Energetyka zawodowa i sieci ciepłownicze starają się przyczyniać do tego, żeby powietrze było czystsze – mówi Jacek Ławrecki.

Zapotrzebowanie na zielone kompetencje jest coraz większe wraz z rosnącym znaczeniem zrównoważonego rozwoju gospodarki. O skutecznym kreowaniu świadomych postaw w zakresie odpowiedzialności za stan środowiska dyskutowano podczas debaty „Zielona edukacja”, która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

O tym, jaka jest rola biznesu w zielonej edukacji i jakie zagadnienia powinny być nieodłącznym jej elementem, mówił Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji w międzynarodowej firmie energetycznej Fortum.

- Niezbędna jest edukacja w obszarach związanych z produkcją energii, ale także z jakością powietrza. W naszej świadomości już od najmłodszych lat funkcjonuje stereotyp, zgodnie z którym sielski krajobraz kojarzy się nam z domkiem w otoczeniu drzew, nad którym unosi się dym z komina. Z kolei smog kojarzy nam się z zanieczyszczeniem powietrza, którego źródłem jest wyposażona w ogromny komin elektrownia czy elektrociepłownia. Tymczasem dziś już wiemy, że jest akurat dokładnie odwrotnie. Zanieczyszczenia biorą się z domowych kominów, zaś energetyka zawodowa i sieci ciepłownicze starają się przyczyniać do tego, żeby powietrze było czystsze - zwracał uwagę Jacek Ławrecki. - Staramy się więc edukować zarówno dzieci, jak i dorosłych, mówimy o energii, ale właśnie w aspekcie środowiskowym, o gospodarce obiegu zamkniętego, o tym, aby odpady nie musiały lądować na wysypiskach, gdyż można je wykorzystać także w energetyce - zaznaczył.

O potrzebie zielonej edukacji w kontekście zrównoważonej gospodarki wypowiadała się Zofia Piwowarek, Head of Climate Positive Programme United Nations Global Compact Network Poland.

- Od 20 lat dostrzegamy, że wzrost PKB w Polsce nie wiąże się bezpośrednio ze wzrostem zużycia energii. Dotykamy więc problematyki alternatywnych źródeł energii i edukacji, jeśli chodzi o ich wykorzystanie i o transformacje energetyczną. Edukacja w tym zakresie jest zatem niezbędna - stwierdziła w trakcie debaty „Zielona edukacja” Weronika Szyszka, wiceprezeska zarządu United Nations Association Poland.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie