Wiemy wokół jakich zagadnień będzie koncentrował się EEC 2024

Na stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest już dostępny zarys przyszłej agendy EEC 2024. Tematy, które tam się znalazły, będą jeszcze przedmiotem dalszych konsultacji.

  • Przedstawiamy wstępny zestaw tematów 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego opracowany z wykorzystaniem propozycji i sugestii przedstawicieli środowiska EEC.
  • Zakres tematyki dostępny jest także na stronie wydarzenia.
  • Europejski Kongres Gospodarczy (EEC2024) odbędzie się w dniach 7-9 maja 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Obecny zakres tematyczny Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2024 koncentruje się wokół 16 zagadnień, które zostały wypracowane przez środowisko i ekspertów związanych z EEC.

Przed nami XVI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Zestaw zagadnień jest traktowany jako szeroki fundament przyszłej agendy wydarzenia. Niektóre z tematów przybiorą kształt debaty czy panelu, a inne posłużą prezentacji - zgodnie z koncepcją zróżnicowania form wydarzeń, które ostatecznie złożą się na bogaty program trzydniowego kongresu.

Wśród tematów nie zabraknie kwestii związanych z miejscem Polski we Wspólnocie Europejskiej w związku z 20. rocznicą akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, w ramach dyskusji nie powinno zabraknąć również trudnych tematów, jak integracja naszego kraju ze strefą euro.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie Kongresu w sprawy dotyczące energetyki i klimatu, także o w 2024 roku będziemy rozmawiać o głównych wyzwaniach stojących przed transformacją energetyczną w Europie i na Świecie. Spojrzymy także na ważne z perspektywy Śląska i całej Polski kwestie dekarbonizacji, wygaszania kopalń, zwiększania wydajności odnawialnych źródeł energii oraz rozwój energii atomowej.

Na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym pojawią się również dyskusje koncentrujące się na najnowszych technologiach, sztucznej inteligencji, budownictwie czy uregulowaniach rynku pracy.

Oto główne nurty tematyczne XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego:

  • EUROPA, GEOPOLITYKA I GOSPODARKA

20. rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej. Od bilansu ku przyszłości. Scenariusze wielu poziomów europejskiej integracji a przygotowania do kolejnego rozszerzenia. UE na globalnym rynku - dylematy rozwojowe i konkurencyjność gospodarki. Multikryzys, nowe zagrożenia i odporność. Ukraina w drodze do Europy: konsekwentne wsparcie i plany odbudowy.

  • ENERGIA,TRANSFORMACJA, BEZPIECZEŃSTWO

Nowa definicja bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Czego oczekują biznes i inwestorzy, by mocniej zaangażować się w transformację sektora energii? Energetyka zielona i rozproszona - perspektywy. OZE - na jakie zmiany czeka branża? Technologie wspierające zielony kierunek. Jak zapewnić stabilność i elastyczność: węgiel, gaz, źródła odnawialne, atom.

  • KLIMAT I ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA

Polityka klimatyczna i gospodarka - biznes w przebudowie. Zielone inwestycje - jak inicjować i zasilać; rola sektora finansowego. ESG w strategiach firm, we współpracy gospodarczej, w łańcuchach dostaw. Greenwashing - jak nie dać się nabrać? Zielony biznes: motywacje, transparentność działań, efekty. Rola dużych podmiotów i firm sektora finansowego w dekarbonizacji gospodarki. Nauka i technologie dla transformacji.

  • CYFROWA GOSPODARKA, NOWE TECHNOLOGIE

Najważniejsze trendy technologiczne przyszłości. W jakie technologie inwestować? Sztuczna inteligencja – ikona cyfrowej rewolucji. Jak zachęcać do inwestowania w cyfryzację? Zapotrzebowanie na technologie a zielona transformacja i efektywność energetyczna. Infrastruktura dla cyfrowego przyspieszenia. Nauka, edukacja i kadry dla „gospodarki jutra". Cyberbezpieczeństwo.

  • INWESTYCJE I FINANSE

Inwestycje prywatne: warunki, motywy decyzji, finansowanie. KPO i inne unijne źródła środków rozwojowych. Europejskie priorytety a polski potencjał i potrzeby inwestycyjne: infrastruktura, zrównoważona gospodarka, odporność, wiedza, cyfryzacja, innowacyjność. Zielone finanse.

  • PRAWO A GOSPODARKA

System wymiaru sprawiedliwości w Polsce a działalność gospodarcza. Stabilizacja otoczenia prawnego gospodarki – czego trzeba, by to osiągnąć? Proces legislacyjny biorący pod uwagę skutki aktów prawa dla gospodarki. Przewlekłość procedur sądowych. Stabilny i funkcjonalny porządek prawny dla wzrostu gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości. Jak uzdrowić relacje państwo-biznes?

  • MIGRACJE, RÓŻNORODNOŚĆ, RYNEK PRACY

Trendy migracyjne jako wyzwanie dla Europy. Polityka migracyjna na szczeblu unijnym i krajowym. Migranci na rynku pracy: kwalifikacje, adaptacja, prawo i procedury. Różnorodność i inkluzywność jako trend społeczny zmieniający zarządzanie zespołami.

Cała agenda dostępna jest na stronie EEC 2024.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie