A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Firma: Urząd Regulacji Energetyki

Stanowisko: dyrektor, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE, odpowiada m.in. za kwestie wdrażania kodeksów sieciowych na rynku energii elektrycznej i gazu, rozwoju rynków detalicznych, REMIT oraz realizację programów pomocy publicznej takich jak rozwiązanie KDT oraz rynek mocy.

Aktywnie uczestniczy w pracach Council of European Energy Regulators oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). 

W latach 2006 – 2008 Dyrektor Generalny URE. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wykładowca na studiach podyplomowych Prawo ochrony konsumentów w Polskiej Akademii Nauk oraz  MBA Energetyka prowadzonych na Uczelni Łazarskiego.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie