A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Michał Motylewski

Michał Motylewski

Firma: Dentons

Stanowisko: Europe Energy Practice Development Counsel, Dentons

Michał Motylewski, radca prawny w warszawskim biurze Dentons, pełni także funkcję Europe Energy Practice Development Counsel w europejskim Zespole Energetyki Dentons. Specjalizuje się w międzynarodowych i krajowych regulacjach dotyczących transformacji energetycznej, w szczególności w tematyce związanej z przebudową rynków energetycznych w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej, wdrażaniem reform rynku wewnętrznego energii elektrycznej, gazu ziemnego i wodoru w Unii Europejskiej i jej krajach członkowskich (Fit-for-55), rozwojem regulacji i projektów inwestycyjnych w nowych technologiach i sektorach, w tym morskiej energetyce wiatrowej, wodorze i magazynowaniu energii oraz elektryfikacji gospodarek narodowych.

Regularnie reprezentuje klientów w projektach związanych z uchwalaniem nowych aktów prawnych, doradza podmiotom prywatnym i rządom (Węgry, Ukraina, Uzbekistan) przy tworzeniu i stosowaniu systemów wsparcia źródeł odnawialnych (OZE), instalacji magazynowania energii, rynku mocy oraz implementacji kodeksów sieci. Doradza klientom w zakresie strategicznego planowania inwestycji oraz bezpieczeństwa finansowego w kontekście regulacyjnych aspektów przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących energetyki, transportu i przemysłu.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie