A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Marek Pawełczyk

Marek Pawełczyk

kierownik, Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania, prorektor ds. nauki i rozwoju, Politechnika Śląska

Prof. Marek Pawełczyk jest specjalistą z zakresu automatyki przemysłowej, przetwarzania sygnałów, wibroakustyki i modelowania matematycznego. Jest autorem lub współautorem ok. 250 publikacji naukowych, 3 monografii w jęz. angielskim, 12 zgłoszeń patentowych krajowych i międzynarodowych. Kierował 5 oraz był wykonawcą w 7 projektach KBN, MNiSW, NCBiR i NCN, a także kierował 15 projektami przemysłowymi oraz był wykonawcą w 8 projektach. Wiele z jego opracowań zostało wdrożonych, a kolejne są na zaawansowanym etapie komercjalizacji.

Stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem w 1999 r., doktora habilitowanego w 2005 r., na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2014 r.

Obecnie pełni funkcje: Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej; Kierownika Katedry Pomiarów
i Systemów Sterowania w Politechnice Śląskiej; przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki; prezydenta międzynarodowego towarzystwa naukowego International Institute of Acoustics and Vibration działającego w ok. 70 krajach; przewodniczącego konsorcjum Progres3 zrzeszającego ok. 20 uczelni z Polski, Czech i Słowacji; przewodniczącego Konsorcjum Śląskich Uczelni Technicznych; przewodniczącego Komisji Metrologii przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; członka Prezydium Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk; wiceprezesa stowarzyszenia Prosilesia – Biznes Nauka Samorząd; wiceprzewodniczącego Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Uczelni Technicznych; przewodniczącego kapituły programu Ambasadorów Kongresów Polskich; redaktora zarządzającego czasopisma International Journal of Acoustics and Vibration.

W Politechnice Śląskiej koordynuje programy Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz Uniwersytet Europejski Eureca-Pro. Za swe osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany przez m.in.: Ministra Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademię Nauk, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, FIAT, SIEMENS.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie