A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Piotr Listwoń

Piotr Listwoń

wiceprezes zarządu, Towarowa Giełda Energii SA

Piotr Listwoń posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu i rozliczeń rynków terminowych towarowych, rynku instrumentów finansowych oraz transakcji międzynarodowych realizowanych
w ramach mechanizmu łączenia europejskich rynków energii elektrycznej. Z Grupą Kapitałową TGE związany jest od 2008 r., gdzie początkowo zaangażowany był w prace nad uruchomieniem działalności operacyjnej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. oraz kierował pracami m.in. nad wdrożeniem zaawansowanego systemu płatności w IRGiT. W latach 2013-2018 pełnił funkcję Dyrektora Działu Rozliczeń i Rozrachunku oraz Dyrektora Rozwoju Współpracy Międzynarodowej w IRGiT.

Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za działalność operacyjną Giełdy oraz rozwój oferty produktowej. Nadzorował m.in. uruchomienie europejskiego rynku dnia bieżącego (XBID) w trybie 24/7/365 oraz uruchomienie notowań instrumentów terminowych na zorganizowanej platformie obrotu OTF. Od kwietnia 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, natomiast od grudnia 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej InfoEngine, spółki wchodzącej w skład GK TGE. W styczniu 2021r. dołączył do Zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii Association of Power Exchanges (APEx).

Piotr Listwoń jest Absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie