A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Andrzej Grzymała

Andrzej Grzymała

wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, RLG w Polsce

Od początku kariery zawodowej aktywnie wspiera przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej
ochrony środowiska, również na arenie międzynarodowej. Promuje nowoczesne rozwiązania
technologiczne w zarządzaniu gospodarką odpadami.

Ukończył Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe w zakresie auditingu ekologicznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz psychologii biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Rozpoczął swoją karierę w 2008 roku w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., gdzie był odpowiedzialny za zakupy i projekty. Następnie pełnił funkcję dyrektora Polskiego Biura Regional Environmental Center oraz prezesa zarządu Fundacji REC Polska. W 2015 roku rozpoczął współpracę z RLG – Reverse Logistic Group - na stanowisku dyrektora ds. rozwoju i prokurenta, by w 2019 r. zostać dyrektorem zarządzającym i wiceprezesem zarządu w spółkach Grupy w Polsce (CCR Polska. Sp. z o.o.; CCR RELECTRA OOSEiE S.A. oraz CCR REPACK Polska OOO S.A.*).

Obszary tematyczne:
● Nowoczesne rozwiązania technologiczne do zarządzania systemem depozytowym pozwalające
osiągnąć w Polsce cele SUP, czyli 90% zbiorki PET przed 2029.
● System depozytowy ̶ spojrzenie na rozwiązania obecne na świecie, plusy i minusy
poszczególnych rozwiązań.
● Jak zapewnić stabilny i innowacyjny system depozytowy w Polsce wykorzystując podstawowy
proces operacyjny tradycyjnego systemu depozytowego. Czyli tani, skuteczny i niewykluczający
istotnej części społeczeństwa system depozytowy w Polsce, z możliwością włączenia kolejnych
grup opakowań w przyszłości - czy to możliwe?
● Zagrożenia płynące ze skopiowania istniejących w Europie rozwiązań, bez dopasowania do
polskiej specyfiki i z pominięciem dostępnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą uniknąć
wad systemów obecnie funkcjonujących w Europie, m.in. oszustwa, niesprawiedliwości w
dzieleniu kosztów obsługi systemu, skostniałość rozwiązań.
● Jak zapewnić powszechność systemu depozytowego, włączając w system małe miejscowości i
jednostki handlowe?
● Jakiego rodzaju danych może dostarczać system depozytowy, czyli sprawne zarządzanie danymi
w służbie GOZ i zrealizowania celów SUP w Polsce.
● Szacunkowe koszty wprowadzenia i utrzymania systemu depozytowego. Gdzie są ukryte
olbrzymie koszty, o których dziś zapominamy w dyskusji nt kształtu polskiego systemu.
● Dlaczego dyskusji o systemie depozytowym nie można sprowadzać do recyklomatów. Co składa
się na skuteczną infrastrukturę systemu depozytowego?
● Zbiórka i transport niezgniecionych butelek generuje olbrzymie straty i ślad ekologiczny. Jak
stworzyć system depozytowy, aby zminimalizować wpływ na środowisko i koszty.

Reverse Logistics Group na świecie www.rev-log.com
RLG to międzynarodowy holding Reverse Logistics Group z siedzibą w Monachium. Grupa od 25 lat
działa w branży gospodarki odpadami i z sukcesem wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu założeń
gospodarki obiegu zamkniętego oraz jest właścicielem nowoczesnych rozwiązań technologicznych do
systemów depozytowych. Pełni rolę doradczą dla rządów i przedsiębiorstw przy wprowadzaniu systemów
depozytowych w różnych krajach. W grudniu ubiegłego roku RLG stało się częścią Reconomy Group.
RLG prowadzi działalność na terenie 80 krajów w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji.

Reverse Logistics Group w Polsce www.rev-log.com/pl/
RLG w Polsce od niemal 20 lat zapewnia przedsiębiorcom pełne wsparcie w zakresie ochrony
środowiska. Proponuje klientom nowoczesne rozwiązania technologiczne, m.in. w zakresie procesów
domykania obiegu produktu i systemu depozytowego. Pomaga identyfikować i definiować ich obowiązki
środowiskowe, a także przejmuje ciążące na firmach obowiązki związane z wprowadzaniem produktów
na polski rynek oraz prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych. Realizuje odbiory odpadów, w
tym również tych problemowych. W jej ramach funkcjonują trzy spółki: CCR Polska, CCR Relectra i CCR
Repack*.

* Wkrótce nastąpi zmiana nazw wszystkich polskich spółek, wprowadzająca człon wspólny RLG do nazw.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie