EEC 2020

Okrągły Stół Gospodarczy

20 maja 2020 • 16:45-18:30

Tematyka

(Inicjator sesji: organizacje samorządowe i ogólnopolskie organizacje przedsiębiorców – Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” oraz Rada Przedsiębiorczości)

Debata przedstawicieli rządu, samorządu i przedsiębiorców. Wspólne działania i konieczne warunki, by płynnie wyjść z kryzysu, minimalizując jego skutki dla gospodarki. Jak budować jej trwałą odporność na ewentualne kolejne zawirowania.

Konieczność przywrócenia efektywnego dialogu organizacji i samorządów z rządem. Konkretne, adekwatne do sytuacji i wspólnie realizowane rozwiązania dla polskiej gospodarki, przedsiębiorczości i samorządów: możliwości i priorytety. Tempo, kierunki i spodziewane efekty procesu odmrażania gospodarki. Zadania samorządu i polskich metropolii w okresie „restartu”. Biznes w realiach pandemii i recesji; potrzeby i wyzwania. Rola samorządu gospodarczego. Czego potrzebuje polska gospodarka, by skutecznie przeciwstawiać się przyszłym zawirowaniom, załamaniom koniunktury i kryzysom?

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie