10:00-12:00

 • Inna Europa w innym świecie - sesja inauguracyjna

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Inna Europa w innym świecie - sesja inauguracyjna

  Potrzebny nowy pomysł na Europę – „niech będzie jak dawniej” już nie działa. Przemiany polityczne w Europie przechylającej się w kierunku populizmu, izolacjonizmu – ich wpływ na warunki prowadzenia biznesu. Co ma do zaproponowania europejska opcja związana z ideą wolnego rynku w gospodarce i demokracją w polityce? Gospodarcza Europa po Brexicie. Skutki rozwodu dla wymiany gospodarczej, europejskiego rynku pracy, finansów. Prawdopodobieństwo innych exitów – efekt odstraszania? Możliwe zmiany w europejskiej polityce spójności (zmniejszenie jej budżetu i zorientowanie w większym stopniu na konkurencyjność). Europa dwóch prędkości – scenariusz w realizacji? Nowa rola i pozycja strefy euro. Co z krajami „drugiej prędkości”? Państwa Europy Centralnej wobec wewnętrznych przeobrażeń Unii.

  • Jerzy Buzek

   Stanowisko: poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC

  • Mikuláš Dzurinda

   Stanowisko: prezes, Wilfried Martens Centre for European Studies

  • Jan Fischer

   Stanowisko: premier Republiki Czeskiej w latach 2009-2010

  • Andrius Kubilius

   Stanowisko: premier Litwy w latach 1999-2000 oraz 2008-2012

  • Konrad Szymański

   Stanowisko: sekretarz stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

12:30-14:00

 • IV rewolucja przemysłowa - nasza współczesność

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  IV rewolucja przemysłowa – nasza współczesność

  Wyczerpanie dotychczasowych motorów wzrostu gospodarczego. Gospodarka oparta na wiedzy a model rozwojowy Europy. Reindustrializacja – hasło a realizacja. Nowoczesny przemysł fundamentem rozwoju – w kierunku europejskich specjalizacji. Jak się dziś kreuje wartość w gospodarce – międzynarodowy podział pracy i światowe potęgi wobec rozwoju technologii. Oblicza innowacyjności – znaczenie sektora badawczo-rozwojowego w europejskim przemyśle. Jak to sfinansować, jak to sprzedać, czyli innowacje na rynku. Digitalizacja gospodarki – szanse i pułapki. Zarządzanie informacją i wielkimi zbiorami danych wyzwaniem dla biznesu, administracji, obywatela. Cyberzagrożenia – lepiej zapobiegać.

 • Plan Junckera - ważne europejskie doświadczenie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Plan Junckera - ważne europejskie doświadczenie

  • Inwestycje realizowane w ramach tzw. Planu Junckera – bilans dotychczasowych działań
  • Kontynuacja? Na jakich zasadach? Z jakim budżetem?
  • Beneficjenci mają głos – case studies wybranych projektów
  • Co można było zrobić lepiej – wskazania na przyszłość
 • Partnerstwo - warunek rozwoju polskich metropolii

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Partnerstwo - warunek rozwoju polskich metropolii

  • Źródła władzy na obszarze metropolitalnym: administracja publiczna, środowiska biznesu i wiedzy, obywatele
  • Jeden obszar – wspólne cele. Kompetencje i współpraca środowisk a realizacja funkcji metropolitalnych
  • Modele efektywnej współpracy: partnerstwo publiczno-publiczne, publiczno-społeczne, publiczno-prywatne i partnerstwo z podmiotami własnymi
 • Nowy kapitalizm - ale jaki?

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Nowy kapitalizm – ale jaki?

  Ratujmy kapitalizm przed nim samym? – próba diagnozy. Liberalna doktryna gospodarcza w ogniu krytyki. Jeśli nie rynek i wolność gospodarcza, to co? Wzrost nie za wszelką cenę – w poszukiwaniu równowagi. Odpowiedzialny rozwój w nowym kontekście. Społeczne obowiązki gospodarki: środowisko, zdrowie, etyka. Migracje i kryzysy a rynek pracy w Europie. Nowe odpowiedzi na tradycyjne pytanie: ile państwa w gospodarce? Państwo jako regulator, kreator polityki gospodarczej, właściciel firm i inwestor – co na to wolny rynek? Rola sektora prywatnego w rozwoju rynku i gospodarki. Pomysł, który zmienia świat – kreatywna siła w gospodarce i życiu społecznym. Misja a zysk – pozorne sprzeczności? Rola lidera we współczesnych organizacjach biznesowych: osobowość i standard etyczny, decyzje i ich konsekwencje.

 • Polski szpital 2017 - część I

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polski szpital 2017 - część I

  • Sieć szpitali – co wiemy w maju 2017 roku?
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – wnioski dla lecznictwa stacjonarnego
  • Sytuacja finansowa szpitali w Polsce
  • Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w szpitalach – dyskusja o budżetowaniu, ryczałtach i konkursach
  • Koordynacja czy konkurencja – czy w każdym powiecie musi być szpital?
  • Roman Kolek

   Stanowisko: wicemarszałek województwa opolskiego

  • Ligia Kornowska

   Stanowisko: ekspert, Fundacja im. Lesława A. Pagi

  • Andrzej Mądrala

   Stanowisko: wiceprezydent, Pracodawcy RP

  • Jerzy Szafranowicz

   Stanowisko: dyrektor, Śląski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia

  • Jan Talaga

   Stanowisko: dyrektor naczelny, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  • Krystian Wita

   Stanowisko: p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

  • Mariusz Wołosz

   Stanowisko: wiceprezes, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego

  • Piotr Wróbel

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia

 • Start-upy - nowa kultura w biznesie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Start-upy – nowa kultura w biznesie

  • Start-upowa rewolucja. Moda czy faktyczne przewartościowanie w gospodarce?
  • Rola młodej przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Optyka wielkich firm i korporacji
  • Skok w innowacje. Współpraca małych z potentatami. Co możemy sobie dać?
  • Pozwólmy sobie stracić? Niepowodzenie w start-upie i w tradycyjnej firmie. Wsparcie dla start-upów a akceptacja ryzyka
 • Spotkania gospodarcze Polska-Kazachstan

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Spotkania gospodarcze Polska-Kazachstan

  • Aktualny stan dwustronnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej. Przyczyny, bariery, oczekiwania
  • Sytuacja gospodarcza Kazachstanu i Polski. Podobieństwa i różnice. Tempo i kierunki rozwoju
  • Surowce i ich wydobycie w Kazachstanie szansą dla polskiego przemysłu maszynowego (zaplecze górnictwa)
  • Perspektywy rozwoju infrastruktury w Kazachstanie. Budownictwo oraz transport i logistyka jako kluczowe obszary zainteresowania polskich firm
  • Możliwości kooperacji w sektorach: rolno-spożywczym, farmaceutycznym, petrochemicznym i obronnym oraz w technologiach dla ochrony środowiska
  • Inwestor w Kazachstanie i w Polsce – oferta specjalnych stref ekonomicznych. Inne narzędzia promowania, pozyskiwania i wspierania inwestycji w obu krajach
  • Światowa wystawa EXPO 2017 w Astanie. Dlaczego „Energia przyszłości”? Znaczenie wydarzenia dla rozwoju współpracy gospodarczej
  • Sergey Anashkin

   Stanowisko: wiceprezes, KTZ Express

  • Andrzej Cieszkowski

   Stanowisko: ambasador RP w Gruzji w latach 2013-2016, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

  • Nina Dobrzyńska

   Stanowisko: zastępca prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  • Surojit Ghosh

   Stanowisko: CSE BD Tax Leader, EY

  • Piotr Guzowski

   Stanowisko: prezes, Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa

  • Sayasat Nurbek

   Stanowisko: dyrektor zarządzający, Astana International Financial Center

  • Abay Sarkulov

   Stanowisko: prezes, DAMU Entrepreneurship Development Fund JSC

  • Tomasz Zapalski

   Stanowisko: I sekretarz, Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie, Kazachstan

 • IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część I)

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część I)

  • Afryka po przejściach. Czy to nadal kontynent nadziei? Panorama kontynentu, kraje i regiony z potencjałem rozwojowym
  • Inwestycyjna podaż i popyt. Co mogą zaoferować środkowoeuropejskie firmy, a jakie są oczekiwania afrykańskich partnerów? W poszukiwaniu nisz rynkowych
  • Bilans dotychczasowych osiągnięć, przykłady udanych biznesowych strategii na kontynencie, przyczyny niepowodzeń
  • Rola państwa we wspieraniu działalności na rynkach afrykańskich – dyplomacja ekonomiczna, wsparcie finansowe, doradztwo
  • Współpraca buduje – możliwości biznesowego partnerstwa firm środkowoeuropejskich w Afryce. Partnerstwo firm europejskich i afrykańskich
  • Maciej Fałkowski

   Stanowisko: zastępca dyrektora, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

  • Wojciech Fedko

   Stanowisko: członek zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

  • Zabusu Danny Kambo

   Stanowisko: szef grupy ds. budownictwa i realizacji zadań, RENDEAVOUR – Africa’s Urban Developer

  • Monika Kośko

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, Ursus SA

  • Philip Mibenge

   Stanowisko: prezes, Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa

  • Ibrahim M. Mohamed

   Stanowisko: sekretarz stanu, Ministerstwo Górnictwa, Kenia

  • Jerzy Pietrucha

   Stanowisko: prezes zarządu, Grupa Pietrucha

  • Adam Sofuł

   Stanowisko: dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

  • Robert Zduńczyk

   Stanowisko: prezes, Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

13:00-14:00

 • Prezentacja strategii Polskiej Grupy Górniczej

  PRELEGENCI
   
  • Tomasz Rogala

   Stanowisko: prezes zarządu, Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

14:45-16:30

 • Człowiek w centrum - gospodarka, rynek, praca

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Człowiek w centrum – gospodarka, rynek, praca

  Praca i pracownik a hierarchia wartości w gospodarce. Człowiek jest najważniejszy – od hasła do zarządzania. Potencjał w głowach, czyli zasoby ludzkie europejskich gospodarek. Kwalifikacje decydują o szansach rozwojowych.

  Dysproporcje, wewnętrzne zróżnicowanie i stopień otwartości europejskiego rynku pracy. Migracje, drenaż mózgów, rywalizacja o najzdolniejszych. Jak technologie przyszłości zmieniają życie prywatne i zawodowe? XYZ, czyli nowe pokolenia pracowników – problem czy atut? Zmiany w krajowych systemach edukacji wobec oczekiwań pracodawców. Jak kształcić dla rynku w realiach ciągłej zmiany? Kapitał społeczny, dobro deficytowe.

  • Jakub Dzik

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Impel SA

  • Jarosław Gowin

   Stanowisko: Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Polska

  • Igor Janke

   Stanowisko: partner, Firma Doradcza Bridge Sp. z o.o.

  • Władysław Kosiniak-Kamysz

   Stanowisko: Poseł na Sejm RP, Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 2011-2015

  • Adam Krzanowski

   Stanowisko: prezes zarządu, Grupa Nowy Styl

  • Preston McAfee

   Stanowisko: główny ekonomista, Microsoft Corporation

  • Maciej Witucki

   Stanowisko: prezes zarządu, Work Service SA

 • Forum Gospodarcze Polska-Indie

  PRELEGENCI
   

  Forum Gospodarcze Polska-Indie

  • Santanu Basu

   Stanowisko: prezes zarządu, West Bengal Power Development Corporation LTd.

  • Ajay Bisaria

   Stanowisko: Ambasador Indii w Polsce

  • Surojit Ghosh

   Stanowisko: CSE BD Tax Leader, EY

  • Ashutosh Ghosh

   Stanowisko: prorektor, Uniwersytet Kalkuty

  • Lucyna Jaremczuk

   Stanowisko: Radca Generalny, Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Polska

  • Kazimierz Karolczak

   Stanowisko: Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  • S. Kishore

   Stanowisko: sekretarz stanu, Departament Energetyki oraz Niekonwencjonalnych Źródeł Energii, Bengal Zachodni

  • Maciej Korbasiewicz

   Stanowisko: prezes zarządu, Bolix SA

  • Manoj Kumar

   Stanowisko: General Manager & Regional Director, Coal India Limited

  • J.J Singh

   Stanowisko: prezes, Indyjsko-Polska Handlowo-Przemysłowa

  • Tomasz Wiśniewski

   Stanowisko: radca, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

 • Grupa Wyszehradzka (V4) - nowy rozdział współpracy

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Grupa Wyszehradzka (V4) – nowy rozdział współpracy

  • Przyszłość Czworokąta w zmieniającej się Europie. Mocna Grupa w mocnej Unii?
  • Co nas łączy, co nas dzieli – efektywna współpraca mimo różnic?
  • Obszary wspólnego działania: infrastruktura, energetyka i surowce, polityka migracyjna, wsparcie dla Bałkanów
  • Pragmatyzm, solidarność, bezpieczeństwo. V4 wobec sytuacji na wschodzie Europy i polityki wschodniej UE
  • Aleš Chmelař

   Stanowisko: główny ekonomista, Kancelaria Rady Ministrów Republiki Czeskiej

  • Martin Ehl

   Stanowisko: redaktor naczelny, Dziennik Gospodarczy Hospodářské Noviny

  • Mateusz Gniazdowski

   Stanowisko: Wicedyrektor, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)

  • Tomáš Strážay

   Stanowisko: Szef Programu Badania Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (RC SFPA)

  • Grzegorz Ślubowski

   Stanowisko: dziennikarz, publicysta, Polskie Radio

  • Anna Tamási

   Stanowisko: Research Fellow, Instytut Spraw Międzynarodowych i Handlu (IFAT), Węgry

 • Przede wszystkim inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przede wszystkim inwestycje

  Inwestowanie w czasach niestabilności: ryzyko, bariery, odwaga, profity. Plan Junckera w realizacji – wnioski na gorąco. Klimat inwestycyjny w Europie Centralnej i w Polsce. Nie ile, lecz jak – inwestycje o wysokiej wartości dla gospodarki i rynku pracy. Finansowanie projektów w ramach programów UE. Po pierwsze infrastruktura – główne kierunki inwestycji publicznych. Sztuka konkurowania o inwestorów – narzędzia uniwersalne i specjalne zachęty. Co wstrzymuje, a co stymuluje inwestycje prywatne?

  • Paweł Borys

   Stanowisko: prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

  • Bogusław Chrabota

   Stanowisko: redaktor naczelny, dziennik Rzeczpospolita

  • Hadley Dean

   Stanowisko: prezes, Echo Polska Properties

  • Tomasz Domogała

   Stanowisko: przewodniczący rady nadzorczej, TDJ SA

  • Elina Kamenitzer

   Stanowisko: Head of Division - Operations - Corporate Lending (Germany, Poland and Northern Europe), European Investment Bank (EIB)

  • Tomasz Misiak

   Stanowisko: prezydent rady nadzorczej, Work Service SA

  • Mateusz Morawiecki

   Stanowisko: Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju i finansów, Polska

  • Sanjay Samaddar

   Stanowisko: prezes zarządu, ArcelorMittal Poland

 • Prezentacja publikacji Economic Investment Report on the Republic of Poland przygotowanej przez The European Times

   
 • Polskie inwestycje w świecie - ambicje i weryfikacja

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polskie inwestycje w świecie – ambicje i weryfikacja

  • Dokonania państwowych firm i prywatnych inwestorów weryfikowane poprzez dochodowość inwestycji
  • Nowy kontekst polityczny w świecie i w kraju. Konsekwencje dla różnych branż (miedź i inne surowce, branża naftowa i upstream, chemia)
  • Gdzie nadal są szanse, a gdzie rosną ryzyka? Czy weryfikować plany, włącznie z dezinwestycją? 
  • Wspólne cechy inwestycji, które okazały się odporne na zawirowania w świecie i tym samym opłacalne
  • Inwestowanie w krajach rozwijających się – wspólne korzyści inwestora, gospodarki i lokalnej społeczności
  • Piotr Ambrozowicz

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, OT Logistics SA

  • Mirosław Bendzera

   Stanowisko: prezes zarządu, Famur SA

  • Iwona Chojnowska-Haponik

   Stanowisko: dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

  • Michał Jezioro

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. rozwoju, KGHM Polska Miedź SA

  • Cezariusz Kwaterski

   Stanowisko: naczelnik, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  • Marek Tejchman

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

  • Agata Zgliczyńska

   Stanowisko: dyrektor inwestycyjny ds. finansowania klientów strategicznych, ING Bank Śląski SA

 • Polski szpital 2017 - część II

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polski szpital 2017 - część II

  • Bezpieczny szpital, czyli jaki?
  • Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania szpitali – wybrane zagadnienia
  • IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) – perspektywa płatnika, menedżera i organu tworzącego
  • Odtwarzanie infrastruktury budowlano-technicznej szpitali – to nie jest tylko polski problem
  • Restrukturyzacja szpitala
  • Organizacja usług przy pacjentach w kontekście regulacji podatkowych
  • Ewa Górska-Herezo

   Stanowisko: prezes zarządu, Impel Cleaning Sp. z o.o.

  • Sylwia Grzesiak-Ambroży

   Stanowisko: dyrektor, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  • Henryk Kromołowski

   Stanowisko: dyrektor, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

  • Marcin Kulicki

   Stanowisko: prezes zarządu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

  • Jakub Matusiak

   Stanowisko: dyrektor, Dział prawno-podatkowy, PwC

  • Piotr Nowicki

   Stanowisko: dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

  • Ryszard Rotaub

   Stanowisko: Dziennikarz, Rynek Zdrowia

  • Jerzy Szafranowicz

   Stanowisko: dyrektor, Śląski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia

  • Krystian Wita

   Stanowisko: p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

 • Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  PRELEGENCI
   

  Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  • Izabela Albrycht

   Stanowisko: prezes zarządu, Instytut Kościuszki

  • Sagiv Filler

   Stanowisko: dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, ECI

  • Tal Goldstein

   Stanowisko: główny strateg, Izraelska Krajowa Dyrekcja ds. Cybernetyki (INCD), Kancelaria Premiera

  • Eugene Kandel

   Stanowisko: CEO, Start-Up Nation Central

  • Iddo Moed

   Stanowisko: koordynator ds. cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Izrael

  • Paweł Pudłowski

   Stanowisko: dyrektor ds. rozwoju i spraw rządowych, Marathon Oil Polska Sp. z o.o.

  • Itzik Vager

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. zarządzania produktem i rozwoju działalności, Verint

 • IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część II)

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część II)

  • Bezpieczeństwo biznesu w Afryce. Czynniki ryzyka – osobistego, finansowego, prawnego
  • Biznesowe bariery w Afryce – zapewnienie finansowania, stan infrastruktury
  • Rynek pracy w Afryce. Możliwość pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej. Potencjał do współpracy edukacyjnej, zwłaszcza zawodowej
  • Branże z potencjałem – przemysł rolno-spożywczy, wydobywczy, infrastruktura. Szansa dla firm budowlanych. Gdzie firmy z Europy Środkowej mają największe szanse na zaistnienie na kontynencie
  • Afryka – rynek konkurencyjny. Jakiej konkurencji będą musiały stawić czoła firmy z regionu, które kraje są najbardziej aktywne na kontynencie?
  • Wsparcie finansowe dla inwestycji i eksportu. Dostęp do finansowania komercyjnego, ocena ryzyka
  • Znaczenie różnic kulturowych
  • Wojciech Fedko

   Stanowisko: członek zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

  • Zabusu Danny Kambo

   Stanowisko: szef grupy ds. budownictwa i realizacji zadań, RENDEAVOUR – Africa’s Urban Developer

  • Philip Mibenge

   Stanowisko: prezes, Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa

  • Ibrahim M. Mohamed

   Stanowisko: sekretarz stanu, Ministerstwo Górnictwa, Kenia

  • Janusz Musialski

   Stanowisko: marketing director, FEERUM SA

  • Jerzy Pietrucha

   Stanowisko: prezes zarządu, Grupa Pietrucha

  • Adam Sofuł

   Stanowisko: dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

  • Robert Zduńczyk

   Stanowisko: prezes, Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

17:00-18:30

 • Centralny Port Komunikacyjny. Nowy węzeł transportowy Europy

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Centralny Port Komunikacyjny. Nowy węzeł transportowy Europy

  • Priorytety w rozwoju transportu w Polsce. Powiązania z Europą i światem
  • Nowa strategia dla transportu lotniczego w kraju. Założenia i cele
  • Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – polski hub na linii Europa-Azja? Jego potencjalna rola w globalnym układzie transportowo-logistycznym
  • Powiązania CPK z innymi podsystemami transportu (drogi, kolej)
  • Port centralny a duoport warszawski i rozwój lotnisk regionalnych. Sprzeczności, synergie, harmonogramy
  • Budowa CPK. Skala przedsięwzięcia, jego finansowanie, potencjalni partnerzy
  • Znaczenie wielkiej inwestycji dla polskiej gospodarki, rozwoju społecznego i mobilności
 • Inwestycje zagraniczne w Europie Centralnej

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Inwestycje zagraniczne w Europie Centralnej

  • Inwestorzy zagraniczni nie rezygnują w trudnych czasach. Atrakcyjność inwestycyjna krajów Europy Centralnej
  • Zachęty i wymagania. Jak są traktowani inwestorzy zagraniczni w państwach V4?
  • Proinwestycyjna polityka państwa – punkt widzenia inwestorów
  • Inwestycje wartościowe, pożądane, przyciągane – punkt widzenia państwa
  • Patryk Borzęcki

   Stanowisko: Associate Director, Regional Head of Manufacturing and Services, CSEE, European Bank for Reconstruction and Development

  • Iwona Chojnowska-Haponik

   Stanowisko: dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

  • Adam Czerniak

   Stanowisko: główny ekonomista, Polityka INSIGHT

  • Marcin Diakonowicz

   Stanowisko: partner w dziale audytu, lider German Desk, Deloitte

  • Michael Kern

   Stanowisko: dyrektor generalny, członek zarządu, AHK

  • Colm Murphy

   Stanowisko: dyrektor Zakładu Produkcyjnego, Servier w Polsce

 • Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  PRELEGENCI
   

  Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  • Izabela Albrycht

   Stanowisko: prezes zarządu, Instytut Kościuszki

  • Sagiv Filler

   Stanowisko: dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, ECI

  • Ram Levi

   Stanowisko: CEO, Konfidas

  • Matan Scharf

   Stanowisko: dyrektor naczelny, założyciel, cycuro.com

  • Tomer Bar Shalom

   Stanowisko: dział ds. rozwoju działalności, Claroty

  • Itzik Vager

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. zarządzania produktem i rozwoju działalności, Verint

17:00-18:45

 • Energetyka w Europie - najważniejsze pytania

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Energetyka w Europie – najważniejsze pytania

  Jak regulacje na szczeblu UE zaważą na rozwoju energetyki – Pakiet klimatyczny, Pakiet zimowy, system EU ETS. Droga do Unii Energetycznej – zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna energia w Europie. Krajowe strategie energetyczne – dokąd zmierzamy? Rewolucja technologiczna i jej skutki: magazynowanie energii, elektromobilność, energetyka rozproszona i prosumencka, nowe rozwiązania w energetyce odnawialnej. Aby moc była z nami – ile kosztuje bezpieczeństwo energetyczne? Energia dla przemysłu – pewna, dostępna i tania. Czy to możliwe?

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie