A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Artur Dyczko

Artur Dyczko

Firma: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Stanowisko: adiunkt

Artur Dyczko – doktor nauk technicznych krakowskiej AGH, absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w  Krakowie na kierunkach: Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż oraz Zarządzanie i  Marketing. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Geologia Górnicza na Wydziale Geologii Geofizyki i  Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie.

Zawodowo inżynier górnik z ponad 25 letnim doświadczeniem, w tym blisko trzyletnim w ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA i pięcioletnim w JSW SA obejmującym: eksploatację złóż, planowanie i harmonogramowanie produkcji, modelowanie złóż, ekonomikę pozyskiwania surowców, optymalizację i restrukturyzację zakładów górniczych. Od lipca 2016 roku do marca 2021 zatrudniony w JSW SA jako Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji GK JSW SA następnie Dyrektor Bura Strategii i Rozwoju, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju GK JSW oraz Zastępca Prezesa ds. Technicznych i Operacyjnych.

Równocześnie pracownik naukowy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, asystent w Pracowni Pozyskiwania Surowców Mineralnych, zwycięzca ogólnopolskiego konkursu na najlepszą publikację naukową Przeglądu Górniczego za rok 2013.

Jest autorem i  współautorem wielu prac badawczych, ekspertyz, opinii, projektów wdrożeniowych oraz publikacji naukowych z  zakresu górnictwa, gospodarki surowcami mineralnymi oraz informatyzacji procesów przemysłowych.

Ma olbrzymie doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami projektowymi, brał udział i kierował realizacją kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych w  branży wydobywczej w tym dla LW Bogdanka S.A., KGHM Polska Miedź S.A., KHW S.A., Tauron Wydobycie S.A., Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. i JSW S.A. Posiada doświadczenie jako konsultant dużych korporacji międzynarodowych takich jak: Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey, IBM, HP, Microsoft , Bentley, Dassault Systèmes (Gemcom), SAP, Deswik i  ABB.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie