10:00-12:00

 • Inna Europa w innym świecie - sesja inauguracyjna

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Inna Europa w innym świecie - sesja inauguracyjna

  Potrzebny nowy pomysł na Europę – „niech będzie jak dawniej” już nie działa. Przemiany polityczne w Europie przechylającej się w kierunku populizmu, izolacjonizmu – ich wpływ na warunki prowadzenia biznesu. Co ma do zaproponowania europejska opcja związana z ideą wolnego rynku w gospodarce i demokracją w polityce? Gospodarcza Europa po Brexicie. Skutki rozwodu dla wymiany gospodarczej, europejskiego rynku pracy, finansów. Prawdopodobieństwo innych exitów – efekt odstraszania? Możliwe zmiany w europejskiej polityce spójności (zmniejszenie jej budżetu i zorientowanie w większym stopniu na konkurencyjność). Europa dwóch prędkości – scenariusz w realizacji? Nowa rola i pozycja strefy euro. Co z krajami „drugiej prędkości”? Państwa Europy Centralnej wobec wewnętrznych przeobrażeń Unii.

  • Jerzy Buzek

   Stanowisko: poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC

  • Mikuláš Dzurinda

   Stanowisko: prezes, Wilfried Martens Centre for European Studies

  • Jan Fischer

   Stanowisko: premier Republiki Czeskiej w latach 2009-2010

  • Andrius Kubilius

   Stanowisko: premier Litwy w latach 1999-2000 oraz 2008-2012

  • Konrad Szymański

   Stanowisko: sekretarz stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

12:30-14:00

 • IV rewolucja przemysłowa - nasza współczesność

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  IV rewolucja przemysłowa – nasza współczesność

  Wyczerpanie dotychczasowych motorów wzrostu gospodarczego. Gospodarka oparta na wiedzy a model rozwojowy Europy. Reindustrializacja – hasło a realizacja. Nowoczesny przemysł fundamentem rozwoju – w kierunku europejskich specjalizacji. Jak się dziś kreuje wartość w gospodarce – międzynarodowy podział pracy i światowe potęgi wobec rozwoju technologii. Oblicza innowacyjności – znaczenie sektora badawczo-rozwojowego w europejskim przemyśle. Jak to sfinansować, jak to sprzedać, czyli innowacje na rynku. Digitalizacja gospodarki – szanse i pułapki. Zarządzanie informacją i wielkimi zbiorami danych wyzwaniem dla biznesu, administracji, obywatela. Cyberzagrożenia – lepiej zapobiegać.

 • Plan Junckera - ważne europejskie doświadczenie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Plan Junckera - ważne europejskie doświadczenie

  • Inwestycje realizowane w ramach tzw. Planu Junckera – bilans dotychczasowych działań
  • Kontynuacja? Na jakich zasadach? Z jakim budżetem?
  • Beneficjenci mają głos – case studies wybranych projektów
  • Co można było zrobić lepiej – wskazania na przyszłość
 • Partnerstwo - warunek rozwoju polskich metropolii

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Partnerstwo - warunek rozwoju polskich metropolii

  • Źródła władzy na obszarze metropolitalnym: administracja publiczna, środowiska biznesu i wiedzy, obywatele
  • Jeden obszar – wspólne cele. Kompetencje i współpraca środowisk a realizacja funkcji metropolitalnych
  • Modele efektywnej współpracy: partnerstwo publiczno-publiczne, publiczno-społeczne, publiczno-prywatne i partnerstwo z podmiotami własnymi
 • Nowy kapitalizm - ale jaki?

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Nowy kapitalizm – ale jaki?

  Ratujmy kapitalizm przed nim samym? – próba diagnozy. Liberalna doktryna gospodarcza w ogniu krytyki. Jeśli nie rynek i wolność gospodarcza, to co? Wzrost nie za wszelką cenę – w poszukiwaniu równowagi. Odpowiedzialny rozwój w nowym kontekście. Społeczne obowiązki gospodarki: środowisko, zdrowie, etyka. Migracje i kryzysy a rynek pracy w Europie. Nowe odpowiedzi na tradycyjne pytanie: ile państwa w gospodarce? Państwo jako regulator, kreator polityki gospodarczej, właściciel firm i inwestor – co na to wolny rynek? Rola sektora prywatnego w rozwoju rynku i gospodarki. Pomysł, który zmienia świat – kreatywna siła w gospodarce i życiu społecznym. Misja a zysk – pozorne sprzeczności? Rola lidera we współczesnych organizacjach biznesowych: osobowość i standard etyczny, decyzje i ich konsekwencje.

 • Polski szpital 2017 - część I

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polski szpital 2017 - część I

  • Sieć szpitali – co wiemy w maju 2017 roku?
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – wnioski dla lecznictwa stacjonarnego
  • Sytuacja finansowa szpitali w Polsce
  • Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w szpitalach – dyskusja o budżetowaniu, ryczałtach i konkursach
  • Koordynacja czy konkurencja – czy w każdym powiecie musi być szpital?
  • Roman Kolek

   Stanowisko: wicemarszałek województwa opolskiego

  • Ligia Kornowska

   Stanowisko: ekspert, Fundacja im. Lesława A. Pagi

  • Andrzej Mądrala

   Stanowisko: wiceprezydent, Pracodawcy RP

  • Jerzy Szafranowicz

   Stanowisko: dyrektor, Śląski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia

  • Jan Talaga

   Stanowisko: dyrektor naczelny, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  • Krystian Wita

   Stanowisko: p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

  • Mariusz Wołosz

   Stanowisko: wiceprezes, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego

  • Piotr Wróbel

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia

 • Start-upy - nowa kultura w biznesie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Start-upy – nowa kultura w biznesie

  • Start-upowa rewolucja. Moda czy faktyczne przewartościowanie w gospodarce?
  • Rola młodej przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Optyka wielkich firm i korporacji
  • Skok w innowacje. Współpraca małych z potentatami. Co możemy sobie dać?
  • Pozwólmy sobie stracić? Niepowodzenie w start-upie i w tradycyjnej firmie. Wsparcie dla start-upów a akceptacja ryzyka
 • Spotkania gospodarcze Polska-Kazachstan

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Spotkania gospodarcze Polska-Kazachstan

  • Aktualny stan dwustronnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej. Przyczyny, bariery, oczekiwania
  • Sytuacja gospodarcza Kazachstanu i Polski. Podobieństwa i różnice. Tempo i kierunki rozwoju
  • Surowce i ich wydobycie w Kazachstanie szansą dla polskiego przemysłu maszynowego (zaplecze górnictwa)
  • Perspektywy rozwoju infrastruktury w Kazachstanie. Budownictwo oraz transport i logistyka jako kluczowe obszary zainteresowania polskich firm
  • Możliwości kooperacji w sektorach: rolno-spożywczym, farmaceutycznym, petrochemicznym i obronnym oraz w technologiach dla ochrony środowiska
  • Inwestor w Kazachstanie i w Polsce – oferta specjalnych stref ekonomicznych. Inne narzędzia promowania, pozyskiwania i wspierania inwestycji w obu krajach
  • Światowa wystawa EXPO 2017 w Astanie. Dlaczego „Energia przyszłości”? Znaczenie wydarzenia dla rozwoju współpracy gospodarczej
  • Sergey Anashkin

   Stanowisko: wiceprezes, KTZ Express

  • Andrzej Cieszkowski

   Stanowisko: ambasador RP w Gruzji w latach 2013-2016, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

  • Nina Dobrzyńska

   Stanowisko: zastępca prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  • Surojit Ghosh

   Stanowisko: CSE BD Tax Leader, EY

  • Piotr Guzowski

   Stanowisko: prezes, Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa

  • Sayasat Nurbek

   Stanowisko: dyrektor zarządzający, Astana International Financial Center

  • Abay Sarkulov

   Stanowisko: prezes, DAMU Entrepreneurship Development Fund JSC

  • Tomasz Zapalski

   Stanowisko: I sekretarz, Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie, Kazachstan

 • IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część I)

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część I)

  • Afryka po przejściach. Czy to nadal kontynent nadziei? Panorama kontynentu, kraje i regiony z potencjałem rozwojowym
  • Inwestycyjna podaż i popyt. Co mogą zaoferować środkowoeuropejskie firmy, a jakie są oczekiwania afrykańskich partnerów? W poszukiwaniu nisz rynkowych
  • Bilans dotychczasowych osiągnięć, przykłady udanych biznesowych strategii na kontynencie, przyczyny niepowodzeń
  • Rola państwa we wspieraniu działalności na rynkach afrykańskich – dyplomacja ekonomiczna, wsparcie finansowe, doradztwo
  • Współpraca buduje – możliwości biznesowego partnerstwa firm środkowoeuropejskich w Afryce. Partnerstwo firm europejskich i afrykańskich
  • Maciej Fałkowski

   Stanowisko: zastępca dyrektora, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

  • Wojciech Fedko

   Stanowisko: członek zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

  • Zabusu Danny Kambo

   Stanowisko: szef grupy ds. budownictwa i realizacji zadań, RENDEAVOUR – Africa’s Urban Developer

  • Monika Kośko

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, Ursus SA

  • Philip Mibenge

   Stanowisko: prezes, Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa

  • Ibrahim M. Mohamed

   Stanowisko: sekretarz stanu, Ministerstwo Górnictwa, Kenia

  • Jerzy Pietrucha

   Stanowisko: prezes zarządu, Grupa Pietrucha

  • Adam Sofuł

   Stanowisko: dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

  • Robert Zduńczyk

   Stanowisko: prezes, Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

13:00-14:00

 • Prezentacja strategii Polskiej Grupy Górniczej

  PRELEGENCI
   
  • Tomasz Rogala

   Stanowisko: prezes zarządu, Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

14:45-16:30

 • Człowiek w centrum - gospodarka, rynek, praca

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Człowiek w centrum – gospodarka, rynek, praca

  Praca i pracownik a hierarchia wartości w gospodarce. Człowiek jest najważniejszy – od hasła do zarządzania. Potencjał w głowach, czyli zasoby ludzkie europejskich gospodarek. Kwalifikacje decydują o szansach rozwojowych.

  Dysproporcje, wewnętrzne zróżnicowanie i stopień otwartości europejskiego rynku pracy. Migracje, drenaż mózgów, rywalizacja o najzdolniejszych. Jak technologie przyszłości zmieniają życie prywatne i zawodowe? XYZ, czyli nowe pokolenia pracowników – problem czy atut? Zmiany w krajowych systemach edukacji wobec oczekiwań pracodawców. Jak kształcić dla rynku w realiach ciągłej zmiany? Kapitał społeczny, dobro deficytowe.

  • Jakub Dzik

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Impel SA

  • Jarosław Gowin

   Stanowisko: Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Polska

  • Igor Janke

   Stanowisko: partner, Firma Doradcza Bridge Sp. z o.o.

  • Władysław Kosiniak-Kamysz

   Stanowisko: Poseł na Sejm RP, Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 2011-2015

  • Adam Krzanowski

   Stanowisko: prezes zarządu, Grupa Nowy Styl

  • Preston McAfee

   Stanowisko: główny ekonomista, Microsoft Corporation

  • Maciej Witucki

   Stanowisko: prezes zarządu, Work Service SA

 • Forum Gospodarcze Polska-Indie

  PRELEGENCI
   

  Forum Gospodarcze Polska-Indie

  • Santanu Basu

   Stanowisko: prezes zarządu, West Bengal Power Development Corporation LTd.

  • Ajay Bisaria

   Stanowisko: Ambasador Indii w Polsce

  • Surojit Ghosh

   Stanowisko: CSE BD Tax Leader, EY

  • Ashutosh Ghosh

   Stanowisko: prorektor, Uniwersytet Kalkuty

  • Lucyna Jaremczuk

   Stanowisko: Radca Generalny, Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Polska

  • Kazimierz Karolczak

   Stanowisko: Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  • S. Kishore

   Stanowisko: sekretarz stanu, Departament Energetyki oraz Niekonwencjonalnych Źródeł Energii, Bengal Zachodni

  • Maciej Korbasiewicz

   Stanowisko: prezes zarządu, Bolix SA

  • Manoj Kumar

   Stanowisko: General Manager & Regional Director, Coal India Limited

  • J.J Singh

   Stanowisko: prezes, Indyjsko-Polska Handlowo-Przemysłowa

  • Tomasz Wiśniewski

   Stanowisko: radca, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

 • Grupa Wyszehradzka (V4) - nowy rozdział współpracy

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Grupa Wyszehradzka (V4) – nowy rozdział współpracy

  • Przyszłość Czworokąta w zmieniającej się Europie. Mocna Grupa w mocnej Unii?
  • Co nas łączy, co nas dzieli – efektywna współpraca mimo różnic?
  • Obszary wspólnego działania: infrastruktura, energetyka i surowce, polityka migracyjna, wsparcie dla Bałkanów
  • Pragmatyzm, solidarność, bezpieczeństwo. V4 wobec sytuacji na wschodzie Europy i polityki wschodniej UE
  • Aleš Chmelař

   Stanowisko: główny ekonomista, Kancelaria Rady Ministrów Republiki Czeskiej

  • Martin Ehl

   Stanowisko: redaktor naczelny, Dziennik Gospodarczy Hospodářské Noviny

  • Mateusz Gniazdowski

   Stanowisko: Wicedyrektor, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)

  • Tomáš Strážay

   Stanowisko: Szef Programu Badania Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (RC SFPA)

  • Grzegorz Ślubowski

   Stanowisko: dziennikarz, publicysta, Polskie Radio

  • Anna Tamási

   Stanowisko: Research Fellow, Instytut Spraw Międzynarodowych i Handlu (IFAT), Węgry

 • Przede wszystkim inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przede wszystkim inwestycje

  Inwestowanie w czasach niestabilności: ryzyko, bariery, odwaga, profity. Plan Junckera w realizacji – wnioski na gorąco. Klimat inwestycyjny w Europie Centralnej i w Polsce. Nie ile, lecz jak – inwestycje o wysokiej wartości dla gospodarki i rynku pracy. Finansowanie projektów w ramach programów UE. Po pierwsze infrastruktura – główne kierunki inwestycji publicznych. Sztuka konkurowania o inwestorów – narzędzia uniwersalne i specjalne zachęty. Co wstrzymuje, a co stymuluje inwestycje prywatne?

  • Paweł Borys

   Stanowisko: prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

  • Bogusław Chrabota

   Stanowisko: redaktor naczelny, dziennik Rzeczpospolita

  • Hadley Dean

   Stanowisko: prezes, Echo Polska Properties

  • Tomasz Domogała

   Stanowisko: przewodniczący rady nadzorczej, TDJ SA

  • Elina Kamenitzer

   Stanowisko: Head of Division - Operations - Corporate Lending (Germany, Poland and Northern Europe), European Investment Bank (EIB)

  • Tomasz Misiak

   Stanowisko: prezydent rady nadzorczej, Work Service SA

  • Mateusz Morawiecki

   Stanowisko: Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju i finansów, Polska

  • Sanjay Samaddar

   Stanowisko: prezes zarządu, ArcelorMittal Poland

 • Prezentacja publikacji Economic Investment Report on the Republic of Poland przygotowanej przez The European Times

   
 • Polskie inwestycje w świecie - ambicje i weryfikacja

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polskie inwestycje w świecie – ambicje i weryfikacja

  • Dokonania państwowych firm i prywatnych inwestorów weryfikowane poprzez dochodowość inwestycji
  • Nowy kontekst polityczny w świecie i w kraju. Konsekwencje dla różnych branż (miedź i inne surowce, branża naftowa i upstream, chemia)
  • Gdzie nadal są szanse, a gdzie rosną ryzyka? Czy weryfikować plany, włącznie z dezinwestycją? 
  • Wspólne cechy inwestycji, które okazały się odporne na zawirowania w świecie i tym samym opłacalne
  • Inwestowanie w krajach rozwijających się – wspólne korzyści inwestora, gospodarki i lokalnej społeczności
  • Piotr Ambrozowicz

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, OT Logistics SA

  • Mirosław Bendzera

   Stanowisko: prezes zarządu, Famur SA

  • Iwona Chojnowska-Haponik

   Stanowisko: dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

  • Michał Jezioro

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. rozwoju, KGHM Polska Miedź SA

  • Cezariusz Kwaterski

   Stanowisko: naczelnik, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  • Marek Tejchman

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

  • Agata Zgliczyńska

   Stanowisko: dyrektor inwestycyjny ds. finansowania klientów strategicznych, ING Bank Śląski SA

 • Polski szpital 2017 - część II

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polski szpital 2017 - część II

  • Bezpieczny szpital, czyli jaki?
  • Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania szpitali – wybrane zagadnienia
  • IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) – perspektywa płatnika, menedżera i organu tworzącego
  • Odtwarzanie infrastruktury budowlano-technicznej szpitali – to nie jest tylko polski problem
  • Restrukturyzacja szpitala
  • Organizacja usług przy pacjentach w kontekście regulacji podatkowych
  • Ewa Górska-Herezo

   Stanowisko: prezes zarządu, Impel Cleaning Sp. z o.o.

  • Sylwia Grzesiak-Ambroży

   Stanowisko: dyrektor, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  • Henryk Kromołowski

   Stanowisko: dyrektor, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

  • Marcin Kulicki

   Stanowisko: prezes zarządu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

  • Jakub Matusiak

   Stanowisko: dyrektor, Dział prawno-podatkowy, PwC

  • Piotr Nowicki

   Stanowisko: dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

  • Ryszard Rotaub

   Stanowisko: Dziennikarz, Rynek Zdrowia

  • Jerzy Szafranowicz

   Stanowisko: dyrektor, Śląski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia

  • Krystian Wita

   Stanowisko: p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

 • Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  PRELEGENCI
   

  Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  • Izabela Albrycht

   Stanowisko: prezes zarządu, Instytut Kościuszki

  • Sagiv Filler

   Stanowisko: dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, ECI

  • Tal Goldstein

   Stanowisko: główny strateg, Izraelska Krajowa Dyrekcja ds. Cybernetyki (INCD), Kancelaria Premiera

  • Eugene Kandel

   Stanowisko: CEO, Start-Up Nation Central

  • Iddo Moed

   Stanowisko: koordynator ds. cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Izrael

  • Paweł Pudłowski

   Stanowisko: dyrektor ds. rozwoju i spraw rządowych, Marathon Oil Polska Sp. z o.o.

  • Itzik Vager

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. zarządzania produktem i rozwoju działalności, Verint

 • IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część II)

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część II)

  • Bezpieczeństwo biznesu w Afryce. Czynniki ryzyka – osobistego, finansowego, prawnego
  • Biznesowe bariery w Afryce – zapewnienie finansowania, stan infrastruktury
  • Rynek pracy w Afryce. Możliwość pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej. Potencjał do współpracy edukacyjnej, zwłaszcza zawodowej
  • Branże z potencjałem – przemysł rolno-spożywczy, wydobywczy, infrastruktura. Szansa dla firm budowlanych. Gdzie firmy z Europy Środkowej mają największe szanse na zaistnienie na kontynencie
  • Afryka – rynek konkurencyjny. Jakiej konkurencji będą musiały stawić czoła firmy z regionu, które kraje są najbardziej aktywne na kontynencie?
  • Wsparcie finansowe dla inwestycji i eksportu. Dostęp do finansowania komercyjnego, ocena ryzyka
  • Znaczenie różnic kulturowych
  • Wojciech Fedko

   Stanowisko: członek zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

  • Zabusu Danny Kambo

   Stanowisko: szef grupy ds. budownictwa i realizacji zadań, RENDEAVOUR – Africa’s Urban Developer

  • Philip Mibenge

   Stanowisko: prezes, Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa

  • Ibrahim M. Mohamed

   Stanowisko: sekretarz stanu, Ministerstwo Górnictwa, Kenia

  • Janusz Musialski

   Stanowisko: marketing director, FEERUM SA

  • Jerzy Pietrucha

   Stanowisko: prezes zarządu, Grupa Pietrucha

  • Adam Sofuł

   Stanowisko: dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

  • Robert Zduńczyk

   Stanowisko: prezes, Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

17:00-18:30

 • Centralny Port Komunikacyjny. Nowy węzeł transportowy Europy

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Centralny Port Komunikacyjny. Nowy węzeł transportowy Europy

  • Priorytety w rozwoju transportu w Polsce. Powiązania z Europą i światem
  • Nowa strategia dla transportu lotniczego w kraju. Założenia i cele
  • Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – polski hub na linii Europa-Azja? Jego potencjalna rola w globalnym układzie transportowo-logistycznym
  • Powiązania CPK z innymi podsystemami transportu (drogi, kolej)
  • Port centralny a duoport warszawski i rozwój lotnisk regionalnych. Sprzeczności, synergie, harmonogramy
  • Budowa CPK. Skala przedsięwzięcia, jego finansowanie, potencjalni partnerzy
  • Znaczenie wielkiej inwestycji dla polskiej gospodarki, rozwoju społecznego i mobilności
 • Inwestycje zagraniczne w Europie Centralnej

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Inwestycje zagraniczne w Europie Centralnej

  • Inwestorzy zagraniczni nie rezygnują w trudnych czasach. Atrakcyjność inwestycyjna krajów Europy Centralnej
  • Zachęty i wymagania. Jak są traktowani inwestorzy zagraniczni w państwach V4?
  • Proinwestycyjna polityka państwa – punkt widzenia inwestorów
  • Inwestycje wartościowe, pożądane, przyciągane – punkt widzenia państwa
  • Patryk Borzęcki

   Stanowisko: Associate Director, Regional Head of Manufacturing and Services, CSEE, European Bank for Reconstruction and Development

  • Iwona Chojnowska-Haponik

   Stanowisko: dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

  • Adam Czerniak

   Stanowisko: główny ekonomista, Polityka INSIGHT

  • Marcin Diakonowicz

   Stanowisko: partner w dziale audytu, lider German Desk, Deloitte

  • Michael Kern

   Stanowisko: dyrektor generalny, członek zarządu, AHK

  • Colm Murphy

   Stanowisko: dyrektor Zakładu Produkcyjnego, Servier w Polsce

 • Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  PRELEGENCI
   

  Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  • Izabela Albrycht

   Stanowisko: prezes zarządu, Instytut Kościuszki

  • Sagiv Filler

   Stanowisko: dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, ECI

  • Ram Levi

   Stanowisko: CEO, Konfidas

  • Matan Scharf

   Stanowisko: dyrektor naczelny, założyciel, cycuro.com

  • Tomer Bar Shalom

   Stanowisko: dział ds. rozwoju działalności, Claroty

  • Itzik Vager

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. zarządzania produktem i rozwoju działalności, Verint

17:00-18:45

 • Energetyka w Europie - najważniejsze pytania

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Energetyka w Europie – najważniejsze pytania

  Jak regulacje na szczeblu UE zaważą na rozwoju energetyki – Pakiet klimatyczny, Pakiet zimowy, system EU ETS. Droga do Unii Energetycznej – zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna energia w Europie. Krajowe strategie energetyczne – dokąd zmierzamy? Rewolucja technologiczna i jej skutki: magazynowanie energii, elektromobilność, energetyka rozproszona i prosumencka, nowe rozwiązania w energetyce odnawialnej. Aby moc była z nami – ile kosztuje bezpieczeństwo energetyczne? Energia dla przemysłu – pewna, dostępna i tania. Czy to możliwe?

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.