A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Tomasz Ślagórski

Tomasz Ślagórski

wiceprezes zarządu, KUKE SA

Tomasz Ślagórski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył również Studium Zarządzania Ryzykiem zorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości. Od blisko 25 lat pracuje w sektorze ubezpieczeniowym., a z KUKE związany jest od 20 lat. Od września 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu nadzorującego pion finansów, w tym jednostki organizacyjne zajmujące się m.in. kontrolingiem, sprawozdawczością, zarządzaniem aktywami, aktuariatem i reasekuracją. Do chwili objęcia stanowiska wiceprezesa pełnił obowiązki osoby nadzorującej funkcję ryzyka w KUKE

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie