Jerzy Buzek, przewodniczący Rady EEC, sygnalizował obecność na Kongresie komisarzy odpowiedzialnych za europejską gospodarkę, Zielony Ład kwestie inwestycji i ich finansowanie.

Wydarzenie w kwietniu, ale rzeczowy dialog rozpoczął się już teraz. Najważniejsze nurty tematyczne kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) oraz rekomendacje dotyczące rosnącej roli tej ważnej debaty były przedmiotem spotkania Rady EEC.

  • Wstępny zakres tematyczny XIV edycji najważniejszej imprezy biznesowej Europy Centralnej jest już znany. Agenda wydarzenia powstaje jak zwykle w toku otwartej dyskusji, konsultacji i aktualizacji.
  • Radę tworzą ludzie gospodarki i nauki, samorządowcy i politycy europejscy. Gremium to odgrywa ważną rolę w procesie programowania wydarzenia.
  • Kongres odbędzie się 25-27 kwietnia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Zielona transformacja i odbudowa gospodarki, a także procesy związane z przyspieszoną digitalizacją to megatrendy, których w programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) nie może zabraknąć. Tematów do debat i rozmów dostarczy mocno niestabilny i dynamiczny, a przez to ciekawy, obszar nazwany w agendzie „Globalny handel i geopolityka”. Aspekty społeczne związane z pracą i migracjami oraz rola nauki, wiedzy i edukacji stworzą znaczące tło dla tematyki ściśle gospodarczej.

O tym wszystkim będzie mowa w kwietniu przyszłego roku. Jednak już w poniedziałek, 20 grudnia, członkowie rady EEC spotkali się w Katowicach, by przedyskutować pomysły, zaproponować nowe tematy i sformułować rekomendacje dotyczące miejsca i roli Kongresu.

Jerzy Buzek, przewodniczący Rady, sygnalizował obecność na Kongresie komisarzy odpowiedzialnych za europejską gospodarkę, Zielony Ład, kwestie inwestycji i ich finansowanie. Rozmowy i ustalenia - w toku.

Obecność najważniejszych polityków europejskich będzie szczególnie ważna w kontekście trwającej i zmierzające ku wnioskom dyskusji wewnątrzunijnej. - Toczy się ona wokół fundamentalnej kwestii dla przyszłości Unii Europejskiej, czym UE ma się zajmować, a czym nie - streścił europarlamentarzysta Jan Olbrycht. - Wśród tematów budzących szczególne emocje, a tak ważnych dla procesu odbudowy i przebudowy gospodarki jest kwestia, czy zaciąganie kredytów przez Unię powinno mieć charakter jednorazowy czy stały.

- Roboczy zakres tematyczny, o którym rozmawiamy, powstał na bazie intensywnych kontaktów - zapewnił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Kongresu. Zapowiedział, że Kongres, który już się mocno zmienił, przystosowując się do nowych realiów, odbędzie się w formule hybrydowej z nastawieniem na osobisty udział, ale jednocześnie z transmitowanymi sesjami i szeroką dostępnością.

Więcej konkluzji

Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego, namawiał do „tworzenia siły Kongresu jako instytucji”. Postulat postawienia akcentu na formalnie opracowane wnioski pokongresowe, rolę think tanku, jaką miałby na siebie przyjąć Kongres, powracały w wypowiedziach wielu uczestników spotkania, którzy podkreślali znaczenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego dla debaty publicznej w 
Polsce i UE.

Aktywności, których wzmocnienie proponowano, mają już teraz miejsce.

- Kongres trwa de facto okrągły rok. Utrzymujemy kontakt z uczestnikami i partnerami. Powstają raporty i opracowania - przypomniał Wojciech Kuśpik.

Kongres od lat buduje swoją pozycję i, jako jedno z nielicznych tego typu wydarzeń, poddaje się dorocznej ocenie uczestników. Wśród czynników, które w największym stopniu wpływają na satysfakcję z uczestnictwa w Kongresie, są te związane z jego merytoryczną stroną (interesujące opinie, tematyka wystąpień i debat możliwość zapoznania się z nowymi trendami w gospodarce). Merytoryczny aspekty wydarzenia uczestnicy XIII edycji w 2021 r. ocenili na 8,3 w 10-stopniowej skali (BCMM - Badania Marketingowe). Bogata, zróżnicowana i powstała na fundamencie dialogu agenda przyczynia się znacząco do tak wysokiej oceny.

Czytaj także: Dostępny jak nigdy wcześniej. Europejski Kongres Gospodarczy w ocenie uczestników

Kongres ze względu na swój zasięg oddziaływania przyciąga zewnętrzne inicjatywy, nawiązuje partnerskie współprace. W roku 2022 nowym wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi będzie Europejskie Forum Młodych Liderów.

Więcej nauki

- Cieszę się, że temat nauki znalazł się tak wysoko w agendzie - stwierdziła Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - To zbiega się z nadaniem Katowicom tytułu Europejskiej Stolicy Nauki. Nauka to motor rozwoju regionu i kraju. Poprzez naukę można zmieniać gospodarkę.

Jej zdaniem potrzebujemy debaty, jak kształcić liderów, pokazania, że nauka integruje się z biznesem, stając się kategorią gospodarczą.

Konieczność przygotowania kadr dla przemysłu przyszłości, także w ramach tzw. cyfrowego uniwersytetu podkreślał Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

- Uczelnie powinny być ośrodkami „maszynami transformacji” - stwierdził Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Podkreślał, że przyszłością uczelni jest rola publicznych think tanków, gdzie obywatel może zadać pytanie i uzyskać najlepsze z możliwych pytań.

- Wstępny zakres tematyczny to bogaty zasób - ocenił agendę Kongresu Koziołek. - Jeśli to uda się zrealizować - jeszcze z konkluzjami - to będzie imponujące.
Spotkanie Rady EEC w Katowicach. Fot. PTWP (Michał Oleksy)

Więcej energii

Wiele uwag odnosiło się do konkretnych fragmentów agendy, w której współtworzenie członkowie Rady żywo się angażują.

- Sugerowałbym, by inwestycje potraktować szeroko. To obszar wielu wyzwań związanych z cenami wykonawstwa, konkurencyjnością - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - W perspektywie 2-3 lat tempo rozwoju polskiej gospodarki zależy od tego, czy uda się uruchomić silnik inwestycji.

Jerzy Polaczek, poseł, były minister transportu, zwrócił uwagę na konsekwencje zmian w globalnych łańcuchach dostaw. To jeden z głównych nurtów tematycznych Kongresu,

- Szansą dla polskiego sektora transportu drogowego przy rosnących kosztach transportu morskiego i kolejowego może okazać się operowanie między Azją i Europą - zaznaczył Polaczek.

- Wiele dzieje się w lotnictwie - zauważył Artur Tomasik, szef Związku Regionalnych Portów Lotniczych. - Ważne, byśmy rozmawiali o tym - także w kontekście realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. A jeszcze właściwsze byłoby porozmawianie o lotnictwie za 10-20 lat. O cargo, o niskoemisyjnych napędach, nowych samolotach, roli hubów, jak zmieni się lotnictwo w Europie, gdzie będzie ono konkurować z koleją. 

Konsekwencje polityki energetyczno-klimatycznej dla europejskiej i polskiej gospodarki podkreślał Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, przewodniczący rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. - To segment rozbudowany w agendzie - zauważył. - Obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego będzie powodem zmian w polityce energetycznej wielu krajów Europy, gdzie gaz uważano za źródło stabilizujące Źródła odnawialne w systemie wywołują potrzebę generacji równoważącej ich niestabilność i zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne. Tu duża jest potencjalna rola polityki jądrowej.

Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej postulował, by wzmocnić Kongres projektami KSSE związanymi ze współpracą KSSE z inwestorami z Brazylii, Egiptu, Korei. Inwestycje, ale także handel międzynarodowy i geopolityka to od lat mocny i różnorodny segment kongresowej agendy.

- Lokalny kontekst, jaki polskie firmy mogą wnieść do zielonej transformacji - taki temat zaproponował Tomasz Wolanowski, prezes ABB w Polsce. - Moglibyśmy zmienić narrację wokół zielonej transformacji, by nie mówić o niej tylko jako koszcie, lecz także o tym, że tworzy ona wartościowe, przyszłościowe miejsca pracy.

Więcej o Europejskim Kongresie Gospodarczym można dowiedzieć się na eecpoland.eu

* * *

Wkrótce EEC Trends - kolejny kamień milowy w drodze do kwietniowego Kongresu. To rodzaj merytorycznego preludium EEC w formule jednodniowego spotkania z bogatym programem obejmującym najważniejsze wątki EEC. EEC Trends zaplanowano na 20 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej: Nasza styczniowa konferencja tuż za progiem. Przybywa ciekawych gości

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie