Tauron Wydobycie wznowi drążenie Szybu Grzegorz.

Tauron Wydobycie w 2022 zaplanował produkcję węgla na poziomie 5,1 miliona ton. Ze względu na duże zapotrzebowanie energetyki i odbiorców indywidualnych będzie ograniczać redukcję mocy produkcyjnych tylko o 20 tysięcy ton rocznie, zamiast wcześniej planowanych 100 tysięcy ton. Pozwoli to zwiększyć do 2030 roku dostawy na rynek o łącznie 6,5 miliona ton.

W pierwszej połowie 2021 roku popyt na węgiel z Taurona Wydobycia był na tak niskim poziomie, że konieczne było ograniczenie wydobycia, a zwały były pełne. W ciągu zaledwie kilku miesięcy nastąpiło kilka zdarzeń na rynku światowym. Zwiększyło się zapotrzebowanie na energię w Chinach, gdzie przemysł odbudował się po okresie pandemii, we Francji wystąpiły problemy z reaktorami jądrowymi, w Wielkiej Brytanii produkcja energii z wiatru spadła o ponad 30 procent, a dodatkowo wystąpiły problemy z przesyłaniem energii w zintegrowanym unijnym systemie. To wszystko pośrednio doprowadziło do wystąpienia dodatkowego zapotrzebowania na polski węgiel.

Tauron Wydobycie skokowo zaczął w 2021 roku zwiększać wydobycie z około 300 tysięcy ton w maju do 500 tysięcy w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. W IV kwartale łączne wydobycie wyniosło 1,45 miliona ton. W I kwartale 2022 roku wydobycie utrzymano na podobnym poziomie.

- W całym 2021 roku wydobyliśmy 5,15 miliona ton węgla, a naszym głównym odbiorcą jest energetyka zawodowa. Chcąc realizować wszystkie zamówienia wprowadziliśmy wydobycie w soboty. Jednak trzeba pamiętać, że jesteśmy sygnatariuszem umowy społecznej podpisanej w maju ubiegłego roku, w ramach której zobowiązaliśmy się do ograniczania mocy produkcyjnych rocznie o 100 tysięcy ton. Jednak teraz, gdy występują niedobory na rynku, w porozumieniu z resortem aktywów państwowych, podjęliśmy decyzję, że będziemy redukować wydobycie tylko o 20 tysięcy ton w ciągu kolejnych kilku lat. Dlatego na ten rok przewidujemy, że wyprodukujemy 5,1 miliona ton. Dodatkowo wznawiamy drążenie Szybu Grzegorz, który ułatwi nam dostęp do nowych złóż i zapewni możliwość tańszej eksploatacji - powiedział podczas panelu" Górnictwo" na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym prezes Taurona Wydobycia Jacek Pytel.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie