A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Karol Janas

Karol Janas

Firma: Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Stanowisko: kierownik

Karol Janas jest kierownikiem i współzałożycielem Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą m.in. zagadnienia monitorowania i ewaluacji polityk miejskich; procesy urbanizacji w krajach postsocjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej oraz odnowa miast jako narzędzie zmiany. Stara się, aby wiedza teoretyczna i wyniki prowadzonych badań znajdowały przełożenie na rzeczywistość, współpracując ze środowiskiem praktyków i decydentów zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym.

Był studentem i pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym uzyskał stopień doktorski, specjalizując się w geografii miast. Jako adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów kierował szeregiem międzynarodowych projektów naukowych i wdrożeniowych. , m.in. koordynując prace ekspertów z ponad 20 krajów, przygotowując Raport UN-HABITAT o stanie miast europejskich w dobie transformacji (The State of European Cities in Transition). Jest autorem i współautorem szeregu opracowań naukowych dotyczących problematyki rewitalizacji oraz zarządzania obszarami funkcjonalnymi miast. Obecnie kieruje merytorycznym przygotowaniem Polski do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. IRMiR jest partnerem strategicznym tego wydarzenia.

Żywi przekonanie, że rzetelna, interdyscyplinarna wiedza o tym jak rozwijają się polskie miasta powinna być podstawą do wypracowywania lepszych rozwiązań systemowych (evidence-based policy); jednocześnie wierzy w sprawczość inicjatyw oddolnych i znaczenie indywidualnych działań – dlatego niemal codziennie pokonuje 30 km rowerem, w drodze do pracy. 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie