EEC 2019

09:30-11:00

 • Miasto atrakcyjne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Co decyduje o wyborze miejsca do zamieszkania? Miasto i jego atuty
  • Kultura? Infrastruktura? Przemysł czasu wolnego? Galerie handlowe ponad wszystko?
  • Prawdziwe centrum miasta – wymagania mieszkańców wobec przestrzeni publicznej
  • Nieruchomości poprzemysłowe – "trudne” obiekty i tereny. Jak wykorzystać ich potencjał?
  • Drugie życie starych dzielnic. Nowe standardy i poprawa jakości życia
 • Europo, co dalej? Strategiczne wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Przyczyny i przejawy kryzysu demokracji liberalnej w Europie
  • Proeuropejskie „przebudzenie”. Czy jest alternatywa dla antyunijnego populizmu?
  • Nowe ruchy polityczne w Europie. Wybory Europejczyków; ich podatność na populizm
  • UE jednej czy dwu prędkości? Wspólnota wartości czy „stowarzyszenie ochrony wspólnego rynku”?
  • Atrakcyjność modelu rozwojowego UE (demokracja, bezpieczeństwo, współzarządzanie, osłabianie potęgi ponadnarodowych koncernów)
  • Dylematy rozszerzania i zamykania. Jaka polityka wschodnia UE?
  • Wpływ migracji na przyszłość Wspólnoty
 • Przyszłość infrastruktury. Infratech

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Infrastruktura zaawansowana technologicznie (infra-tech). Główne kierunki rozwoju
  • Digitalizacja infrastruktury w różnych sektorach i branżach
  • Smart grid i jeszcze dalej... Sieci energetyczne przyszłości. Elektromobilność
  • Więcej i szybciej. Infrastruktura telekomunikacyjna – G5, sieci szerokopasmowe
  • Inteligentne systemy w miastach. Komunikacja, informacja, zarządzanie, media
  • Infrastruktura jutra – dokąd zmierzamy?
 • Przyszłość branży leasingowej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Leasing w świetle globalnych trendów
  • Nowe technologie a przeobrażenia w branży
  • Uwarunkowania zmian: digitalizacja, ekonomia współdzielenia, mobilność
  • Współpraca z fintechami vs. rozwiązania wypracowane „in house”
  • Wpływ leasingu na poziom krajowych inwestycji. Nowe regulacje
 • Zmiana pokoleniowa w biznesie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Demografia a kwestie własności w firmach prywatnych. Problemy z sukcesją
  • Pokolenie polskiej transformacji i następcy. Suma doświadczeń, wiedza, umiejętności
  • Jak przygotować proces przekazania władzy? Bezpieczeństwo i stabilność
  • Proces przekazywania władzy w firmie rodzinnej. Pokoleniowe różnice
  • Firma w toku zmian i pod nowym przywództwem. Zagrożenia i ryzyka
  • Prawo, które ułatwia sukcesję. Sprawdzone rozwiązania
 • Pracownicze Plany Kapitałowe

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Rewolucja w systemie emerytalnym i finansach państwa?
  • Demografia, możliwości systemu zabezpieczenia społecznego i PPK
  • Odzew społeczny i reakcje rynku. Jak skutecznie zachęcić do oszczędzania na emeryturę?
  • Spodziewane efekty programu – dla rynku kapitałowego i dla przyszłych emerytów
 • Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce. Stan, trendy, główni gracze

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Awans Polski w indeksie FTSE Russell a reakcje i plany inwestorów
  • Polska na celowniku zagranicznego kapitału? Prognozy wolumenu transakcji i stóp kapitalizacji
  • Biura, magazyny, centra handlowe czy hotele – na jakie okazje mogą liczyć inwestorzy w kolejnych latach? Deficyt najbardziej poszukiwanych aktywów
  • Gdzie jest szklany sufit? Jak długo rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce będzie bił kolejne rekordy?
 • Tech / Roboty w przemyśle

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Perspektywy branży robotycznej i jej potencjał rozwoju
  • Kierunki zastosowań w produkcji przemysłowej. Gdzie robot ma najwięcej do zrobienia?
  • Jakie technologie z obszaru Przemysłu 4.0 mogą wdrażać mniejsze firmy?
  • Gdzie mają zastosowanie roboty współpracujące (coboty)?
  • Sztuczna inteligencja, inne technologie i materiały, z których korzystają producenci robotów
 • Kolej nowych możliwości

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Trwające i planowane inwestycje Grupy PKP. Harmonogram i finansowanie
  • Skala inwestycji, wpływ na sektor budowlany, spodziewane efekty dla gospodarki
  • Innowacje na kolei. Współpraca z dostawcami technologii i sektorem BR
  • Pomysły na przestrzeń. Zagospodarowanie gruntów i innych nieruchomości kolejowych
 • Forum współpracy gospodarczej Polska-Chiny

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Stan polsko-chińskich relacji gospodarczych. Fakty, dane, zjawiska
  • Wpływ sytuacji międzynarodowej (w tym – wojen handlowych) na chińską gospodarkę
  • Polityczne fundamenty polsko-chińskich relacji gospodarczych i handlowych
  • Nowe uwarunkowania i wyzwania. Jak w aktualnych realiach prowadzić biznes w Chinach?
  • Gdzie jest potencjał? Czy rynek chiński jest nadal atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców?
  • Logistyka, transport, infrastruktura – obszar ważny i obiecujący
  • Wizerunek i marka. Jak postrzegana jest Polska w Chinach?
 • Globalny rynek LNG

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Perspektywy LNG na rynku światowym. Zmiany w strukturze wykorzystania paliw
  • Rozwój infrastruktury (gazoporty, flota, instalacje zgazowania)
  • Import LNG jako obszar współpracy USA i UE
  • Rola i miejsce Unii Europejskiej na globalnym rynku LNG
  • Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
 • Przemysł w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Reindustrializacja po nowemu? Potrzeba rozwoju przemysłu w czasach Przemysłu 4.0
  • Ile produkcji, ile usług? Zmiany strukturalne. Jaki przemysł w Europie?
  • Przemysł energochłonny w Europie. Polityka wsparcia w państwach europejskich i w Polsce
  • Zmniejszanie energochłonności poprzez zwiększenie efektywności energetycznej
  • Nauka, sektor badawczo-rozwojowy. Czy digitalizacja może uratować unijny przemysł ciężki?
  • Automatyzacja i robotyzacja. Dylematy rynku pracy i świadomości pracowników
 • Międzynarodowa ekspansja polskich firm

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jak budować strategie wejścia dopasowane do specyfiki rynku?
  • Źródła sukcesu. Skuteczni w rywalizacji z silniejszą konkurencją
  • Dyplomacja gospodarcza i wsparcie firm w praktyce
  • Nauki z porażek – własnych i cudzych. Sztuka odwrotu i powrotu
  • Rola wiedzy i kompetencji, elastyczności, współpracy i wsparcia
  • Atrakcyjne branże, obiecujące rynki, przetarte ścieżki
 • Samorządowe inwestycje ze wsparciem

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ostatnia fala inwestycji? Finansowanie po 2020 r. Co się zmieni?
  • Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w rozbudowie infrastruktury
  • Jak inwestycje wpływają na lokalne społeczności?
  • Fundusz Dróg Samorządowych. Od planów do realizacji
  • Mieszkanie plus – pierwsze efekty, problemy, wyzwania. Wsparcie budownictwa czynszowego
  • Nowa formuła wyliczania wskaźnika zadłużenia – jej wpływ na inwestycje JST
 • Przemysł obronny

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kondycja spółek polskiego sektora obronnego. Stopień wykorzystania najnowszych technologii
  • Potentaci światowego przemysłu obronnego na polskim rynku
  • Polityka unowocześniania polskiej armii. Założenia, nakłady, realizacja
  • Przetargi i zakupy dla wojska – prościej, szybciej, skuteczniej. Co zmieni powstanie Agencji Uzbrojenia?
 • Polityka energetyczna Polski

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Unijny pakiet klimatyczny 2021-2030. Ramy i narzędzia realizacji
  • Zintegrowany plan na rzecz energii i klimatu – zobowiązania, cele, metody ich osiągnięcia
  • Polityka energetyczna Polski i docelowy miks energetyczny
  • Rola państwa w energetyce. Własność, regulacje, samowystarczalność
  • Ceny energii. Perspektywa długofalowa
 • Studenci zagraniczni w uczelniach Europy Centralnej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rynek studiów zagranicznych w Europie Centralnej. Wartości, trendy, perspektywy
  • „Popyt” ze strony systemu szkolnictwa wyższego. Stopień umiędzynarodowienia
  • Atrakcyjność uczelni krajów Europy Centralnej dla obcokrajowców
  • Dominujące nacje, preferowane kierunki kształcenia. Plany zawodowe a rynek pracy
  • Erasmus w Polsce i w regionie. Próba ewaluacji, uwagi na przyszłość
  • Nowe nakłady na programy integracyjne i edukacyjne w UE

11:30-13:00

 • Europa w globalnej gospodarce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Miejsce i rola Europy w globalnej gospodarce i handlu międzynarodowym
  • Globalny system wolnego handlu vs „ruchy izolacjonistyczne”
  • Państwo jak korporacja? Strategie agresywnej konkurencji w światowej wymianie handlowej
  • Negocjowane porozumienia o wolnym handlu. Potencjalne korzyści
  • Geopolityka, biznes, stabilność. Wspólnie mimo barier?
  • Potencjalne obszary współpracy: zrównoważony rozwój, technologie, energia, bezpieczeństwo
 • EEC Green / Zielona energia w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Odnawialne źródła energii w nowej sytuacji. Bodźce rozwoju branży
  • Dostępność technologii – spadające koszty
  • Kiedy OZE się opłaca? Na progu rentowności
  • OZE na rynku energii. Regulacje zachęcające do inwestowania
 • Polski hub gazowy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ekspansja LNG w świecie – sytuacja na globalnym rynku
  • Skąd LNG dla Polski? Co z kierunkiem rosyjskim?
  • Gaz zza Oceanu? Długoterminowe perspektywy importu z USA
  • Inwestycje w infrastrukturę. Czy Polska może stać się hubem LNG w regionie?
 • Nowoczesna logistyka i magazyny

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Magazynowy boom w Polsce trwa. Skąd apetyt na powierzchnie magazynowe i przemysłowe w Polsce?
  • Polskie magazyny na celowniku międzynarodowych inwestorów. Jakich produktów poszukują fundusze?
  • Jak wielkie inwestycje zmieniają rynek? Porty nad Bałtykiem, Nowy Jedwabny Szlak, CPK?
  • Nowe technologie w centrach logistycznych. Automatyzacja i robotyzacja
  • Zmiany w łańcuchach dostaw. Reakcja rynku na nowe realia (e-commerce, oczekiwania klientów)
 • Miasta – generatory rozwoju

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Miasta jak samochody – ekonomiczne, ekologiczne, ale też rodzinne i wygodne. Smart czy agile?
  • Miasto jak firma? Poniekąd... Czego administracja może uczyć się od sektora prywatnego?
  • Aplikacje mobilne w transporcie. Jak to robić skutecznie?
  • Nowe (cyfrowe) technologie w zarządzaniu organizmami miejskimi. Dobre praktyki
 • Integracja rynku energii w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Główne założenia unii energetycznej. Co się udało zrealizować?
  • Rynek energii w Europie – stopień integracji, przejrzystość, różnice regulacji krajowych
  • Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Sukcesy, porażki, wnioski
  • Wspólne inwestycje infrastrukturalne w europejskiej energetyce
  • Transgraniczny handel energią. Ograniczenia prawne, organizacyjne i techniczno-infrastrukturalne
 • Ekspansja krok po kroku

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Wyjście na obce rynki – główne przesłanki niełatwej decyzji
  • Jak się przygotować – narzędzia rozpoznania rynku
  • Wsparcie instytucjonalne, finansowanie, asekuracja i zarządzanie ryzykiem transakcyjnym i kursowym
  • Logistyka i dystrybucja. Solo czy z lokalnym partnerem?
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – gospodarka i inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Źródła finansowania inwestycji. Rola rodzimego kapitału
  • Skutki wprowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych dla pracodawców
  • Co dalej z OFE? Obraz rynku po wprowadzeniu PPK
  • Wpływ PPK na gospodarkę, inwestycje, rynek finansowy (GPW)
 • Otoczenie prawno-podatkowe rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Podatek dochodowy, zakaz handlu w niedziele, koniec użytkowania wieczystego czy ustawa o REIT-ach. Jak otoczenie prawne i podatkowe wpływa na biznes deweloperski?
  • Kapitał lubi spokój i przewidywalność. Na jakie ułatwienia czeka biznes?
  • Samorządy miast i regionów – współpraca z inwestorami. Otoczenie regulacyjne na poziomie lokalnym
  • Walka ze stereotypami. Jak inwestorzy zagraniczni postrzegają polski rynek nieruchomości komercyjnych?
 • Zarządzanie kadrami w czasie transformacji

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Cyfryzacja i przemiany technologiczne a problemy z kadrami
  • Czy młode pokolenia pracowników wymagają nowego modelu zarządzania?
  • Turkus w natarciu. Czy polskie firmy są gotowe na zmiany?
  • Kij i marchewka do lamusa. Nadciąga motywacja 3.0
  • Lider i przywódca w procesie transformacji
 • EEC Green / Zrównoważony rozwój w strategiach firm

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Trend zrównoważonego rozwoju tu i teraz. Skala i głębokość zmian. Charakter procesów adaptacyjnych
  • Motywacje we wprowadzaniu „zielonego” komponentu do biznesowych strategii
  • Presja regulacyjna. Dlaczego niektóre firmy wyprzedzają przepisy i normy?
  • Czekać czy reagować? Ryzyko niedostosowania firmy do zmieniającego się rynku i nowych preferencji konsumenta
  • Ekonomika transakcyjna czy relacyjna? Rola współpracy z partnerami, rynkiem, nauką
 • Tech / Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – główne założenia i narzędzia
  • Obowiązki wynikające z ustawy dla operatorów usług kluczowych
  • Opinie, reakcje i pierwsze działania w sektorze finansowym, energetyce, transporcie, służbie zdrowia i instytucjach publicznych
  • Analiza ryzyka, zespoły reagowania, zasady i procedury. Strategie bezpieczeństwa w formule case studies
 • Elektromobilność – teraz realizacja

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Polska elektromobilność – czas pierwszej weryfikacji. Koszty i perspektywy
  • Główne trendy, obszary aktywności, efekty. Polskie rozwiązania na rzecz e-mobilności
  • Bariery rozwoju elektromobilności
  • Rola biznesu, innowatorów i administracji. Preferencje, zachęty, oczekiwania
  • Elektromobilność w polskich miastach. Dokonane i planowane inwestycje
  • Czy w elektromobilności potrzebna jest współpraca międzynarodowa? Transfer technologii, know-how
 • Polska w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • (Szefowie najważniejszych partii o przyszłości Polski w Unii w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego)
  • Miejsce Polski w Europie i Polexit w wewnętrznej debacie publicznej. Poglądy, deklaracje, fakty
  • Elity, interesy i sojusze. Europa partykularnych opcji i zróżnicowanych prędkości?
  • Integracja a suwerenność. Unia jako wspólnota interesów czy wartości?
  • Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2021-27. Polskie stanowisko w negocjacjach
  • Koszty i korzyści wynikające z członkostwa. Jakie skutki dla gospodarki?
 • Inwestycje infrastrukturalne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Inwestycje w infrastrukturze drogowej i kolejowej w Polsce i w regionie
  • Kluczowe projekty i ich znaczenie. Priorytety. Finansowanie. Współpraca międzynarodowa
  • Przetargi – ich zaawansowanie, sprzeczne interesy, bariery proceduralne, dobre praktyki
  • Inflacja kosztów w budownictwie zagrożeniem dla realizacji programów
 • European Start-up Days / E-sport w gospodarce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • E-sport i przemysł gier komputerowych a gospodarka
  • Wielkie wydarzenia e-sportowe: koszty organizacji, przychody, praca
  • Gracze i kibice, czyli... konsumenci. Eventy e-sportowe jako forum komunikacji
  • Rynek gier i jego otoczenie. Dynamika polskiego rynku na tle globalnym
  • Branża gier jutro. Główne trendy, nowe modele biznesowe i źródła przychodów
 • European Start-up Days / The Future of The Market – nowy konsument

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Trendy i preferencje konsumenckie kształtujące rzeczywistość
  • Procesy zakupowe a różnice pokoleniowe. Nowe modele zachowań
  • Najmłodsi konsumenci na zakupach – online czy stacjonarnie?
  • Zakupy online czy stacjonarnie, a może omnichannel?
  • Personalizacja, wyjątkowość, marka – co się liczy dla młodych klientów?
  • Reakcje na różne formy reklamy. Zaufanie, lojalność, prywatność

13:30-15:00

 • Edukacja dla rynku pracy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zawody deficytowe dziś i jutro. Kogo brakuje na rynku pracy?
  • System edukacji powszechnej – poziom szkoły podstawowej i średniej a kwalifikacje pracownika
  • Potrzeba praktycznych umiejętności. Dopasowanie kompetencyjne pracowników
  • Szkolnictwo branżowe odpowiedzią na potrzeby biznesu i zmiany na rynku pracy
  • Zaangażowanie pracodawców i rola samorządów w kształceniu przyszłych kadr
 • EEC Green / Gospodarka obiegu zamkniętego

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Polityka unijna. Regulacje. Priorytetowe obszary gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Po pierwsze mniej odpadów. Powrót do opakowań zwrotnych
  • Wzrost gospodarczy i PKB wobec gospodarki cyrkularnej
  • Wyzwania dla przemysłu. Kto straci, a kto zyska?
  • GOZ w Europie i na świecie. Czy Polska sprosta unijnym wymaganiom?
 • Koszty energii – teraz efektywność

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jak sobie radzić w czasach drogiej energii? Strategie firm wobec rosnących kosztów energii
  • Zmiana sprzedawcy energii. Grupy zakupowe. Umowy Power Purchase Agreement (PPA)
  • Technologie i modele działania sprzyjające efektywności energetycznej
  • Energetyka przemysłowa. Klastry energii. Outsourcing dostaw mediów
  • Kogo ochronią regulacje?
 • Trudny dialog. Przyszłość stosunków UE-USA

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Bilans polityki transatlantyckiej ostatniej dekady
  • Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Konflikt we wspólnocie euroatlantyckiej?
  • Obszary konkurencji. Metody działania. Akcja i odwet?
  • Europejskie działania przeciwko dominującej roli amerykańskich korporacji technologicznych
  • Pragmatyzm zwycięży? Scenariusze ograniczonej współpracy
  • Rola Polski w kształtowaniu relacji USA-UE. Aspekt gospodarczy i polityczny
 • Budownictwo przemysłowe i energetyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zakończenie dużych inwestycji w budownictwie energetycznym
  • Niepewna przyszłość firm wyspecjalizowanych w tym sektorze
  • Alternatywa? Jak i gdzie wykorzystać doświadczenie i kompetencje?
  • Nowe strategie firm. Potrzeba dywersyfikacji, eksportu
 • Moje królestwo. Modele, style, generacje a zarządzanie firmą

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Skala biznesu i struktura firmy – wpływ na taktykę i decyzje „sukcesorów”
  • Drogi sukcesji w rodzinach najbogatszych Polaków
  • Strategia zmiany – konstytucja rodzinna, trust, zewnętrzny menedżer?
  • Jak przygotować następców – praktyczne sposoby dla MSP. Rola edukacji
  • Wiek i doświadczenie – atut czy przeszkoda w Zarządzaniu 4.0?
  • Technologiczne zmiany wspomagające zarządzanie
  • Zespół wobec zmiany przywództwa. Komunikacja, polityka kadrowa, adaptacja
 • Tech / Dane są wszędzie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja potężnym źródłem danych. Big Data – groźba potopu?
  • Co zrobić z przyrostem danych wytwarzanych w ramach Przemysłu 4.0?
  • Zarządzanie informacją w przemyśle, usługach, finansach, medycynie
  • Nie tylko statystyka. Data Science w poszukiwaniu najważniejszych odpowiedzi
  • Jak sztuczna inteligencja może pomóc w agregowaniu, magazynowaniu i przetwarzaniu danych?
  • Infrastruktura i energia potrzebna, by wykorzystać dane. Gdzie są granice?
 • Regiony górnicze UE: transformacja gospodarcza, energetyczna i społeczna – szanse i wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Transformacja regionów górniczych UE – główne wyzwania
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej
  • Program dla Śląska – cele, wyzwania i plan działania
  • Szanse w zakresie finansowania
  • Rola innowacji i nowych technologii
  • Dialog ze strona społeczną i organizacjami pozarządowymi
 • Dialog jako przyszłość we współpracy administracji z biznesem

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zasada zaufania do administracji w polskim porządku prawnym – teoria i praktyka
  • Administracja publiczna w opinii przedsiębiorców
  • Pomagać? Nie przeszkadzać? Oczekiwania biznesu wobec urzędu
  • Relacje biznes-administracja i... jak je zmienić? Transparentność, komunikacja, konsekwencja
  • Czas na dialog. Kto i jak na nim skorzysta? Jak do niego zachęcać?
 • Urbanistyka, przestrzeń, prawo

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Dobra architektura i chaos. Planowanie przestrzenne w polskich miastach. Czego nam brak?
  • Zysk a ład przestrzenny – w kręgu sprzecznych interesów
  • Wzrost czy rozwój? Spory wokół nowych rozwiązań prawnych
  • Po pierwsze nie psuć. Przestrzeń publiczna jako wartość. Jakie miasto dla zwykłych ludzi?
 • Forum Europa-ASEAN

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Perspektywy współpracy politycznej
  • Znaczenie umów o wolnym handlu
  • Sytuacja makroekonomiczna w Azji
  • Bariery we współpracy gospodarczej
 • Euro w nowej dekadzie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jak kryzys zmienił euroland? Euro łączy czy dzieli?
  • Wspólny budżet dla strefy euro? Konsekwencje polityczne i gospodarcze
  • Co generuje problemy: koncepcja wspólnego pieniądza czy nieefektywne gospodarki?
  • Grecja, Cypr, Portugalia – udane akcje Europejskiego Banku Centralnego. Włochów powrót do lira?
  • Co dalej z euro? Jeśli Włochy wrócą do lira...
  • Polska wobec euro. Nie teraz, czyli kiedy? Potrzeba strategii
  • Scenariusze dla krajów UE pozostających poza strefą euro
 • Europa i migracje

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Migracja z Afryki i Azji do Europy. Obecna sytuacja
  • Jak rozwiązać węzeł? Kwestie humanitarne – bezpieczeństwo – polityka
  • Koncepcje wzmocnienia europejskich granic. Weryfikacja polityki azylowej
  • Demografia i potrzeby gospodarek. Czy Europa może się rozwijać bez pracowników spoza kontynentu?
  • Mapa migracji zarobkowych w Europie. Czym grozi drenaż mózgów?
  • Imigranci sposobem na niedobory kadrowe na rynku pracy? Jak ich zatrzymać?
  • Dysproporcje regionalne i migracje wewnątrz kraju za pracą. Polityka lokalna i regulacje
 • Największe wyzwania dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • W jakim kierunku zmierza polska branża BPO/ SSC? Ewolucja sektora i rynku
  • In- czy outsourcing? Potrzeby firm a nowe rodzaje usług. Kwestia kosztów
  • Problem braku pracowników i sposoby ich pozyskania. Coraz bardziej skomplikowane procesy
  • Jak podnosić poziom edukacji i zmieniać jej charakter, by nie stracić konkurencyjności w regionie i na świecie
  • Teraz robot? Automatyzacja usług BPO
 • GoGlobal – ekspansja polskiej branży kosmetycznej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Branża kosmetyczna jako przykład eksportowego fenomenu polskiej gospodarki
  • Know-how udanej ekspansji. Wybór optymalnej drogi na obce rynki
  • Wyzwania regulacyjne w UE i na rynkach pozaeuropejskich
  • Nowoczesne systemy sprzedaży (e-commerce, influences sale)
  • Zmiany własnościowe: specyfika transakcji M&A i JV w branży kosmetycznej
 • Elektromobilność / Gaz / Wodór – co rozwijać i jak sfinansować rozwój?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Infrastruktura ładowania – stan i perspektywy rozwoju – czy rok 2019 będzie rokiem przełomu?
  • Zakup pojazdów o napędach alternatywnych – cena zakupu, dostępność, TCO – co jest decydujące dla klientów flotowych?
  • Źródła finansowania infrastruktury i zakupu pojazdów – Fundusz Niskoemisyjnego Transportu czy finansowanie komercyjne?
  • Preferencje podatkowe dla alternatywnych napędów – czy preferencje obowiązujące od 2019 roku są wystarczające
 • Tech / European Start-up Days / Automaty, roboty, coboty

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Daleko do czołówki, ale… Osiągnięcia robotyki w Polsce
  • Bariery robotyzacji – kompetencyjne, finansowe, organizacyjne. Jak je pokonać?
  • Wpływ robotyzacji na rynek pracy, wynagrodzenia, bezpieczeństwo
  • Automatyzacja handlu. Oczekiwania klienta, relacje, czynnik ludzki
  • Automatyzacja w zaawansowanych usługach dla biznesu
  • Robot w domu i życiu codziennym, w handlu i przemyśle czasu wolnego
 • European Start-up Days / Oblicza nowych technologii medycznych – szanse i wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Badania nad nowymi technologiami lekowymi i nielekowymi – wybrane trendy
  • Miejsce innowacyjnej medycyny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Przemysł farmaceutyczny – czy jest motorem innowacyjnej gospodarki w Polsce?
  • Rozwój biotechnologii. Jak wykorzystujemy ten potencjał?
  • Cyfryzacja sektora medycznego. Czy jesteśmy przygotowani do tej rewolucji?
  • Wsparcie instytucjonalne i rola państwa we wdrażaniu do praktyki klinicznej i komercjalizacji nowych technologii w medycynie
  • Historie polskich start-upów medycznych

15:30-17:00

 • Restrukturyzacja

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Na problemy – restrukturyzacja. Stereotypy wokół terminu. Kiedy i jak restrukturyzować?
  • Restrukturyzacja jako inwestycja w przyszłość firmy, a nie plan ratunkowy
  • Zakres i przygotowanie procesu restrukturyzacji. Rola analizy i doradztwa
  • Wrażliwe obszary: płynność, dezinwestycja, zatrudnienie, komunikacja, zaufanie
  • Racjonalne wykorzystanie nowych narzędzi prawnych. Jak ograniczyć koszty restrukturyzacji?
 • Forum Europa-ASEAN

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Specyfika rynków państw ASEAN
  • Klasa średnia, konsumenci i ich oczekiwania
  • Perspektywiczne sektory wymiany handlowej
  • System wsparcia inwestycji
 • Handel 4.0: nowe doświadczenia, digital, personalizacja

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ekologiczny produkt i wyposażenie. Nowe otwarcie w relacjach sieć – konsument
  • Budowanie doświadczenia zakupowego. Co ważniejsze – technologia czy uśmiechnięty sprzedawca?
  • Premium, ale inaczej. Jak budować limitowaną ofertę w gospodarce nadmiaru?
  • Personalizacja promocji odpowiedzią na brak lojalności
  • Przyjemne zakupy? Technologia kreuje trendy
 • EEC Green / Zagospodarowanie odpadów

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kosztowna reforma śmieciowa. Czy musimy płacić więcej? Samorządy wobec śmieciowego chaosu
  • Recykling – unijne regulacje a polskie realia. Jak polskie gminy radzą sobie z przetwarzaniem odpadów?
  • Co dalej ze spalarniami? Nowe rozwiązania, paliwo alternatywne
 • Forum Polska-Ameryka Łacińska

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Potencjał współpracy gospodarczej
  • Kultura biznesowa i handel
  • Bariery wejścia na rynek: Argentyna i Meksyk
  • Perspektywiczne sektory i inwestycje
 • Infrastruktura energetyczna wobec nowych zjawisk

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Najważniejsze wyzwania, szanse, zagrożenia dla infrastruktury energetycznej
  • Czynniki wpływające na stan i przyszłość infrastruktury energii: elektromobilność, OZE, handel energią, rynek mocy
  • Nowe zachowania odbiorców. Smart grid
  • Konieczne inwestycje i ich realizacja
 • Energetyczna rewolucja w budownictwie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowe przepisy UE dotyczące powstających budynków
  • Czysto, efektywnie, oszczędnie. Wymagania i oczekiwania użytkowników
  • Czy instytucje publiczne i samorządy są gotowe na zmiany?
  • Obiekty o zerowym zużyciu energii zewnętrznej. Jak się to robi? Reakcje rynku wykonawczego
  • Nowe technologie w budownictwie. Inteligentny budynek. Smart grid. Zintegrowana fotowoltaika
 • Tech / Technologie przyszłości w energetyce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Przegląd nowoczesnych rozwiązań w energetyce. Obiecujące obszary badań
  • Cyfryzacja a energetyka. Zarządzanie mocą i popytem. Nowe narzędzia efektywności
  • Kierunki rozwoju technologii OZE – morze, przestrzeń kosmiczna?
  • Wytwórz i przechowaj – ofensywa domowej energetyki prosumenckiej
  • Wszędobylska fotowoltaika? Rozwiązania zintegrowane w budownictwie, mikroenergetyce, elektronice użytkowej
  • Energetyka jądrowa w wersji „kieszonkowej”
  • Potencjał blockchain w energetyce. Nowe możliwości. Konieczne regulacje
 • Hutnictwo

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Presja polityki ochrony klimatu i zaostrzanie norm środowiskowych
  • Hutnictwo wobec barier w handlu międzynarodowym
  • Rosnące ceny energii a granice efektywności procesów produkcyjnych w hutnictwie
  • Nowe technologie adekwatną odpowiedzią na wyzwania?
  • Nisze, zaawansowane technicznie produkty i materiały, specjalistyczne przetwórstwo stali
 • Rynek energii i rynek mocy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Podwyżki cen energii – stan kryzysu?
  • Przyczyny i skutki dla gospodarki. Przewidywania i prognozy
  • Reakcje odbiorców i nowe regulacje
  • Rynek mocy w Polsce. Kształt systemu i oczekiwania uczestników
  • Pierwsze aukcje i pierwsze wnioski
  • Koszty rynku mocy. Korzyści dla sektora energii i dla gospodarki
 • System podatkowy w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Uszczelnianie systemu podatkowego – czy podatnik może czuć się jeszcze bezpiecznie?
  • JPK, STIR, split payment i inne narzędzia informatyczne i administracyjne
  • Konsolidacja aparatu skarbowego jako instrument uszczelniania systemu
  • Skutecznie i nowocześnie. Jak uszczelnić system bez szkody dla uczciwych i rzetelnych?
  • Działania upraszczające system i chroniące podatnika. Status dobrego podatnika i inne propozycje przedsiębiorców
  • Co nas jeszcze czeka – nowe regulacje
 • Sektor naftowo-chemiczny

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Konsolidacja polskiej branży naftowej. Wpływ na konkurencję na rynku krajowym i europejskim
  • Jak elektromobilność zmieni krajowy rynek paliw?
  • Polska petrochemia. Wielkie inwestycje i ich uzasadnienie
  • Logistyka naftowa a bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw
  • Teraz specjalizacja? Produkty „niemasowe” szansą na sukces?
  • Doświadczenia z ekspansji zagranicznej polskich firm. Czy to się może udać?
 • Polskie porty morskie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Dynamiczne wzrosty w polskich portach morskich. Liczby, czynniki, strategie
  • Znaczenie portów dla wymiany handlowej. Konkurencja w basenie Morza Bałtyckiego
  • Warunki optymalnej współpracy operatora, administracji portu i regulatora
  • Funkcjonowanie portów morskich a lądowa infrastruktura transportowa w kraju
  • Korytarz Bałtyk-Adriatyk, Trójmorze i inne projekty znaczące dla dalszego rozwoju polskich portów
 • EEC Green / Wciąż w smogu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Problem trudniejszy niż oczekiwano? Skuteczność dotychczasowych działań
  • W chaosie programów i dopłat. Wsparcie tylko dla zaradnych?
  • Zdrowo czy tanio? Zgubna alternatywa. Skala ubóstwa energetycznego i środki zaradcze
  • Prawo i jego egzekwowanie. Ekonomiczne bariery w zwalczaniu niskiej emisji
  • Kontrola i sankcje na poziomie gminy. Służby i koszty
  • Sektor ciepłowniczy w walce ze smogiem. Perspektywy termomodernizacji
 • Tech / European Start-up Days / Blockchain w gospodarce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nie tylko kryptowaluty. Blockchain jako nowe, zdecentralizowane środowisko
  • Czy nowa technologia zmieni świat finansów i handlu?
  • Rewolucja w administracji publicznej, potencjał wykorzystania w służbie zdrowia
  • Rozproszona energetyka. Prosument w modelu blockchain
  • Informacja w łańcuchu dostaw. Korzyści dla konsumenta
  • Ewidencja, dostęp do danych, bezpieczeństwo, system podatkowy

19:30

 • TOP Inwestycje komunalne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych inwestycji w Polsce. Cykliczny projekt ma na celu wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz wskazanie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Nowa Polityka Prywatności i klauzule informacyjne

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP ON-LINE Sp. z o.o.