EEC 2020

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
 Michał Olszewski

Michał Olszewski

wiceprezydent Warszawy, przewodniczący Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

Pan Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu architektury, zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji, polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej oraz polityki metropolitarnej, koordynowania tworzenia planów i strategii rozwoju m.st. Warszawy oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych na ich realizację, inwestycji m.st. Warszawy, geodezji i katastru, gospodarki odpadami, koordynowania polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz działalności gospodarczej i zezwoleń.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:
• Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego
• Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
• Biurem Geodezji i Katastru
• Biurem Gospodarki Odpadami
• Biurem Rozwoju Gospodarczego

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie