A B C D G H J K L M N O P R S Ś T W Z Ż
 Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski

Firma: EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Stanowisko: prezes zarządu

Założyciel i prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie, prezes spółki GIGA PV S.A.

Opiekun Merytoryczny studiów podyplomowych „Energetyka Odnawialna dla Biznesu.Inwestycje i rynek energii”, były (1997-2004) dyrektor Centrum Komisji Europejskiej dla Regionu Morza Batyckiego ds. Odnawialnych Źródeł Energii (EC BREC).

Specjalizuje się w technologiach OZE, polityce energetycznej, ekonomice energetyki i analizach rynku energii elektrycznej i ciepła.

Jest współautorem polskiej strategii dotyczącej energii odnawialnej (2001 r.) i kilkunastu raportów strategicznych dla rządu RP i Komisji Europejskiej.

Był członkiem ManagEnergy Reflection Group - grupy doradczej Komisji Europejskiej w dziedzinie zrównoważonej energii.

Uczestniczył, w pracach organów doradczych na szczeblu rządowym, w tym był członkiem Komitetu Sterującego ds. Zaawansowanych Systemów Wykorzystania Energii w NCBiR, Zespołu Doradczego ds. rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej i innych.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie