A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Tomasz Pietrzykowski

Tomasz Pietrzykowski

Firma: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Stanowisko: prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, naukowo specjalizujący się w zagadnieniach teorii i filozofii prawa. Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2003), a także studium prawa brytyjskiego i europejskiego współprowadzonego przez Uniwersytet Śląski oraz University of Cambridge (2004). Stypendysta US State Department (International Visitors Program – 2007) oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (Leibniz Universität, Hannover - 2008). Założyciel i kierownik interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ. Autor monografii i rozpraw naukowych publikowanych we wiodących krajowych i zagranicznych wydawnictwach prawniczych, a także uczestnik wielu projektów naukowych finansowanych w ramach polskich i międzynarodowych programów grantowych. Doświadczony radca prawny od wielu lat związany z jedną z największych polskich kancelarii prawniczych. W latach 2005-2007 wojewoda śląski. Współtwórca przepisów o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Od roku 2016 prorektor Uniwersytetu Śląskiego do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie