EEC 2019

Zgłoś temat debaty

GŁÓWNE NURTY

 • Nowa Unia, młoda Unia. Wybieramy Europę

  W poszukiwaniu nowej Europy – potrzeba świeżego spojrzenia. Wnioski z brexitu. Alternatywa dla populizmu? Europa po wyborach – przewidywania i projekcje.

  Jak młodzi Europejczycy postrzegają swoje miejsce? Integracja europejska, Europa narodów – z jakimi projektami chcą się utożsamiać? Cynizm i zaufanie w polityce – młodzi jako przedmiot manipulacji czy partnerzy w dialogu? Kluczowe problemy młodego pokolenia – racjonalny wybór w sytuacji przesytu możliwości. Nowe technologie – przyjazne, wrogie, uzależniające?

  Europejska kultura innowacji i wiedzy – potencjał i jego wykorzystanie. Atrakcyjność modelu rozwojowego UE w świecie wobec tendencji globalizacyjnych i rosnącej siły ponadnarodowych koncernów. Europa wobec barier i ograniczeń w handlu.

 • Roboty wśród nas. Technologie i społeczeństwo

  Nowy wspaniały świat? Lęki i nadzieje epoki cyfryzacji. IV rewolucja przemysłowa – uwarunkowania gospodarcze i społeczne wprowadzania nowych (cyfrowych) technologii. Ich gospodarczy potencjał.

  Praca inaczej – jak technologie zmieniają zatrudnienie. Robotyzacja i automatyzacja a zmiany w systemie kształcenia i życiu społecznym – w zachowaniach, potrzebach i zwyczajach. Cyberzagrożenia, ich źródła i rodzaje. Jak się zabezpieczyć? Sztuczna inteligencja, dostęp do danych wobec potrzeby prywatności i bezpieczeństwa.

 • Sukcesja i firmy rodzinne

  Co z następcami liderów w firmach o rodzinnym/autorskim rodowodzie? Kłopot z sukcesją problemem polskiej i europejskiej gospodarki – obserwowane skutki, przyszłe zagrożenia i ryzyka. Scenariusze przekazania władzy – w gospodarkach stabilnych i dojrzałych oraz młodych i szybko rozwijających się. W dynamicznym krajobrazie: inwestorzy zewnętrzni, fuzje, restrukturyzacje. Modele biznesowe i style zarządzania: tradycja wobec wyzwań nowoczesności. Strategia zmiany przywódcy – bilans strat i zysków. Zmiana pokoleniowa szansą na skok rozwojowy?

 • Miasta, metropolie, regiony. Dylematy zrównoważonego wzrostu

  Urbanizacja, społeczeństwo, gospodarka. Miasto generatorem wzrostu. Inwestycje i ich finansowanie – co wspierać, jakimi narzędziami. Partnerstwo publiczno-prywatne. Jakość życia jako „rozwojowy fetysz” – za jaką cenę? Technologie w mieście – eksperymenty na żywym organizmie? Ośrodki miejskie i regiony wobec środowiska – zielone, przyjazne, atrakcyjne. Zrównoważony transport we współczesnych miastach.

 • Energia i energetyka – rewolucja, regulacja, rynek

  Zmiany w strukturze zużycia paliw – główne trendy w Europie i w świecie. Przyszłość wspólnej europejskiej polityki energetycznej.

  Wzrost cen energii – skutki dla gospodarki i konkurencyjności firm. Nowe technologie w energetyce – magazynowanie energii, elektromobilność, alternatywne paliwa i techniki pozyskania energii. Cyfryzacja w energetyce – nowe możliwości.

  Znaczenie odnawialnych źródeł energii i nowe możliwości związane z ich wykorzystaniem; generacja rozproszona. Prosumenci na rynku energii. Rynek mocy w Europie i w Polsce. Inwestycje w energetyce. Bezpieczeństwo systemów.

 • Klimat i gospodarka po COP 24. Dokąd teraz?

  Ustalenia szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach (COP24) i przyszłość globalnej polityki ochrony klimatu. Unijne cele emisyjne i system EU ETS a strategie klimatyczne innych krajów świata. Gospodarki rozwinięte i rozwijające się – różnice postaw wobec efektu cieplarnianego i jak je zniwelować.

  Zrównoważony rozwój w strategiach firm. Odpowiedzialność w kwestiach środowiskowych a konkurencyjność i wymagania konsumentów. Adaptacja do zmian klimatu. Gospodarka obiegu zamkniętego i zagospodarowanie odpadów. Regulacje i innowacje chroniące klimat.

  Źródła emisji gazów cieplarnianych – co mogą zmienić nowe „zielone” technologie?

SESJE TEMATYCZNE

EUROPA OD NOWA

Młodzi Europejczycy

 • Między brakiem a przesytem. Kluczowe problemy młodych Europejczyków
 • Rozwój i wolność. Bezpieczeństwo i technologie. Praca i wiedza
 • Wymiar i cena sukcesu zawodowego – spory o hierarchię wartości i work/life balance
 • Perspektywy integracji europejskiej w oczach młodych
 • Dialog międzypokoleniowy jako inspiracja do zmian w europejskiej polityce

Europo, co dalej? Strategiczne wyzwania

 • Przyczyny i przejawy kryzysu demokracji liberalnej w Europie
 • Proeuropejskie „przebudzenie”. Czy jest alternatywa dla antyunijnego populizmu?
 • Nowe ruchy polityczne w Europie. Wybory Europejczyków; ich podatność na populizm
 • UE jednej czy dwu prędkości? Wspólnota wartości czy „stowarzyszenie ochrony wspólnego rynku”?
 • Atrakcyjność modelu rozwojowego UE (demokracja, bezpieczeństwo, współzarządzanie, osłabianie potęgi ponadnarodowych koncernów)
 • Dylematy rozszerzania i zamykania. Jaka polityka wschodnia UE?
 • Wpływ migracji na przyszłość Wspólnoty

Europejskie inwestycje

 • Bilans Planu Junckera. Alternatywa dla UE dwu prędkości?
 • Inwestycje a integracja. Kluczowe programy, instrumenty, budowanie współzależności, korzyści z synergii
 • Nowoczesna infrastruktura siłą wspólnoty. Potrzeby i bariery inwestycyjne
 • Dokończenie kluczowych projektów integracyjnych (unia bankowa, strefa euro)

Europa w globalnej gospodarce

 • Miejsce i rola Europy w globalnej gospodarce i handlu międzynarodowym
 • Globalny system wolnego handlu vs „ruchy izolacjonistyczne”
 • Państwo jak korporacja? Strategie agresywnej konkurencji w światowej wymianie handlowej
 • Negocjowane porozumienia o wolnym handlu. Potencjalne korzyści
 • Geopolityka, biznes, stabilność. Wspólnie mimo barier?
 • Potencjalne obszary współpracy: zrównoważony rozwój, technologie, energia, bezpieczeństwo

UE i Wielka Brytania po brexicie

 • Jak się macie? Unia bez Wielkiej Brytanii. Trzy miesiące po rozwodzie
 • Jak zareagowały rynki? Obszary, które ucierpiały najbardziej
 • Przyszłość współpracy politycznej i gospodarczej UK i UE
 • Brexit wyzwaniem dla biznesu po obu stronach Kanału
 • Sytuacja pracowników na unijnym i brytyjskim rynku pracy. Nowe kierunki migracji
 • Wnioski z brexitu. Pozostałe pola współpracy

Euro w nowej dekadzie

 • Jak kryzys zmienił euroland? Euro łączy czy dzieli?
 • Wspólny budżet dla strefy euro? Konsekwencje polityczne i gospodarcze
 • Co generuje problemy: koncepcja wspólnego pieniądza czy nieefektywne gospodarki?
 • Grecja, Cypr, Portugalia – udane akcje Europejskiego Banku Centralnego. Włochów powrót do lira?
 • Co dalej z euro? Jeśli Włochy wrócą do lira...
 • Polska wobec euro. Nie teraz, czyli kiedy? Potrzeba strategii
 • Scenariusze dla krajów UE pozostających poza strefą euro

Polska w Europie

 • (Szefowie najważniejszych partii o przyszłości Polski w Unii w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego)
 • Miejsce Polski w Europie i Polexit w wewnętrznej debacie publicznej. Poglądy, deklaracje, fakty
 • Elity, interesy i sojusze. Europa partykularnych opcji i zróżnicowanych prędkości?
 • Integracja a suwerenność. Dylematy przynależności i niezależności
 • Unia jako wspólnota interesów czy wartości?
 • Koszty i korzyści wynikające z członkostwa. Jakie skutki dla gospodarki?

Europejskie finanse

 • Walka o nowe ramy finansowe 2021-27
 • Wstępne propozycje KE w sprawie budżetu wieloletniego
 • Główne zmiany w podziale budżetu i ich konsekwencje
 • Przyszłość polityki regionalnej. Czy fundusz spójności się obroni? Fundusze unijne dla gospodarki
 • Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2021-27
 • Polskie stanowisko w negocjacjach budżetowych

Europa i migracje

 • Migracja z Afryki i Azji do Europy. Obecna sytuacja
 • Jak rozwiązać węzeł? Kwestie humanitarne – bezpieczeństwo – polityka
 • Koncepcje wzmocnienia europejskich granic. Weryfikacja polityki azylowej
 • Program wizowy zamiast niekontrolowanej imigracji?
 • Czy Europa może się rozwijać bez pracowników spoza kontynentu?

Trudny dialog. Przyszłość stosunków UE-USA

 • Bilans polityki transatlantyckiej ostatniej dekady
 • Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Konflikt we wspólnocie euroatlantyckiej ?
 • Obszary konkurencji. Metody działania. Akcja i odwet?
 • Europejskie działania przeciwko dominującej roli amerykańskich korporacji technologicznych
 • Pragmatyzm zwycięży? Scenariusze ograniczonej współpracy
 • Rola Polski w kształtowaniu relacji USA-UE. Aspekt gospodarczy i polityczny

SUKCESJA W BIZNESIE

Zmiana pokoleniowa w biznesie

 • Demografia a kwestie własności w firmach prywatnych. Problemy z sukcesją
 • Pokolenie polskiej transformacji i następcy. Suma doświadczeń, wiedza, umiejętności
 • Jak przygotować proces przekazania władzy? Bezpieczeństwo i stabilność
 • Proces przekazywania władzy w firmie rodzinnej. Pokoleniowe różnice
 • Firma w toku zmian i pod nowym przywództwem. Zagrożenia i ryzyka
 • Prawo, które ułatwia sukcesję. Sprawdzone rozwiązania

Moje królestwo. Modele biznesowe i style zarządzania

 • Skala biznesu i struktura firmy – wpływ na metodę sukcesji i decyzje „sukcesorów”?
 • Drogi sukcesji w rodzinach najbogatszych Polaków
 • Jak to zrobić, by mniej bolało, czyli strategia zmiany. Konstytucja rodzinna, trust, zewnętrzny menedżer? Bilans strat i zysków
 • Jak przygotować następców – praktyczne sposoby dla MSP. Potrzeba edukacji (zarządzania) w firmach rodzinnych?
 • Zewnętrzny menedżer w MSP i firmie-potentacie
 • Zespół wobec zmiany przywództwa. Strategie komunikacji, szkolenia, ruchy kadrowe

Pokolenia w wirze transformacji Industry 4.0

 • Wiek i doświadczenie – atut czy przeszkoda w Zarządzaniu 4.0?
 • Między dyktaturą a turkusową firmą. Co pasuje do nowych czasów?
 • Korporacje i start-upy: czego się można od siebie nauczyć?
 • Technologiczne zmiany wspomagają zarządzanie. Zdolność do adaptacji
 • Wiedza – najcenniejszy kapitał. Przewartościowania w systemie szkoleń

RYNKI ZAGRANICZNE

Międzynarodowa ekspansja polskich firm

 • Jak budować strategie wejścia dopasowane do specyfiki rynku?
 • Źródła sukcesu. Skuteczni w rywalizacji z silniejszą konkurencją
 • Dyplomacja gospodarcza i wsparcie firm w praktyce
 • Nauki z porażek – własnych i cudzych. Sztuka odwrotu i powrotu
 • Rola wiedzy i kompetencji, elastyczności, współpracy i wsparcia
 • Atrakcyjne branże, obiecujące rynki, przetarte ścieżki

GoGlobal – ekspansja polskiej branży kosmetycznej

 • Branża kosmetyczna jako przykład eksportowego fenomenu polskiej gospodarki
 • Know-how udanej ekspansji. Wybór optymalnej drogi na obce rynki
 • Wyzwania regulacyjne w UE i na rynkach pozaeuropejskich
 • Nowoczesne systemy sprzedaży (e-commerce, influences sale)
 • Zmiany własnościowe: specyfika transakcji M&A i JV w branży kosmetycznej

Handel w cyfrowym świecie

 • Digitalizacja handlu zagranicznego – główne zjawiska i tendencje
 • Możliwości technologii blockchain w wymianie handlowej
 • Digitalizacja handlu a nowe regulacje

Prywatyzacja na Ukrainie

 • Gospodarka Ukrainy w roku wyborczym
 • Sytuacja, trendy polityczne, prognozy
 • Plany prywatyzacyjne ukraińskiej administracji

Partnerstwo Wschodnie a infrastruktura

 • Infrastrukturalny wymiar współpracy na rubieżach Unii
 • Lotniska, porty i przejścia graniczne
 • Inwestycje i współpraca w transporcie kolejowym
 • Finansowanie infrastruktury na Ukrainie, Mołdawii i Gruzji

Forum Europa-ASEAN

Forum Polska-Maghreb

Forum Polska-Indie

Forum Europa Centralna-Chiny

Forum Europa Centralna-Afryka

Forum Polska-Ameryka Łacińska

PRACA. EDUKACJA. MIGRACJE

Migracje na polskim i europejskim rynku pracy

 • Procesy demograficzne w społeczeństwach państw rozwiniętych. Potrzeby gospodarek
 • Mapa migracji zarobkowych w Europie. Czym grozi drenaż mózgów
 • Jak ściągnąć do kraju tych, którzy już wyjechali?
 • Imigranci sposobem na niedobory kadrowe na rynku pracy? Jak ich zatrzymać?
 • Polska A i B? Dysproporcje regionalne i migracje wewnętrzne za pracą. Migracje wewnątrz województw (do lokalnych stolic).
 • Rząd, samorządy, regulacje wobec polityki migracyjnej

Trendy na rynku pracy

 • Wyzwania polskiego i europejskiego rynku pracy
 • Znaleźć i zatrzymać talenty. Skuteczne sposoby na niedobory kadrowe
 • Młodzi u progu kariery – jak ich pozyskać na dłużej?
 • Elastyczność na rynku pracy – modny trend czy konieczność?

Generacje a metamorfozy rynku pracy

 • Oczekiwania, wartości, umiejętności – pozorne czy realne różnice pokoleniowe?
 • Pracodawcy wobec pokoleniowych zmian: lojalność, warunki pracy, formy zatrudnienia, sposób komunikacji
 • Futurologia? Czyżby? Rewolucja technologiczna a nowe zawody
 • Pokolenia baby boomers, X, Y, Z – generacyjna wieża Babel w firmie. Jak zarządzać?
 • Co dalej z nowymi generacjami: uniwersalna „giętka” wiedza czy ścisłe specjalizacje?
 • Tubylcy i imigranci. Te same pokolenia, inne cechy?

Zarządzanie kadrami w czasie transformacji

 • Cyfryzacja i przemiany technologiczne a problemy z kadrami
 • Czy młode pokolenia pracowników wymagają nowego modelu zarządzania?
 • Turkus w natarciu. Czy polskie firmy są gotowe na zmiany?
 • Kij i marchewka do lamusa. Nadciąga motywacja 3.0
 • Lider i przywódca w procesie transformacji

Studenci zagraniczni w uczelniach Europy Centralnej

 • Rynek studiów zagranicznych w Europie Centralnej. Wartości, trendy, perspektywy
 • „Popyt” ze strony systemu szkolnictwa wyższego. Stopień umiędzynarodowienia
 • Atrakcyjność uczelni krajów Europy Centralnej dla obcokrajowców
 • Dominujące nacje, preferowane kierunki kształcenia. Plany zawodowe a rynek pracy
 • Erasmus w Polsce i w regionie. Próba ewaluacji, uwagi na przyszłość
 • Nowe nakłady na programy integracyjne i edukacyjne w UE

Edukacja dla rynku pracy

 • Zawody deficytowe dziś i jutro. Kogo brakuje na rynku pracy?
 • Szkolnictwo branżowe odpowiedzią na aktualne i przyszłe potrzeby biznesu
 • Potrzeba praktycznych umiejętności. Dopasowanie kompetencyjne pracowników
 • Zaangażowanie pracodawców i rola samorządów w kształceniu przyszłych kadr

Reforma szkolnictwa wyższego

 • Założenia reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. Punkt wyjścia – potrzeba zmian
 • Spór o Ustawę 2.0. Impuls rozwojowy czy zagrożenie dla polskiej nauki?
 • Centra i peryferia. Dobrzy i kiepscy. Jak kategoryzować, by nie skrzywdzić?
 • Kwestia autonomii uczelni – obawy środowiska, rola polityków. Rektor czy menedżer?
 • Kwestie „wrażliwe”: kadry a poziom naukowy, parametryzacja, koszty

ENERGETYKA – RYNEK, REGULACJE, PALIWA

Integracja rynku energii w Europie

 • Główne założenia unii energetycznej. Co się udało zrealizować?
 • Rynek energii w Europie – stopień integracji, przejrzystość, różnice regulacji krajowych
 • Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Sukcesy, porażki, wnioski
 • Wspólne inwestycje infrastrukturalne w europejskiej energetyce
 • Transgraniczny handel energią. Ograniczenia prawne, organizacyjne i techniczno-infrastrukturalne

Rynek i ceny energii

 • Podwyżki cen – stan kryzysu? Przyczyny, trendy, prognozy
 • Skutki wzrostu cen dla firm i gospodarek
 • Reakcje odbiorców i regulatorów
 • Prognozy rozwoju sytuacji

Koszty energii – teraz efektywność

 • Jak sobie radzić w czasach drogiej energii? Strategie firm wobec rosnących kosztów energii
 • Zmiana sprzedawcy energii. Grupy zakupowe. Umowy Power Purchase Agreement (PPA)
 • Technologie i modele działania sprzyjające efektywności energetycznej
 • Energetyka przemysłowa. Klastry energii. Outsourcing dostaw mediów
 • Kogo ochronią regulacje?

Polityka energetyczna Polski

 • Unijny pakiet klimatyczny 2021-2030. Ramy i narzędzia realizacji
 • Zintegrowany plan na rzecz energii i klimatu – zobowiązania, cele, metody ich osiągnięcia
 • Polityka energetyczna Polski i docelowy miks energetyczny
 • Rola państwa w energetyce. Własność, regulacje, samowystarczalność
 • Ceny energii. Perspektywa długofalowa

Rynek mocy w Polsce

 • Ostateczny kształt systemu i oczekiwania stron rynku mocy
 • Pierwsze aukcje i pierwsze wnioski
 • Koszty rynku mocy. Korzyści dla sektora energii i dla gospodarki

Generacja rozproszona

 • Ramy regulacyjne, uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjno-techniczne dla zdecentralizowanej produkcji energii
 • Rozwiązania dla prosumenta: małe biogazownie, przydomowe panele PV, domowe magazynowanie energii
 • Perspektywy energetyki rozproszonej, wpływ na systemy, na rynek i ceny

Infrastruktura energetyczna wobec nowych zjawisk

 • Najważniejsze wyzwania, szanse, zagrożenia dla infrastruktury energetycznej
 • Czynniki wpływające na stan i przyszłość infrastruktury energii: elektromobilność, OZE, handel energią, rynek mocy
 • Nowe zachowania odbiorców. Smart grid
 • Konieczne inwestycje i ich realizacja

EEC Green / Zielona energia w Europie

 • Odnawialne źródła energii w nowej sytuacji. Bodźce rozwoju branży
 • Dostępność technologii – spadające koszty
 • Kiedy OZE się opłaca? Na progu rentowności
 • OZE na rynku energii. Regulacje zachęcające do inwestowania

EEC Green / Energia odnawialna w Polsce

 • Jakie rodzaje OZE? Preferencje, wsparcie, krajowa i lokalna specyfika
 • Więcej słońca? Rozwój fotowoltaiki w Polsce a zmiany klimatu. Inwestycje i inwestorzy
 • Energetyka wiatrowa tylko na morzu? Aspekt regulacyjny i ekonomiczny
 • OZE i prosumenci. Czy podwyżki cen energii napędzają rynek własnych źródeł energii?
 • Przemysł energetyki odnawialnej w Europie i w Polsce. Stan obecny, perspektywy

Polskie ciepło

 • Ciepłownictwo w toku zmian. Czy zdąży dostosować się do nowych norm emisyjnych?
 • Technologie, miks paliwowy, ceny
 • Konieczność modernizacji ciepłownictwa. Skala i koszty
 • Konkurencyjność ciepłownictwa systemowego
 • Czy nowy model wsparcia dla kogeneracji przyczyni się do wzrostu inwestycji?

Tech / Technologie przyszłości w energetyce

 • Przegląd nowoczesnych rozwiązań w energetyce. Obiecujące obszary badań
 • Cyfryzacja a energetyka. Zarządzanie mocą i popytem. Nowe narzędzia efektywności
 • Kierunki rozwoju technologii OZE – morze, przestrzeń kosmiczna?
 • Wytwórz i przechowaj – ofensywa domowej energetyki prosumenckiej
 • Wszędobylska fotowoltaika? Rozwiązania zintegrowane w budownictwie, mikroenergetyce, elektronice użytkowej
 • Energetyka jądrowa w wersji „kieszonkowej”

Elektromobilność – teraz realizacja

 • Polska elektromobilność – czas pierwszej weryfikacji. Koszty i perspektywy
 • Główne trendy, obszary aktywności, efekty. Polskie rozwiązania na rzecz e-mobilności
 • Bariery rozwoju elektromobilności. Rola Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Rola biznesu, innowatorów i administracji. Preferencje, zachęty, oczekiwania
 • Elektromobilność w polskich miastach. Dokonane i planowane inwestycje
 • Czy w elektromobilności potrzebna jest współpraca międzynarodowa? Transfer technologii, know-how

Elektromobilność – infrastruktura i technologie

 • Przegląd technologii, innowacji i modeli działania służących rozwojowi elektromobilności
 • Infrastruktura ładowania – stan i perspektywy rozwoju
 • Elektromobilność a technologie magazynowania energii
 • Co trzeba zrobić, żeby elektromobilność stała się naprawdę... ekologiczna?
 • Materiały, metale ziem rzadkich, recykling w cyklu życia produktu

Nie tylko energia

 • Co się komu opłaca? Tradycyjne i nowe źródła przychodów firm energetycznych
 • Znaczenie produktów dodatkowych na rynku energii
 • Nowe oczekiwania, oferty, nowy klient – co nas czeka?
 • Doradztwo energetyczne i zarządzanie energią u klienta

Górnictwo

 • Polskie górnictwo i energetyka oparta na węglu w dobie dekarbonizacji
 • Koniunktura nie jest wieczna. Trendy na światowym rynku węgla
 • Polski sektor węgla kamiennego po restrukturyzacji. Bilans i prognoza
 • Zapotrzebowanie na węgiel i import. Wydobycie i inwestycje
 • Wydajniej i bezpieczniej. Nowe technologie i rozwiązania organizacyjne w górnictwie
 • Polska branża maszyn i urządzeń dla górnictwa. Konkurencja, ekspansja, dywersyfikacja

Nowe zastosowanie węgla

 • Włókna węglowe. Zalety, popularyzacja, perspektywy zapotrzebowania
 • Węgiel jako źródło czystego paliwa. Technologie, doświadczenia, prognozy
 • Wykorzystanie wodoru w ogniwach paliwowych. Potencjał z punktu widzenia energetyki, górnictwa, bezpieczeństwa energetycznego
 • Pozyskanie i wykorzystanie metanu towarzyszącego wydobyciu węgla
 • Inne technologie i alternatywne zastosowania węgla. Pilotaże, inwestycje, szanse komercjalizacji

Globalny rynek LNG

 • Perspektywy LNG na rynku światowym. Zmiany w strukturze wykorzystania paliw
 • Rozwój infrastruktury (gazoporty, flota, instalacje zgazowania)
 • Import LNG jako obszar współpracy USA i UE
 • Rola i miejsce Unii Europejskiej na globalnym rynku LNG

Polski hub gazowy

 • Ekspansja LNG w świecie – sytuacja na globalnym rynku
 • Skąd LNG dla Polski? Co z kierunkiem rosyjskim?
 • Gaz zza Oceanu? Długoterminowe perspektywy importu z USA
 • Inwestycje w infrastrukturę. Czy Polska może stać się hubem LNG w regionie?

KLIMAT, EMISJE, ŚRODOWISKO

EEC Green / Klimat, energia, Europa

 • Polityka ochrony klimatu – deklaracje i realia. Problem globalny, działania regionalne
 • Świat i klimat po COP24. Globalna polityka ochrony klimatu. Dlaczego to takie trudne…
 • Gospodarki rozwinięte i rozwijające się wobec efektu cieplarnianego. „Mamy prawo kopcić”
 • Pakiet klimatyczno-energetyczny a polska energetyka. Kierunki zmian, główne wyzwania
 • Regulacje pakietu zimowego. Harmonogram, prognoza skutków
 • Wpływ polityki klimatycznej UE na konkurencyjność europejskiej gospodarki

System handlu uprawnieniami do emisji

 • Sytuacja europejskiej i polskiej energetyki po roku 2020
 • Reforma systemu EU ETS. Darmowe uprawnienia dla energetyki
 • Co dalej z cenami praw do emisji CO2?
 • Czyżby spekulacja? Kto zyskuje, kto traci, kto protestuje?

EEC Green / Zrównoważony rozwój w strategiach firm

 • Trend zrównoważonego rozwoju tu i teraz. Skala i głębokość zmian. Charakter procesów adaptacyjnych
 • Motywacje we wprowadzaniu „zielonego” komponentu do biznesowych strategii
 • Presja regulacyjna. Dlaczego niektóre firmy wyprzedzają przepisy i normy?
 • Czekać czy reagować? Ryzyko niedostosowania firmy do zmieniającego się rynku i nowych preferencji konsumenta
 • Ekonomika transakcyjna czy relacyjna? Rola współpracy z partnerami, rynkiem, nauką

EEC Green / Wciąż w smogu

 • Problem trudniejszy niż oczekiwano? Skuteczność dotychczasowych działań
 • W chaosie programów i dopłat. Wsparcie tylko dla zaradnych?
 • Zdrowo czy tanio? Zgubna alternatywa. Skala ubóstwa energetycznego i środki zaradcze
 • Prawo i jego egzekwowanie. Ekonomiczne bariery w zwalczaniu niskiej emisji
 • Kontrola i sankcje na poziomie gminy. Służby i koszty
 • Sektor ciepłowniczy w walce ze smogiem. Perspektywy termomodernizacji

EEC Green / Zagospodarowanie odpadów

 • Kosztowna reforma śmieciowa. Czy musimy płacić więcej? Samorządy wobec śmieciowego chaosu
 • Recykling – unijne regulacje a polskie realia. Jak polskie gminy radzą sobie z przetwarzaniem odpadów?
 • Co dalej ze spalarniami? Nowe rozwiązania, paliwo alternatywne

EEC Green / Gospodarka obiegu zamkniętego

 • Polityka unijna. Regulacje. Priorytetowe obszary gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Po pierwsze mniej odpadów. Powrót do opakowań zwrotnych
 • Wzrost gospodarczy i PKB wobec gospodarki cyrkularnej
 • Wyzwania dla przemysłu. Kto straci, a kto zyska?
 • GOZ w Europie i na świecie. Czy Polska sprosta unijnym wymaganiom?

EEC Green / Samorządy i zmiany klimatu

 • Samorządy w obliczu zmian klimatycznych i katastrof naturalnych
 • 44 miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Cele, stan realizacji, zakładane rezultaty
 • Przygotowania do skutków zmian klimatycznych na obszarach niezurbanizowanych
 • Współpraca między samorządami a służbami kryzysowymi wojewody
 • Działania prewencyjne. Rola planowania przestrzennego, stan infrastruktury wodno- kanalizacyjnej

CYFRYZACJA I NOWE TECHNOLOGIE

Tech / Przyszłość cyfrowej Europy

 • UE na tle globalnej mapy cyfryzacji gospodarek i społeczeństw
 • Unijne programy na rzecz cyfryzacji gospodarek w UE
 • Biznesowe realia cyfrowej transformacji – opinie europejskich firm
 • Gdzie wytyczyć granice? Regulacje a wolność, prywatność a bezpieczeństwo
 • Unijne prawo i instytucje wobec cyberzagrożeń

Tech / Industry 4.0 – rewolucja trwa

 • Finalna wersja Industry 4.0: inżynieria, informatyka, marketing, logistyka, zarządzanie
 • Informacje, dane, ich wartość. Technologie, które zmieniają świat
 • Rewolucyjne zmiany w umiejętnościach pracowników, systemie kształcenia i życiu społecznym
 • Potrzeby i realia, czyli 4,0 w różnym rytmie. Liderzy, naśladowcy, kooperanci, sceptycy

Tech. European Start-up Days / Blockchain w gospodarce

 • Nie tylko kryptowaluty. Blockchain jako nowe, zdecentralizowane środowisko
 • Czy nowa technologia zmieni świat finansów i handlu?
 • Rewolucja w administracji publicznej, potencjał wykorzystania w służbie zdrowia
 • Rozproszona energetyka. Prosument w modelu blockchain
 • Informacja w łańcuchu dostaw. Korzyści dla konsumenta
 • Ewidencja, dostęp do danych, bezpieczeństwo, system podatkowy

Tech / Dane są wszędzie

 • Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja potężnym źródłem danych. Big Data – groźba potopu?
 • Co zrobić z przyrostem danych wytwarzanych w ramach Przemysłu 4.0?
 • Zarządzanie informacją w przemyśle, usługach, finansach, medycynie
 • Nie tylko statystyka. Data Science w poszukiwaniu najważniejszych odpowiedzi
 • Jak sztuczna inteligencja może pomóc w agregowaniu, magazynowaniu i przetwarzaniu danych?
 • Infrastruktura i energia potrzebna, by wykorzystać dane. Gdzie są granice?

Tech, European Start-up Days / Uwaga, sztuczna inteligencja

 • Roboty i sztuczna inteligencja. Wspaniały świat czy pułapka?
 • Bunt maszyn. SF albo realne zagrożenie w przyszłości
 • AI – pojemne pojęcie i źródło nieporozumień. Od robota po sztuczne życie
 • Człowiek (nie) do zastąpienia? Przewagi i wyjątkowość inteligencji naturalnej
 • Robotyzacja wojska i konfliktów. Igranie z ogniem?
 • Samodzielna technologia, odpowiedzialność, etyka. Identyfikacja problemów
 • Sztuczna inteligencja a system prawny. Konieczne regulacje – jak się zabezpieczyć?

Tech, European Start-up Days / VR/AR – szerokie spojrzenie

 • Poszerzona rzeczywistość – rozszerzone możliwości
 • Zdalne rozwiązywanie problemów. Szkolenia. Symulacje
 • Wirtualna rzeczywistość w handlu, marketingu, promocji
 • Od zabawy po komercjalizację. Jak poszerzyć… zyski?

Tech / Drony – obiecująca branża

 • Rynek dronów – rozwój technologii i spektrum zastosowań
 • Ekonomiczne podstawy wykorzystania bezzałogowców w różnych dziedzinach gospodarki
 • Ramy regulacyjne. Stan na dziś, potrzeby, oczekiwania
 • Śląsk poligonem technik dronowych? Zaangażowanie firm

Tech / Branża robotyczna na fali

 • Perspektywy branży robotycznej i jej potencjał rozwoju
 • Kierunki zastosowań. Gdzie robot ma najwięcej do zrobienia?
 • Daleko do czołówki, ale… Osiągnięcia robotyki w Polsce
 • Upowszechnianie się robotów a koszty ich produkcji
 • Sztuczna inteligencja, inne technologie i materiały, z których korzystają producenci robotów

Tech / Automatyzacja i robotyzacja a rynek pracy

 • Zawody zagrożone przez automatyzację produkcji
 • Jakie profesje stworzy automatyzacja?
 • Robot jako pracownik. Elastyczny jak człowiek?
 • Jak przygotowywać się do przyszłych wyzwań rynku pracy? Rola edukacji

Tech, European Start-up Days / Automaty, roboty, coboty

 • Nowoczesność dla każdego. Jakie technologie z obszaru Przemysłu 4.0 mogą wdrażać mniejsze firmy?
 • Bariery mentalne, kompetencyjne, finansowe, organizacyjne. Jak je pokonać?
 • Inwestuję w 4.0. Kto wesprze MSP w tym zakresie?
 • Rynek współpracujących – szansa dla mniejszych firm
 • W jakich branżach roboty współpracujące mają najszersze zastosowanie?
 • Wpływ cobotów na rynek pracy, wynagrodzenia, bezpieczeństwo

Tech / Roboty poza przemysłem. Kogo zastąpi maszyna?

 • Powrót służących i nianiek – robot w domu i życiu codziennym
 • Mój nowy przyjaciel. Roboty a przemysł czasu wolnego
 • Roboty w transporcie. Kierowca, maszynista, sternik, pilot – zawody, które odejdą do przeszłości?
 • Robotyzacja centrów zaawansowanych usług dla biznesu
 • Automatyzacja handlu. Oczekiwania klienta, relacje, czynnik ludzki
 • Gry wojenne? Roboty na polu bitwy i w zapewnieniu bezpieczeństwa
 • Jakie ryzyko niesie ze sobą przenikanie się ludzkich czynności z pracą robotów?

Tech / Robot i budżet

 • Konsekwencje automatyzacji i robotyzacji. Prognozowane zmiany na rynku pracy
 • Skutki zmian w zatrudnieniu dla budżetu państwa i systemów emerytalnych: bezrobocie, wpływy podatkowe, koszty przekwalifikowania
 • Nowe definicje pracy, nowe formy zatrudnienia i modele zabezpieczenia socjalnego
 • Scenariusze, pomysły, możliwości. Opodatkować roboty?

Tech / Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo

 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – główne założenia i narzędzia
 • Obowiązki wynikające z ustawy dla operatorów usług kluczowych
 • Opinie, reakcje i pierwsze działania w sektorze finansowym, energetyce, transporcie, służbie zdrowia i instytucjach publicznych
 • Analiza ryzyka, zespoły reagowania, zasady i procedury. Strategie bezpieczeństwa w formule case studies

HANDEL, RYNEK, KONSUMENT

European Start-up Days / The Future Of The Market – nowy konsument

 • Trendy i preferencje konsumenckie kształtujące rzeczywistość
 • Procesy zakupowe a różnice pokoleniowe. Nowe modele zachowań
 • Najmłodsi konsumenci na zakupach – online czy stacjonarnie?
 • Personalizacja, wyjątkowość, marka – co się liczy dla młodych klientów?
 • Reakcje na różne formy reklamy. Zaufanie, lojalność, prywatność

Smart konsument na rynku

 • Big Data w handlu. Wielki brat zagląda do koszyka Polaka
 • Ewolucja od ceny do jakości. Jak zanik „instynktu łowcy” zmieni rynek?
 • Pokolenie online kształtuje ofertę sklepów. A co z potrzebami silver generation?
 • Koniec ery niemego konsumenta. Klient decyduje o ofercie sklepu
 • Nowe technologie, e-grocery, e-lojalność – wyzwania cyfrowego handlu
 • Sklep bezobsługowy przyszłością convenience?

Gospodarka współdzielenia

 • Korzystam, nie posiadam. Rowery, samochody, nieruchomości, usługi
 • Presja młodego odbiorcy. Rola technologii i komunikacji
 • Jak współdzielenie zmienia gospodarkę, metropolie, relacje społeczne?
 • Korzyści dla gospodarki i środowiska. Problemy logistyczne, organizacyjne, prawne

Handel 4.0: ekologia, premium, digital

 • Ekologiczny produkt i wyposażenie. Nowe otwarcie w relacjach sieć – konsument
 • Budowanie doświadczenia zakupowego. Co ważniejsze – technologia czy uśmiechnięty sprzedawca?
 • Premium, ale inaczej. Jak budować limitowaną ofertę w gospodarce nadmiaru?
 • Personalizacja promocji odpowiedzią na brak lojalności
 • Przyjemne zakupy? Według sieci handlowych i konsumentów

European Start-up Days / Digital marketing

 • Najnowsze trendy w marketingu. Przekaz jedno- i wielokierunkowy. Rola social mediów
 • Digital marketing. Wiedza o kliencie, personalizacja narzędzi, mobilność
 • Od kampanii do konwersacji. Rola narzędzi PR – zacieranie różnic z marketingiem
 • Sztuka wpływania. Followersi, influencerzy, celebryci
 • Marketing w czasach fake newsów. Zaufanie jako kapitał
 • Często czy intensywnie? Marketer i klient wobec przesytu treścią

European Start-up Days / E-sport w gospodarce

 • Rynek wart miliardy. E-sport i jego wpływ na gospodarkę w ujęciu globalnym i lokalnym
 • E-sport w zestawieniu z innymi dyscyplinami: koszty organizacji zawodów, przychody, poziom zawodników w Polsce, praca związana z e-sportem
 • Gracze i kibice e-sportu jako klienci innych branż i konsumenci dóbr
 • Wielkie wydarzenia e-sportowe – motor branży, narzędzie komunikacji, forum tworzenia relacji

PRZEMYSŁ

Przemysł w Europie

 • Reindustrializacja po nowemu? Potrzeba rozwoju przemysłu w czasach Przemysłu 4.0
 • Ile produkcji, ile usług? Zmiany strukturalne. Jaki przemysł w Europie?
 • Przemysł energochłonny w Europie. Polityka wsparcia w państwach europejskich i w Polsce
 • Zmniejszanie energochłonności poprzez zwiększenie efektywności energetycznej
 • Nauka, sektor badawczo-rozwojowy. Czy digitalizacja może uratować unijny przemysł ciężki?
 • Automatyzacja i robotyzacja. Dylematy rynku pracy i świadomości pracowników

Hutnictwo

 • Presja polityki ochrony klimatu i zaostrzanie norm środowiskowych
 • Hutnictwo wobec barier w handlu międzynarodowym
 • Rosnące ceny energii a granice efektywności procesów produkcyjnych w hutnictwie
 • Nowe technologie adekwatną odpowiedzią na wyzwania?
 • Nisze, zaawansowane technicznie produkty i materiały, specjalistyczne przetwórstwo stali

Sektor naftowo-chemiczny

 • Konsolidacja polskiej branży naftowej. Wpływ na konkurencję na rynku krajowym i europejskim
 • Jak elektromobilność zmieni krajowy rynek paliw?
 • Polska petrochemia. Wielkie inwestycje i ich uzasadnienie
 • Teraz specjalizacja? Produkty „niemasowe” szansą na sukces?
 • Doświadczenia z ekspansji zagranicznej polskich firm. Czy to się może udać?

Sektor motoryzacyjny w Europie i na świecie

 • Rynek motoryzacyjny w Europie na globalnym tle – najważniejsze zjawiska
 • E-samochody, hybrydy i diesle w strategiach największych producentów. Jak ochrona klimatu zmienia rynek motoryzacyjny?
 • Nowe wielkie rynki zbytu. Skala popytu
 • Motoryzacja w Europie a polityka celna USA
 • Sektor motoryzacyjny po brexicie

Tech / Świat autonomicznych pojazdów

 • Autonomiczność i jej bariery. Bariery w rozwoju autonomii w mobilności
 • Bezpieczeństwo, regulacje, odpowiedzialność. Doświadczenia i wnioski
 • Digitalizacja sterowania ruchem. Komponent autonomiczny – korzyści dla płynności ruchu
 • Przyszłość motoryzacji. Produkcja samochodów czy zapewnianie mobilności?

Przemysł obronny

 • Kondycja spółek polskiego sektora obronnego. Stopień wykorzystania najnowszych technologii
 • Potentaci światowego przemysłu obronnego na polskim rynku
 • Polityka unowocześniania polskiej armii. Założenia, nakłady, realizacja
 • Przetargi i zakupy dla wojska – prościej, szybciej, skuteczniej. Co zmieni powstanie Agencji Uzbrojenia?

Tech / Przemysł kosmiczny w Europie i w Polsce

 • Technologie kosmiczne – europejska specjalność? Dalekosiężne cele i bilans dotychczasowych działań
 • Stan i perspektywy sektora. Wiodące firmy, inwestycje i wsparcie instytucjonalne
 • Polski sektor technologii kosmicznych we współpracy z ESA – dokonania i plany
 • Polskie specjalności. Upstream (nanosatelity) czy downstream (usługi naziemne, przetwarzanie danych)?

INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA, BUDOWNICTWO

Inwestycje infrastrukturalne

 • Inwestycje w infrastrukturze drogowej i kolejowej w Polsce i w regionie
 • Kluczowe projekty i ich znaczenie. Priorytety. Finansowanie. Współpraca międzynarodowa
 • Przetargi – ich zaawansowanie, sprzeczne interesy, bariery proceduralne, dobre praktyki
 • Inflacja kosztów w budownictwie zagrożeniem dla realizacji programów

Cała Polska strefą ekonomiczną

 • Rok od zmian przepisów dotyczących ulg i funkcjonowania stref ekonomicznych
 • Strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej – wciąż skuteczne? Tylko ulgi podatkowe i niskie koszty pracy?
 • Rola samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu (rynek pracy, infrastruktura, planowanie przestrzenne)
 • Struktura inwestycji w SSE. Czy strefy sprzyjają rozwojowi technologii?

25 lat francuskich inwestycji w Polsce

 • Skala i specyfika zaangażowania francuskiego kapitału w polskiej gospodarce
 • Najważniejsze branże i inwestycje. Ich ekonomiczne i społeczne skutki
 • Transfer technologii. Wpływ na polski rynek pracy – wczoraj i dziś
 • Perspektywy francuskiej obecności biznesowej w Polsce. Obiecujące uwarunkowania współpracy i specjalności inwestycyjne

Największe wyzwania dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

 • W jakim kierunku zmierza polska branża BPO/ SSC? Ewolucja sektora i rynku
 • In- czy outsourcing? Potrzeby firm a nowe rodzaje usług. Kwestia kosztów
 • Problem braku pracowników i sposoby ich pozyskania. Coraz bardziej skomplikowane procesy
 • Jak podnosić poziom edukacji i zmieniać jej charakter, by nie stracić konkurencyjności w regionie i na świecie
 • Teraz robot? Automatyzacja usług BPO

Budownictwo 4.0

 • Robot na budowie. Lekarstwo na brak pracowników?
 • Rewolucja w procesie inwestycyjnym – rozwiązania BIM i zarządzanie cyklem życia budynku
 • Przykłady wdrożeń innowacyjnych rozwiązań: prefabrykacja, druk 3D, Lean Construction, VR
 • Inteligentne narzędzia pracy i środki ochrony na placu budowy

Budownictwo przemysłowe i energetyczne

 • Zakończenie dużych inwestycji w budownictwie energetycznym
 • Niepewna przyszłość firm wyspecjalizowanych w tym sektorze
 • Alternatywa? Jak i gdzie wykorzystać doświadczenie i kompetencje?
 • Nowe strategie firm. Potrzeba dywersyfikacji, eksportu

Zamówienia publiczne na nowo

 • Realizacja inwestycji z nowego budżetu UE – stan, przyszłość, zagrożenia
 • Potrzeba zmian w zapisach Prawa zamówień publicznych – przegląd opinii
 • Waloryzacja cen kontraktowych, usprawnienie przetargów, inne kluczowe kwestie

Energetyczna rewolucja w budownictwie

 • Nowe przepisy UE dotyczące powstających budynków
 • Czysto, efektywnie, oszczędnie. Wymagania i oczekiwania użytkowników
 • Czy instytucje publiczne i samorządy są gotowe na zmiany?
 • Obiekty o zerowym zużyciu energii zewnętrznej. Jak się to robi? Reakcje rynku wykonawczego
 • Nowe technologie w budownictwie. Inteligentny budynek. Smart grid. Zintegrowana fotowoltaika

TRANSPORT I LOGISTYKA

Nowoczesna logistyka i magazyny

 • Magazynowy boom w Polsce trwa. Skąd apetyt na powierzchnie magazynowe i przemysłowe w Polsce?
 • Polskie magazyny na celowniku międzynarodowych inwestorów. Jakich produktów poszukują fundusze?
 • Jak wielkie inwestycje zmieniają rynek? Porty nad Bałtykiem, Nowy Jedwabny Szlak, CPK?
 • Nowe technologie w centrach logistycznych. Automatyzacja i robotyzacja
 • Zmiany w łańcuchach dostaw. Reakcja rynku na nowe realia (e-commerce, oczekiwania klientów)

Kierunek interoperacyjność

 • Europejski transport (drogowy, kolejowy, lotniczy) – dokonania i braki w zakresie integracji krajowych systemów
 • Przyjęte rozwiązania (pakiety dyrektyw). Początek ich obowiązywania w krajach członkowskich. Spodziewane skutki
 • Otwarcie rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Kto skorzysta, kto straci?

Logistyka między Europą i Azją

 • Wymiana towarowa Chin i UE a stan i rozwój infrastruktury
 • „Wąskie gardła” komunikacyjne między Azją i Europą
 • Chiński program inwestycyjny (One Belt One Road) – jego rozmach i potencjalne znaczenie. Oczekiwania i obawy
 • Perspektywy rozwoju dalekobieżnych połączeń kolejowych
 • Jak skutecznie wykorzystać nowe możliwości? Konkurencja w logistyce w naszej części Europy

Tech / Transport 4.0

 • Nowoczesny, efektywny i bezpieczny transport. Główne kierunki jego rozwoju
 • Systemy sterowania ruchem. Pojazdy autonomiczne. IoT i Big Data w transporcie
 • Transport multimodalny jako zintegrowana usługa
 • Sztuczna inteligencja w obsłudze transportu
 • Transport zrównoważony – jak nam daleko do niego?

Białe plamy na polskiej mapie transportowej

 • Gdzie nie dojeżdżają pociągi? Miasta odcięte od sieci
 • Skala „transportowego wykluczenia”, jego skutki i prognozy rozwoju sytuacji
 • Włączyć wyłączonych. Plany i koszty budowy łączników kolejowych
 • Autobusowa alternatywa? Inne rozwiązania?

Centralny Port Komunikacyjny

 • Polska na mapie transportowej Europy. Perspektywy
 • CPK– wizja i realizacja. Przygotowania i oczekiwania. Harmonogram działań
 • Potencjał CPK dla gospodarki. Skala inwestycji i jej oddziaływanie
 • Polska hubem dla cargo lotniczego?

RYNEK FINANSOWY

Pracownicze Plany Kapitałowe – założenia i realizacja

 • Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Rewolucja w systemie emerytalnym i finansach państwa?
 • Stopa oszczędności – spodziewany odzew i reakcje
 • Narzędzia i rytm realizacji. Ryzyko – jak je minimalizować
 • Spodziewane efekty programu

Pracownicze Plany Kapitałowe – społeczeństwo i oszczędności

 • Demografia, możliwości systemu zabezpieczenia społecznego i PPK
 • Dobrowolnie pod przymusem? Jak skutecznie zachęcić do oszczędzania na emeryturę?
 • Połowa Polaków w systemie, czyli sukces. Jak zostaną przyjęte PPK? Kwestia doświadczenia, zaufania, komunikacji
 • Spodziewane skutki nowych rozwiązań dla przyszłych emerytów

Pracownicze Plany Kapitałowe – gospodarka i inwestycje

 • Źródła finansowania inwestycji. Rola rodzimego kapitału
 • Skutki wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców
 • Co dalej z OFE? Obraz rynku po wprowadzeniu PPK
 • Wpływ PPK na gospodarkę, inwestycje, rynek finansowy (GPW)

Polska bezgotówkowa

 • Rozwój rynku płatności bezgotówkowych. Nowe kierunki?
 • Jak nowe technologie zmieniają sektor finansowy. Punkt widzenia klienta
 • Regulacje, przepisy, zasady, standardy na rynku finansowym. Co wymaga zmian?
 • Zmiany w funkcjonowaniu podmiotów sektora. Prognozy

Tech, European Start-up Days / Branża fintechowa – blaski i cienie

 • Nowe narzędzia, nowe możliwości – rozwój rynku fintechowego w Europie
 • Popyt na innowacyjne usługi. Tradycyjne produkty w nowym wydaniu?
 • Specyfika nowych podmiotów w opozycji do tradycyjnych firm sektora finansowego
 • Kwestia odpowiedzialności. Ryzyka, zagrożenia, środki zaradcze
 • Współpraca fintechów z korporacjami. W kierunku nowego modelu rynku finansowego

MIASTA. REGIONY. ROZWÓJ

Metropolia – jak się to robi?

 • Od porozumienia gmin po ustawowe regulacje. Metropolia oddolnie i odgórne
 • Efektywna współpraca w ramach metropolii
 • Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zostanie jedyną? Pomorze, Wrocław?
 • Komunikacja publiczna, platforma danych – priorytetowe zadania
 • Metropolie polskie i światowe. Uczmy się od najlepszych

Miasta – generatory rozwoju

 • Miasta jak samochody – ekonomiczne, ekologiczne, ale też rodzinne i wygodne. Smart czy agile?
 • Miasto jak firma? Poniekąd... Czego administracja może uczyć się od sektora prywatnego?
 • Aplikacje mobilne w transporcie. Jak to robić skutecznie?
 • Nowe (cyfrowe) technologie w zarządzaniu organizmami miejskimi. Dobre praktyki

Miasto atrakcyjne

 • Co decyduje o wyborze miejsca do zamieszkania? Miasto i jego atuty
 • Kultura? Infrastruktura? Przemysł czasu wolnego? Galerie handlowe ponad wszystko?
 • Prawdziwe centrum miasta – wymagania mieszkańców wobec przestrzeni publicznej
 • Drugie życie terenów poprzemysłowych. Jak wykorzystać potencjał „trudnych” terenów?

Demografia i polityka miejska

 • Depopulacja – skala i skutki. Najszybciej wyludniające się miasta
 • Pomysły miast na powstrzymanie ucieczki mieszkańców
 • Rola programów rządowych wspierających dzietność, rodzinę, seniorów
 • Jak budować i przeobrażać miasta w bardziej przyjazne najmłodszym i najstarszym?
 • Czas na srebrną siłę? Miasto starsze, ale energiczne, ciekawe, atrakcyjne

Zrównoważony rozwój miast i regionów

 • Deglomeracja w regionach – „rozlewanie się” miast. Zapobiegać, leczyć, akceptować?
 • Z centrum na peryferia. Problemy komunikacyjne, infrastrukturalne, przykłady rozwiązań polskich i europejskich miast
 • Miasto wspiera, inicjuje, zachęca. Zasady i praktyka współpracy z inwestorami
 • Zrównoważony rozwój miast i regionów – ochrona środowiska i mobilność na obszarach wiejskich i miejskich

Samorządowe inwestycje ze wsparciem

 • Ostatnia fala inwestycji? Finansowanie po 2020 r. Co się zmieni?
 • Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w rozbudowie infrastruktury
 • Jak inwestycje wpływają na lokalne społeczności?
 • Fundusz Dróg Samorządowych. Od planów do realizacji
 • Mieszkanie plus – pierwsze efekty, problemy, wyzwania. Wsparcie budownictwa czynszowego

Urbanistyka, przestrzeń, prawo

 • Dobra architektura i chaos. Planowanie przestrzenne w polskich miastach. Czego nam brak?
 • Zysk a ład przestrzenny – w kręgu sprzecznych interesów
 • Wzrost czy rozwój? Spory wokół nowych rozwiązań prawnych
 • Po pierwsze nie psuć. Przestrzeń publiczna jako wartość. Jakie miasto dla zwykłych ludzi?

Tech / Cyfrowy urząd

 • Polski urząd – nowoczesny urząd. Gdzie jesteśmy?
 • Doświadczenia samorządów we wdrażaniu e-usług
 • Cyfryzacja w urzędzie – czy pracownicy są gotowi? Meandry wdrożeń
 • Jak wprowadzanie e-administracji wpływa na wizerunek urzędu?

Fundusze unijne nadal atrakcyjne

 • Fundusze unijne po 2020 r. – scenariusze dla Polski. Jak finansować zadania samorządów?
 • Regionalne Programy Operacyjne. Czy nie stracą na znaczeniu?
 • Jak zmniejszyć dystanse rozwojowe między regionami?
 • Stabilny i ambitny budżet unijny? Reforma systemu finansowania

EEC Green / Zrównoważony transport w miastach

 • Jakość powietrza, taniejące technologie niskoemisyjne w transporcie, inwestycje
 • Transport publiczny: nowy, nisko- lub zeroemisyjny tabor. Kierunki i tempo zmian
 • Sieci wynajmu pojazdów, carsharing. Rozwiązania smart w sterowaniu ruchem
 • Ograniczenia dla ruchu prywatnych pojazdów w europejskich metropoliach
 • Jak to działa? Wpływ stref czystego transportu na miejską logistykę, biznes i handel

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce. Stan, trendy, główni gracze

 • Awans Polski w indeksie FTSE Russell a reakcje i plany inwestorów
 • Polska na celowniku zagranicznego kapitału? Prognozy wolumenu transakcji i stóp kapitalizacji
 • Biura, magazyny, centra handlowe czy hotele – na jakie okazje mogą liczyć inwestorzy w kolejnych latach? Deficyt najbardziej poszukiwanych aktywów
 • Gdzie jest szklany sufit? Jak długo rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce będzie bił kolejne rekordy?

Otoczenie prawno-podatkowe rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

 • Podatek dochodowy, zakaz handlu w niedziele, koniec użytkowania wieczystego czy ustawa o REIT-ach. Jak otoczenie prawne i podatkowe wpływa na biznes deweloperski?
 • Kapitał lubi spokój i przewidywalność. Na jakie ułatwienia czeka biznes?
 • Samorządy miast i regionów – współpraca z inwestorami. Otoczenie regulacyjne na poziomie lokalnym
 • Walka ze stereotypami. Jak inwestorzy zagraniczni postrzegają polski rynek nieruchomości komercyjnych?

Rynek mieszkaniowy

 • Okres boomu na rynku mieszkaniowym już za nami?
 • Kurczący się bank terenów inwestycyjnych, kłopoty na rynku budowlanym, wyższe koszty, zmiany prawne
 • Programy rządowe i instytucjonalne wsparcie mieszkalnictwa. Program Mieszkanie+. Założenia, efekty, oceny
 • Popyt, podaż, ceny – gdzie budować, by nie stracić?
 • Mieszkania z historią, smart-inwestycje, a może luksus. Jakich mieszkań chcą Polacy?
 • Rewitalizacja substancji mieszkaniowej – potencjał, koszty, modele inwestowania

Rynek nieruchomości biurowych – regulacje, inwestycje, zarządzanie, Biuro 10.0

 • Nie biurko i nie open space. Jak tworzy się biura XXI wieku?
 • Zmiana modeli zarządzania, wzrost znaczenia pracy projektowej, wykorzystywanie różnych kompetencji. Co sprawia, że tradycyjne biura stają się anachroniczne
 • Wygląd i aranżacja miejsca pracy a efektywność pracy i zespołowego działania
 • Nowoczesne biuro – nie tylko dizajn. Technologiczne „must have” każdego biurowca

POZOSTAŁA TEMATYKA

Restrukturyzacja

 • Na problemy – restrukturyzacja. Stereotypy wokół terminu. Kiedy i jak restrukturyzować?
 • Restrukturyzacja jako inwestycja w przyszłość firmy, a nie plan ratunkowy
 • Zakres i przygotowanie procesu restrukturyzacji. Rola analizy i doradztwa
 • Wrażliwe obszary: płynność, dezinwestycja, zatrudnienie, komunikacja, zaufanie
 • Racjonalne wykorzystanie nowych narzędzi prawnych. Jak ograniczyć koszty restrukturyzacji?

European Start-up Days / Polska scena start-upowa

 • Młoda, innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce – podstawowe dane i trendy
 • Start-up i sukces. W poszukiwaniu uniwersalnej formuły
 • Wsparcie i akceleracja w oparciu o instytucje. Przegląd możliwości. Szanse i pułapki
 • Innowacje a minimalizacja i akceptacja ryzyka. Skuteczne narzędzia i modele
 • Dylematy niezależności i rozwoju, czyli start-up i inwestor. Partnerstwo mimo dysproporcji?

Kultura i gospodarka

 • Refleksja nad ekonomią kultury. Wpływ na jakość życia, atrakcyjność miast, rozwój społeczny i ekonomiczny
 • Współczesny mecenat. Kultura jako płaszczyzna komunikacji. Przemysł kreatywny
 • Kultura w korporacyjnych strategiach CSR. Planowanie współpracy sponsoringowej
 • Nowe technologie i formy przekazu szansą na współpracę biznesu i twórców

Zarządzanie w kulturze

 • Specyfika zarządzania prywatnymi i publicznymi instytucjami kultury
 • Menedżer w kulturze. Specyficzne predyspozycje, kompetencje organizacyjne, marketingowe
 • Artyści, urzędnicy, biznesmeni. Zarządzanie zespołami w instytucjach kultury
 • Kultura jako produkt. Finanse i rynek a wartości. Trudne decyzje
 • Mecenat i niezależność. Sztuka kształtowania relacji ze sponsorem

Współczesny sport w gospodarce

 • Sport jako wielki biznes. Skala zjawisk, trendy, perspektywy
 • Rola sportu w światowej polityce i gospodarce
 • Najlepsi, najbogatsi i… coraz bogatsi. Hierarchie, rozwarstwienie i dominacja w sporcie
 • Ligi hiszpańska rozgrywana w USA? Globalizacja i co dalej?

Przemysł spotkań w Polsce

 • Potencjał rynku MICE w Polsce i w regionie
 • Transport, centra kongresowe, baza hotelowa. Rywalizacja ze światowymi potęgami przemysłu spotkań
 • Rozkwit branży konferencji i spotkań w Polsce. Źródła i efekty boomu
 • Przyspieszenie, uproszczenie, optymalizacja, personalizacja. Jak konkurują organizatorzy eventów?
 • Wpływ turystyki biznesowej na gospodarkę. Korzyści dla mieszkańców i miast
 • Rola samorządów we wspieraniu przemysłu spotkań: otoczenie, infrastruktura, współpraca

Polska – miejsce spotkań światowego formatu

 • Polityczno-gospodarcze, sportowe, kulturalne? Liczba, skala, specyfika eventów w ostatnich latach
 • Koszty organizacji a korzyści (gospodarcze, wizerunkowe) wielkich wydarzeń
 • Doświadczenie a konkurencja na rynku największych eventów
 • Nowe technologie i nowe formaty eventowe. Zmieniające się oczekiwania uczestników
 • Jak skutecznie przyciągać wydarzenia? Jak wykorzystać ich potencjał?

Empatia i jej skuteczność w biznesie

 • Polacy i polski biznes w rankingach zaufania społecznego. Wiele do zrobienia
 • Empatia a sukces organizacji. „Twarda” wartość skorelowana ze wzrostem i produktywnością
 • Co składa się na pojęcie empatii i jak ją mierzyć? Opinie, parytety, relacje, reakcje
 • Empatyczna komunikacja w firmie – cenny kapitał
 • Rola inteligencji emocjonalnej u współczesnego lidera
 • Zachowanie empatyczne czy nawykowe? Jak uczyć empatii? Rola HR i trenerów

Kobiety w biznesie

 • Kobiety na rynku pracy. Kobiety jako przywódczynie
 • Stereotypy, współpraca, operatywność, partnerstwo. Co pomaga, a co przeszkadza na drodze sukcesu?
 • Biznes ma płeć? Zdolności komunikacyjne, kształtowanie relacji, negocjacje
 • Psychologia i strategia. Budowanie pozycji w męskim świecie

Nowe media

 • Nowe media nie są już nowe… Ewolucja narzędzi, kanałów, modeli biznesowych
 • Jak media cyfrowej cywilizacji zmieniają użytkownika? Jak zmienia je użytkownik?
 • Zaawansowana interakcja. Aspekt marketingowy, informacyjny i społeczny
 • Zalety i pułapki automatyzacji. Oryginalność, własność, prawo
 • Wpływ mediów cyfrowych a odpowiedzialność i wiarygodność. Dylematy wolności, kontroli, recepcji
 • Być na bieżąco – fetysz czy konieczność? Media a uzależnienie

RYNEK ZDROWIA

Medycyna i gospodarka – liczby, potencjał, realia

 • Sektor medyczny na gospodarczej mapie kraju. Zatrudnienie, inwestycje, wartość infrastruktury
 • Podmioty lecznicze, czyli przedsiębiorstwa ze szczególną misją – czy tylko non-profit?
 • Rynek dostawców jednostek ochrony zdrowia w Polsce
 • Oczekiwania i plany inwestorów wobec sektora medycznego

European Start-up Days / Oblicza nowych technologii medycznych – szanse i wyzwania

 • Badania nad nowymi technologiami lekowymi i nielekowymi – wybrane trendy
 • Miejsce innowacyjnej medycyny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Przemysł farmaceutyczny – czy jest motorem innowacyjnej gospodarki w Polsce?
 • Rozwój biotechnologii. Jak wykorzystujemy ten potencjał?
 • Cyfryzacja sektora medycznego. Czy jesteśmy przygotowani do tej rewolucji?
 • Wsparcie instytucjonalne i rola państwa we wdrażaniu do praktyki klinicznej i komercjalizacji nowych technologii w medycynie

Gabinet, przychodnia, szpital – trudna układanka

 • Struktura lecznictwa w Polsce – do jakiego modelu dążymy?
 • Podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne – relacje i proporcje między głównymi ogniwami systemu
 • Efekty wprowadzonych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej w Polsce
 • W jakim kierunku zmierza szpitalnictwo – polskie realia a trendy w wybranych krajach Europy

Samorządy w systemie opieki zdrowotnej

 • Jednostki samorządu terytorialnego jako właściciele szpitali i innych placówek ochrony zdrowia
 • Skala samorządowych inwestycji w ochronie zdrowia
 • Samorządowe programy polityki zdrowotnej i kampanie edukacyjne
 • Rola samorządów w realizacji Narodowego Programu Zdrowia

Finansowanie systemu ochrony zdrowia – sztuka wydawania pieniędzy

 • Co wynika z tzw. ustawy 6 procent? Więcej pieniędzy na zdrowie to wyzwanie
 • Alokacja środków w systemie ochrony zdrowia. Przegląd rozwiązań
 • Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – uzupełnienie czy alternatywa dla NFZ?
 • Nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Czy staną się skutecznym narzędziem planowania inwestycji w sektorze medycznym i finansowania świadczeń?

RYNEK SPOŻYWCZY

Rynek spożywczy. Czas konsolidacji

 • Ruszyła machina konsolidacji – przegląd najciekawszych transakcji
 • Nie tylko organicznie. Kto ma apetyt na wzrost poprzez przejęcia?
 • Które kategorie i segmenty dojrzały do akwizycji? Tłuste kąski na rynku
 • Sukcesja silnym determinantem fuzji i przejęć na rynku spożywczym
 • Fundusze, inwestorzy branżowi – kto jest zainteresowany transakcjami?

Wielkie przyspieszenie. Przyszłość rynku spożywczego

 • Decyzje biznesowe na karuzeli trendów. Nadążyć za świadomym i wymagającym konsumentem
 • Sztuka dotarcia. Strategie marketingowe dopasowane do konsumentów. Znane marki w nowej odsłonie
 • Nowe produkty, nowe potrzeby, nowe opakowania. Innowacja i tradycja
 • Czy pokolenie młodych przedsiębiorców zrewolucjonizuje rynek spożywczy?

Żywność i jedzenie – moda i styl

 • Jedzenie jako element popkultury – szanse i wyzwania dla sektora spożywczego
 • Wartość i przyjemność jedzenia. Rozkwit i przyszłość kultury foodie
 • Gotowanie na topie. Blogosfera, social media i trendy kulinarne kształtują rynek spożywczy
 • Kucharz i dietetyk nowymi autorytetami. Jak wykorzystać ten potencjał?
 • Branża HoReCa na fali mód i trendów
 • Potencjał współpracy marek spożywczych i gastronomii. Jak to zrobić?

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Inwestor bez granic

Kolejna edycja wyróżnień przyznawanych najskuteczniejszym polskim inwestorom realizującym ekspansję zagraniczną oraz aktywnym, odpowiedzialnym zagranicznym inwestorom w Polsce wpływającym na pozytywne zmiany w gospodarce i na rynku pracy.

TOP Inwestycje komunalne

Prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych inwestycji w Polsce. Cykliczny projekt ma na celu wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz wskazanie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Nowa Polityka Prywatności i klauzule informacyjne

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP ON-LINE Sp. z o.o.