Misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego pozostaje od lat niezmienna. EEC to reprezentatywne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki. Zmienia się jednak ‒ ostatnio bardziej dynamicznie ‒ formuła tego wydarzenia. 

Kongres stał się kilkumiesięczną kampanią, obejmującą szerokie spektrum tematów gospodarczych i zróżnicowane formy aktywności ‒ od wydarzeń w modelu online, poprzez publikację raportów, rozmowy poświęcone trendom kształtującym naszą najbliższą przyszłość, aż po kulminację ‒ trzydniową wielowątkową debatę w Katowicach.

W trudnym czasie pandemii, kiedy potrzeba spotkań i dyskusji zbiegła się z licznymi ograniczeniami, Kongres wykorzystywał elektroniczne formy kontaktu i komunikacji, zwiększając zasięgi swojego przekazu, angażując większą liczbę uczestników, widzów, komentatorów. Te doświadczenia i nowe modele działania pozostaną na stałe w organizacyjno-medialnym instrumentarium Kongresu. 

13. edycja EEC (wrzesień 2021) to 9 tys. zarejestrowanych uczestników, bardzo silna reprezentacja prywatnego biznesu oraz globalnych korporacji, europejscy i polscy politycy, aktualna, pełna i dobrze przygotowana agenda obejmująca ponad 100 debat i angażująca pół tysiąca prelegentów. 

Kongres to także, jak co roku, wydarzenia specjalne ‒ rankingi, konkursy i gale związane z inwestycjami i nowoczesną gospodarką. 

Dziennikarski plon XIII EEC ‒ publikacje i materiały wideo ‒ wciąż funkcjonuje w przestrzeni publicznej debaty.

Kolejny, XIV już Kongres odbędzie się ‒ mamy nadzieję, że w pełni popandemicznych realiach ‒ 25-27 kwietnia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, o czym przypominamy, zachęcając już teraz do zarezerwowania terminu w kalendarzu. Relatywnie bliski termin sprawia, że trwają już przygotowania ‒ przede wszystkim prace koncepcyjne nad agendą. Kamieniem milowym na tej drodze będzie EEC Trends (20 stycznia 2022 r.) ‒ spotkanie, w trakcie którego w toku dyskusji agenda Kongresu nabiera ostatecznego kształtu.

Wiadomo już jednak, jakich wiodących tematów i kluczowych dla przyszłości trendów w programie kwietniowej edycji EEC nie zabraknie.

Z pewnością zaprosimy do dyskusji o rozpędzonej cyfryzacji gospodarki, wpływie tych procesów na produkcję, na handel, na kształtowanie nowych modeli ludzkich zachowań. 

Ważny pozostanie obszar zielonej transformacji gospodarki ‒ przekształcania jej w duchu zrównoważenia, ograniczania wpływu na środowisko i klimat. Gorącym tematem będzie proces przekształcania energetyki ‒ także w kontekście cen nośników energii, nowych regulacji i sytuacji międzynarodowej. 

Będziemy znali więcej szczegółów dotyczących odbudowy (czy przebudowy) europejskiej gospodarki, finansowania kluczowych programów i projektów. O globalnej ekonomii, konkurencyjności, łańcuchach dostaw, relacjach handlowych i inwestycjach porozmawiamy w kontekście zmieniających się realiów geopolitycznych. 

Najbliższe miesiące przyniosą zapewne kolejne aktualne kwestie, a na te zasygnalizowane powyżej rzucą nowe światło. Najciekawsze ujęcia tematów i pomysły na ich prezentację powstają w toku interakcji. Dlatego zachęcamy już teraz do włączenia się w prace koncepcyjne nad najbliższą edycją Kongresu. 

Zapraszamy do współpracy!

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie