. Smart grid
  • Konieczne inwestycje i ich realizacja
 • Sektor naftowo-chemiczny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Konsolidacja polskiej branży naftowej. Wpływ na konkurencję na rynku krajowym i europejskim
  • Jak elektromobilność zmieni krajowy rynek paliw?
  • Polska petrochemia. Wielkie inwestycje i ich uzasadnienie
  • Logistyka naftowa a bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw
  • Teraz specjalizacja? Produkty „niemasowe” szansą na sukces?
  • Doświadczenia z ekspansji zagranicznej polskich firm. Czy to się może udać?
 • System podatkowy w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Uszczelnianie systemu podatkowego – czy podatnik może czuć się jeszcze bezpiecznie?
  • JPK, STIR, split payment i inne narzędzia informatyczne i administracyjne
  • Konsolidacja aparatu skarbowego jako instrument uszczelniania systemu
  • Skutecznie i nowocześnie. Jak uszczelnić system bez szkody dla uczciwych i rzetelnych?
  • Działania upraszczające system i chroniące podatnika. Status dobrego podatnika i inne propozycje przedsiębiorców
  • Co nas jeszcze czeka – nowe regulacje
  • Adam Abramowicz - rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Mariusz Cieśla - doradca podatkowy, Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  • Łukasz Kolano - Co-Chair, United Nations Global Compact Regional Network Council, Executive Director, Global Compact Network Poland
  • Adam Mariański - doradca podatkowy, adwokat, przewodniczący, Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  • Piotr Miklis - dyrektor, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
  • Filip Świtała - podsekretarz stanu, Ministerstwo Finansów, Polska
  • Leszek Wieciech - prezes, dyrektor generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
 • Handel 4.0: nowe doświadczenia, digital, personalizacja

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ekologiczny produkt i wyposażenie. Nowe otwarcie w relacjach sieć – konsument
  • Budowanie doświadczenia zakupowego. Co ważniejsze – technologia czy uśmiechnięty sprzedawca?
  • Premium, ale inaczej. Jak budować limitowaną ofertę w gospodarce nadmiaru?
  • Personalizacja promocji odpowiedzią na brak lojalności
  • Przyjemne zakupy? Technologia kreuje trendy
 • Technologie przyszłości w energetyce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Przegląd nowoczesnych rozwiązań w energetyce. Obiecujące obszary badań
  • Cyfryzacja a energetyka. Zarządzanie mocą i popytem. Nowe narzędzia efektywności
  • Kierunki rozwoju technologii OZE – morze, przestrzeń kosmiczna?
  • Wytwórz i przechowaj – ofensywa domowej energetyki prosumenckiej
  • Wszędobylska fotowoltaika? Rozwiązania zintegrowane w budownictwie, mikroenergetyce, elektronice użytkowej
  • Energetyka jądrowa w wersji „kieszonkowej”
  • Potencjał blockchain w energetyce. Nowe możliwości. Konieczne regulacje
 • Zagospodarowanie odpadów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kosztowna reforma śmieciowa. Czy musimy płacić więcej? Samorządy wobec śmieciowego chaosu
  • Recykling – unijne regulacje a polskie realia. Jak polskie gminy radzą sobie z przetwarzaniem odpadów?
  • Co dalej ze spalarniami? Nowe rozwiązania, paliwo alternatywne
 • Restrukturyzacja

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Na problemy – restrukturyzacja. Stereotypy wokół terminu. Kiedy i jak restrukturyzować?
  • Restrukturyzacja jako inwestycja w przyszłość firmy, a nie plan ratunkowy
  • Zakres i przygotowanie procesu restrukturyzacji. Rola analizy i doradztwa
  • Wrażliwe obszary: płynność, dezinwestycja, zatrudnienie, komunikacja, zaufanie
  • Racjonalne wykorzystanie nowych narzędzi prawnych. Jak ograniczyć koszty restrukturyzacji?
 • Blockchain w gospodarce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nie tylko kryptowaluty. Blockchain jako nowe, zdecentralizowane środowisko
  • Czy nowa technologia zmieni świat finansów i handlu?
  • Rewolucja w administracji publicznej, potencjał wykorzystania w służbie zdrowia
  • Rozproszona energetyka. Prosument w modelu blockchain
  • Informacja w łańcuchu dostaw. Korzyści dla konsumenta
  • Ewidencja, dostęp do danych, bezpieczeństwo, system podatkowy

19:00

 • TOP Inwestycje komunalne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych inwestycji w Polsce. Cykliczny projekt ma na celu wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz wskazanie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.