A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Firma: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Stanowisko: rektor

Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, problematyki przedsiębiorczości firm rodzinnych, współczesnych koncepcji zarządzania, zarządzania kompetencjami, zarządzania reputacją, zarządzania w kulturze, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, innowacji, monitoringu rynku pracy, wykształcenia, kompetencji innowacyjnych menedżerów, odpowiedzialnego przywództwa, zrównoważonego rozwoju, modeli kształcenia, a także synergii między nimi.

Autorka badań, ekspertyz oraz projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków MNiSW, NCBiR oraz autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym indeksowanych m.in. w bazach Scopus, Web of Science, Elsevier. Zastępca Redaktora Naczelnego międzynarodowego czasopisma Cultural Management: Science and Education oraz Przewodnicząca Komitetu Naukowego Security Forum. Członek Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Członek Rady Programowej Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prelegentka Światowego Kongresu Klastrów oraz Narodowego Kongresu Nauki. Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, Honorowa Ambasadorka Kongresów Polskich, Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodnicząca Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Radzie RIG w Katowicach. Członek międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń: EWORA European Woman Rectors Assosciation, Członek Rady Nadzorczej Polskiej Unii Edukacyjnej wchodzącej w skład Konfederacji Lewiatan, Rady Społeczno-Gospodarczej przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji przy Marszałku Województwa Śląskiego, Rady Programowej Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, Komisji Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Prezydium Oddziału PAN w Katowicach, Członek Zarządu TNOiK o/Dąbrowa Górnicza.

Od 2008 roku kieruje Akademią WSB - jednym z największych ośrodków akademickich sektora niepublicznego w Polsce. Akademia WSB posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych, posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika oraz nauki o bezpieczeństwie. Kształci w 5 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie) na 19 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie