A B C D G H J K L M N O P R S Ś T W Z Ż
 Anna Kornecka

Anna Kornecka

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska

Stanowisko: podsekretarz stanu

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Odpowiada za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Jednym z najważniejszych projektów, nad którymi pracuje, jest cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego.

Nadzoruje prace nad reformą planowania przestrzennego, a w segmencie mieszkaniowym skupia się na wprowadzeniu instrumentów wpisujących się w tzw. część rynkową pakietu mieszkaniowego oraz na wdrożeniu zmian służących usprawnieniu funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, wzmocnieniu pozycji ich członków oraz stworzeniu przyjaznych warunków dla rozwoju formuły mieszkań spółdzielczych lokatorskich.

Kontynuuje działania zmierzające do poprawy stanu technicznego zasobów mieszkaniowych. Pracuje nad rozwiązaniami zapewniającymi wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w sektorze budownictwa wielorodzinnego.

Przewodniczy zespołowi międzyresortowemu ds. Tarczy prawnej, która koncentruje się wokół tematów cyfryzacji, uproszczenia procedur i likwidacji barier administracyjnych oraz prawnych.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie