A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Karol Jędrasiak

Karol Jędrasiak

Firma: Akademia WSB

Stanowisko: zastępca dyrektora, Centrum Transferu Technologii

Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB, pracownik akademicki, dydaktyk i menedżer, autor 71 publikacji naukowych, w tym 3 monografii naukowych, cytowanych łącznie wg Google Scholar 587 razy. Indeks H wg Google Scholar to 18.

Doświadczenie naukowe obejmuje udział w 24 projektach badawczo-rozwojowych, w tym 21 z NCBiR, w 5 jako kierownik projektu, w 4 jako kierownik projektu w ramach jednostki, oraz 24 międzynarodowych konferencjach naukowych.

Karol Jędrasiak jest również Ekspertem RPO WSL 2014-2020, członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego GameINN, członkiem Towarzystwa Przetwarzania Obrazów. W rezultacie dotychczasowej pracy oraz współpracy z przemysłem powstało 26 zastrzeżeń prawa własności intelektualnej (2 przyznane patenty, 12 zgł. patentowych, 12 wzorów przemysłowych).

Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne został uhonorowany w ostatnich latach 12 nagrodami przyznawanymi przez instytucje krajowe i międzynarodowe.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie